(16.50 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o podporu svých dvou pozměňovacích návrhů. Jeden, jak jsem avizovala v prvním i ve druhém čtení, se týká sociálně-právní ochrany dětí a je to přesun 220 mil. Myslím si, že přítomní hejtmani mi potvrdí, že je to velice potřebná věc a finance, které tam v rozpočtu na příští rok chybí, je potřeba navrátit.

Hlavní pozměňovací návrh, který jsme avizovali jako KSČM, se týká sociálních služeb. Já jsem udělala dvě varianty. Jedna je ve výši 3,3 mld. a je to pod č. B52. Druhá varianta navazuje na kolegu Volného, tedy na pozměňovací návrh pod č. 50. Už paní zpravodajka rozpočtového výboru navrhla předřazení společného hlasování, protože i ta varianta dvě na 1,8 mld. je podmíněna právě přijetím pozměňovacího návrhu kolegy Volného.

Zaznělo tady mnohé, myslím si, že de facto dneska na tiskových konferencích jste de facto téměř napříč politickým spektrem deklarovali, že je potřeba dát na sociální služby aspoň 3 mld., respektive správně 3,3 mld. Chtěla bych vás tedy tímto požádat, abychom právě při hlasování o těchto pozměňovacích návrzích ukázali, že to myslíme vážně. Děkuji moc za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o podporu několika pozměňovacích návrhů.

První se týká místních komunikací a v oné tabulce, kterou máte k dispozici, je pod označením B42. Jedná se o navýšení dotačního titulu č. 5 na podporu místních komunikací v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj, a to navýšení o 250 mil. korun. Tento dotační titul je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Všichni víme, že na místních komunikacích je obrovský vnitřní dluh a rekonstrukce místních komunikací je mnohdy finančně velmi náročná. Bez využití dotací je často pro obce v této velikosti neproveditelná. Tento dotační titul fungoval už v letech 2016 a 2017. Žádostí přišlo téměř za 1,3 mld. korun. Uspokojeno bylo žádostí v částce 553 mil. korun. Dost často slýcháváme argument, že obcím bylo navýšeno rozpočtové určení daní. Když se zeptáte jakéhokoliv starosty, je to pravda, obce dostaly více peněz, ale velkou část z těchto finančních prostředků vynaloží na platy zastupitelů či starostů a místostarostů. Toť první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká obnovy kulturních památek a je pod označením v tabulce B43. Možná si někteří z vás vzpomenou na výstavu fotografií ohrožených nemovitých památek ve Státních aktech v loňském roce, která probíhala během druhého a třetího čtení státního rozpočtu. Z této výstavy bylo zřejmé, že stav velké části kulturních památek je neuspokojivý, a potvrzují to i čísla. Vnitřní dluh na kulturních památkách podle studie Ministerstva kultury činí 318 mld. korun a bude ještě narůstat. A to je hodně peněz, a hodně by proto na opravu kulturních památek mělo být vyhrazeno i ve státním rozpočtu v příslušných dotačních programech. Tím spíše, že v tomto programovém období na rozdíl od předchozího je z peněz Evropské unie podporován jen zlomek kulturních památek. Jsou to národní kulturní památky, kulturní památky UNESCO a těch je přibližně 300. Kulturních památek, na které se evropské peníze nedostanou, těch je téměř 40 tisíc. Namístě je proto jednoznačně výrazné posílení národních dotačních programů. Výpadek evropských peněz prostě musíme řešit. A jako řešení naprosto nestačí žádná symbolická záplata, jak tomu je v oněch památkových programech. Pokud byste nepodpořili navýšení těchto národních památkových programů o částku 300 mil. korun, hrozí, že část památek spadne. I NKÚ konstatoval, že v těchto programech je absolutní nedostatek peněz a kvůli tomuto nedostatku se prodlužují opravy a je to samozřejmě neefektivní. Prosím proto, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, protože stát, který nedbá o kulturní dědictví, je ostudou.

Třetím pozměňovacím návrhem je návrh, který je pod označením B44 a má tři varianty. Jedná se o navýšení národního dotačního titulu na výstavbu mateřských škol. Má tři varianty: o 400, 300 a 250 mil. Jen připomínám, že jsem zde zmiňovala regiony, ve kterých je velký nedostatek kapacit v mateřských školách. Nebudu je znovu předčítat, můžete se podívat do stenozáznamu. Ale až se vás budou vaši starostové ve vašich regionech ptát, zda jste podpořili tento dotační titul, a vy budete muset konstatovat, že nikoliv, uvidíte jejich reakci.

Žádám vás proto, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, protože jako v případě základních škol, kdy bylo pozdě na dotační tituly, můžeme předejít hrozivému nedostatku finančních prostředků ohledně kapacit v mateřských školách.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledním pozměňovacím návrhem je návrh, který se týká navýšení platu učitelů v regionálním školství a je pod označením B45. Sliby se mají plnit a nemusí to být zrovna o Vánocích. S kolegy z poslaneckého klubu Starostů a nezávislých se to snažíme dodržovat, a proto jsme připravili tento pozměňovací návrh, který navazuje na náš předvolební slib výrazně navýšit platy učitelů. Mimochodem podobný slib zazněl před volbami také z úst představitelů dalších politických stran a kromě slibů zde existuje i veřejně prezentovaný cíl Ministerstva školství. Pokud chceme učitelům přidat, musíme jim přidat, jen sliby a cíle to rozhodně nevyřeší. V návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 proto navrhuji zvýšení rozpočtu v oblasti regionálního školství o více než 15 mld. korun. K číslu mi nyní dovolte přidat ještě několik argumentů. S růstem ekonomiky dochází ke snižování nezaměstnanosti. Pokud chceme udržet učitele ve školství, pak je nutné jejich navýšení, jinak učitelé budou odcházet do jiných oborů.

Vážené dámy, vážení pánové, opakuji znovu, co jsem zde již jednou říkala. Všichni hovoříme o investicích do infrastruktury. My hovoříme o investicích do budoucnosti v případě navýšení platů pro učitele.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že v novém programovém prohlášení vlády jsou zmíněny všechny body, které jsem zde uvedla, a proto věřím, že sliby budete plnit nejen o Vánocích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Skopeček, po něm pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Hezký večer, kolegyně, kolegové. Já se budu snažit rozpočet vzít trošku obecněji, říct i nějaká čísla, na kterých bych demonstroval, proč rozpočet nepovažuji za dobrý.

Deficit 50 mld. bychom mohli očekávat, jak říkal kolega Klaus, v době války nebo nějaké živelní pohromy. Nicméně žijeme v docela dobré ekonomické době. Jenom připomenu, že v roce 2014 jsme rostli o 2,7 %, v roce 2015 o 5,3 %, letos to bude více jak 4,5 % a i na příští rok se počítá s růstem větším jak 3 %. To ani keynesiánští ekonomové, ke kterým socialisté vzhlížejí, by nedokázali navrhnout, abychom v takové fázi ekonomického cyklu hospodařili s tak vysoký deficitem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP