(14.40 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 dospěl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ke třetímu čtení. Ráda bych zopakovala základní údaje předloženého státního rozpočtu na rok 2018.

Příjmy státního rozpočtu 1 bil. 314,5 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu 1 bil. 364,5 mld. Kč, saldo státního rozpočtu minus 50 mld.

V rámci druhého čtení zaznělo mnoho pozměňovacích návrhů a jejich vlivy na vládní předlohu jsou různé nejen svým rozsahem, ale i významností. Pozměňující návrhy jsou v objemu přesahujícím částku 103 mld. Kč, z toho změny v rozpočtovém výboru činí 3,1 mld. Kč.

Dovoluji si poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákon o minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu, to je 4 093 492 924 Kč a ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 byla navržena ve výši 4 985 608 325 Kč, což je 0,362 % celkových výdajů.

V pozměňujících návrzích rozpočtového výboru je navrženo použít částku 780 mil. Kč na posílení dotace pro Exportní garanční a pojišťovací společnost, částku 106 mil. Kč je navrženo použít na posílení výdajů takzvaných parlamentních kapitol na zvýšení platů v roce 2018 a částku 6 mil. na poskytnutí dotace pro Československou obec legionářskou. V případě schválení těchto tří pozměňujících návrhů pak vládní rozpočtová rezerva bude činit 4 093 678 212 Kč a k případnému použití zbývá pouze 185 288 Kč. Z toho vyplývá, že všechny ostatní pozměňující návrhy, u kterých je uveden zdroj vládní rozpočtová rezerva, jsou tedy potom nehlasovatelné.

U pozměňujících návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas. U kapitoly státní dluh za předpokladu nezměněných úrokových sazeb stávající struktury dluhu a v případě nulového prodeje dluhopisů jsou výdaje minimálně 43 mld., přitom musí být refinancováno 352 mld. Kč.

V rámci pozměňovacích návrhů bylo předneseno několik změn, které se týkají navýšení neinvestičních nedávkových transferů, a to konkrétně dotací na sociální služby. Pohybují se v rozmezí od 1,5 mld., to je pozměňovací návrh pana poslance Volného, až do výše 3,5 mld., což je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Doporučuji posílit dotace na sociální služby v současné době o částku 1,5 mld. Kč, což je návrh, který podpořím v rámci projednávání. K dalšímu případnému dofinancování o dalších 1,5 mld. navrhuji vyvolat jednání v rámci Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, samozřejmě spolupracovat s hejtmany a hledat prostředky na dofinancování těchto sociálních služeb v roce 2018.

Závěrem bych si dovolila podotknout, že pokud se schválí pozměňovací návrhy s objemově velkými dopady, pak dojde ke vzniku vnitřního dluhu v rozpočtu jednotlivých kapitol a budou se muset hledat prostředky v těchto jednotlivých kapitolách, které mohou být například na úkor platů, sociálních výdajů a podobně.

Svoje stanovisko k jednotlivým pozměňujícím návrhům sdělím bezprostředně při hlasování.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr svého vystoupení bych chtěla zdvořile požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a jeho schválení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Mám zde několik přihlášek s přednostním právem. Jako první vystoupí pan předseda Kalousek, poté pan místopředseda Fiala a poté pan místopředseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já mám dvě poznámky. Ta první je prosba k proceduře hlasování, zda bychom návrh rozpočtového výboru A2, to je zařazení přílohy 9, zda bychom nemohli zvlášť hlasovat Český svaz bojovníků za svobodu. My máme vážné pochybnosti o transparentnosti financování pana plukovníka Vodičky a rádi bychom to vyjádřili hlasováním.

Druhá poznámka je k onomu financování platů v sociálních službách, kdy s největší pravděpodobností projde návrh pana poslance Volného na 1,5 mld., ale všichni víme, že ta minimální částka je 3,5 mld. A pokud paní ministryně slibuje následné jednání s tím, že bude hledáno řešení, tak já bych chtěl jenom podotknout pro tento budoucí možný scénář, že vládní rozpočtová rezerva je zaměřena na neočekávané výdaje. Pokud toto jednání, které paní ministryně predikuje, skončí tak, že zhruba 800 mil. až 1 mld. vezmeme z vládní rozpočtové rezervy, abychom dofinancovali něco, o čem dnes stoprocentně víme, že má být dofinancováno, dojde k poměrně velmi nesystémovému jednání. Velmi doporučuji, abychom našli způsob - pozměňující návrhy jsou předloženy v tomto smyslu -, jak těch očekávaných 3,5 mld. zafinancovat ještě dnes.

Tolik mé poznámky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Fiala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, rád bych vás seznámil se závěrečným stanoviskem ODS k návrhu rozpočtu a velmi stručně ho zdůvodnil.

My jsme tady prožili, pokud jde o schvalování rozpočtu, trošku zvláštní týdny. Diskutovali jsme o návrhu rozpočtu, o kterém budeme za chvíli hlasovat ve třetím čtení, který připravila vláda, ČSSD, ANO a KDU-ČSL, tedy koalice, ke které se dnes už nikdo nezná, která vlastně neexistuje, a přitom současná jednobarevná vláda hnutí ANO se tváří, že tento rozpočet víceméně vyhovuje jejím záměrům, jejím plánům a také jejím možnostem.

Samozřejmě, možná bude někdo namítat, že to je maximum možného, že to je otázka časových možností, že máme volby ve špatném termínu, že se jednoduše rozpočet nedal předělat, ale to podle našeho názoru není pravda. Já tady zmíním tři způsoby, jakými se dal předělat, nebo jakými se dal alespoň přizpůsobit, a to v souladu s veřejnými prohlášeními a veřejnými sliby, nikoliv ze strany ODS, ale z úst představitelů nové vlády hnutí ANO, která nás tady žádá ústy paní ministryně financí o podporu rozpočtu ve třetím čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP