(Jednání pokračovalo v 16.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já se omlouvám. Ta situace není úplně jednoduchá, takže se nám porada protáhla. Já ještě počkám, než do sálu dorazí všichni předsedové poslaneckých klubů. Takže prosím ještě o strpení. (Chvíli vyčkává.) Tak. Poprosím tedy pana předsedu Bartoška, zda tedy platí... nebo pan poslanec Jurečka jako předkladatel asi...

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, protože jsme se dostali do trošku patové situace, tak po dohodě z vašeho jednání já tedy stahuji tento svůj procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já předkládám druhý procedurální návrh, neboť jsme stále v bodě projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Pan předseda volební komise vystoupil jenom v rámci jakési gentlemanské dohody. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme dostali do vážného sporu, zda byl, či nebyl zvolen pan Zdeněk Ondráček, tak pokládám za velmi nekomfortní, abychom jednali dále o rozpočtu, další čtyři hodiny, a tuto informaci, kterou část veřejnosti vnímá velmi citlivě, odložili až na pozdní večer.

Proto si dovoluji navrhnout, myslím si, že to přerušení by nemuselo trvat dlouho, dovoluji si navrhnout přerušení bodu projednávání státního rozpočtu a otevření bodu 22, abychom to ihned vyřešili. Samozřejmě rozhodnete vy svým hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci. A procedurální návrh pana předsedy Kalouska je přerušit teď bod č. 4 a přejít do přerušeného bodu 22.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 41. Přihlášeno je 182, pro 72, proti 86. Tento návrh přijat nebyl.

 

Prosím pana předsedu klubu ODS. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP