(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám tomu rozumět tak, že bude kontrola hlasování? (V sále je neklid.) Počkám na kontrolu hlasování. (Vyčkává se.)

Zeptám se, jestli potom, pokud tento pozměňovací návrh bude schválen, jestli je hlasovatelná varianta 3, abychom využili ten čas, paní zpravodajko? (Bez reakce.)

Počkám. Páni předsedové klubů, vaše stanoviska. Budeme tedy pokračovat? (Vyčkává se.) Chápu, že to je věc, která je na úkor několika kapitol...

Tak, můžeme pokračovat? Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já mám trošičku, ale stává se mi to doopravdy málokdy, omlouvám se. (Smích v sále.) Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vzhledem k tomu, že šlo bezprostřední reakci... (Poslanec Benda ze sálu protestuje). Já tomu rozumím, ještě jsem nedomluvil. Podotýkám, že jde o stanovisko poslance, které ovšem není možné ke zpochybnění hlasování, protože to hlasování, o kterém hovořil pan předseda klubu KSČM, nevede ke změně pozice pro ten návrh, čili beru to jako stanovisko pro stenozáznam. A budeme tedy pokračovat s tím, že se znovu ptám, jestli je varianta 3 v tuto chvíli hlasovatelná. Podle mě není hlasovatelná.

Pan předseda klubu TOP 09. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci se příliš hádat, paní zpravodajko, když tak budu respektovat váš názor, nicméně podle mě se to nechá kumulativně sčítat. Teď jsme schválili 300 a budeme hlasovat ještě o 250, takže to je hlasovatelné, není to stejný návrh a můžeme to dotáhnout až do 550.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám dobře rozumím, proto jsem se ptal, jestli je to hlasovatelné. Samozřejmě pro mě je nejjednodušší, když to odhlasujeme, to mi dělá nejmenší procedurální potíže, dokonce se můžu i nechat vystřídat v řízení schůze, ale dojedu tu tabulku. Dobře. Čili nebudu zpochybňovat další věci.

 

Budeme hlasovat o variantě 3 s tím, že beru stanovisko pana kolegy Kalouska, že jsou kumulativní návrhy. A stanovisko paní ministryně k variantě 3? (Nesouhlas.) Záporné.

Jde o hlasování číslo 100, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 100. Z přítomných 199 pro 39, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat. 45/1. Je to tak, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, je to pozměňovací návrh pod číslem 45/1. Opět kolegyně Kovářová, varianta 1. Je to navýšení kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a výdaje navýšit o částku 15 miliard 565 milionů 444 tisíc 160 korun proti Ministerstvu obrany, Ministerstvu financí a Ministerstvu práce a sociálních věcí a VPS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko. (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 101. Z přítomných 199 pro 46, proti 85. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pak je to návrh B45/2, paní kolegyně Kovářová, stejný titul, stejná částka, akorát to bere na vrub Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko. (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102. Z přítomných 199 pro 32, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je návrh B46, což je pan kolega Vácha, a jedná se o snížení celkových výdajů o 15 milionů na Ministerstvu zahraničních věcí, na Ministerstvu práce a sociálních věcí o 40 milionů, Ministerstvu vnitra o 100 milionů, Ministerstvu životního prostředí 80 milionů, Ministerstvu průmyslu a obchodu o 650 milionů, Ministerstvu dopravy o 30 milionů a navýšení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 915 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 103 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103. Z přítomných 199 pro 58, proti 91. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je návrh B47 pana kolegy Váchy a je to zvýšení v kapitolách 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 400 milionů, Grantové agentury 200 milionů, Ministerstva zdravotnictví 100 milionů, Akademie věd 100 milionů, Technologické agentury 200 milionů a je to na vrub účtu státního dluhu. Jedná se celkem o miliardu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 104. Z přítomných 199 pro 82, proti 93. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B48 pana kolegy Birkeho a je to zvýšení kapitoly Všeobecná pokladní správa, zvýšit kapitoly ukazatele výdaje vedené v informačním systému programového financování, program akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny, kde se doplňuje nová položka prostředky na opravy krajských silnic druhé a třetí třídy v částce 3 miliardy a bere to na vrub VPS státní dluh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně. (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 105 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 105. Z přítomných 199 pro 51, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP