(12.10 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Já se tedy přikláním k tomu, abychom v tomto případě rozhodně dali přednost těm, kteří se nacházejí opravdu v nelehkých životních, a pomohli jim. Neziskový sektor, který se touto oblastí zabývá, si určitě podporu zaslouží a opravdu mám zkušenosti, protože jsem byla v obci zodpovědná za spolupráci s neziskovým sektorem, který se zabýval právě pomocí ženám, které prošly domácím násilím, takže jsou to často tak smutné příběhy, že bychom tyto peníze opravdu neměli z Úřadu vlády alokovat na sport. Proto prosím kolegy a kolegyně, až budeme o tomto hlasovat, abychom mysleli právě na to, kam ty peníze častokrát jdou. Nejsou to jenom konference, které se zabývají kvótami na zastoupení žen v politice, je to opravdu častokrát konkrétní pomoc konkrétním lidským osudům.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Já bych navázala na předřečnici. V podstatě k tomu návrhu pana poslance Jandy už bylo mnohé řečeno, ale to podstatné je, že jednou z našich největších neziskových organizací v ČR je právě už dnes Fotbalová asociace, velkou podporu mají další sportovní svazy a tyto tříset-, stopadesátimilionové podpory jsou v obrovském nepoměru k drobným, které dostávají různé organizace podporující zejména rodinu. A v podstatě těchto sedm milionů, o které se tady teď nějak spoříme, znamená jakési uznání důležitosti podpory rodiny, podpory různých pohledů i na společnost a znamená to hodně, zatímco v té sportovní branži by se sedm milionů ztratilo jako plivnutí do moře. Takže prosím, tento pozměňovací návrh opravdu by neměl být podpořen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je s poznámkou přihlášen pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji. Dámy a pánové, já si jen dovoluji upozornit, že nejde o peníze pro týrané ženy, nejde o peníze pro rodiny už vůbec, jde o peníze pro nestátní neziskové organizace zabývající se rovnými příležitostmi žen a mužů, čili víceméně agresivního feminismu. Čili jestli skončí ve sportu, nebo skončí někde jinde, už takovou velkou roli nemá, ale tento pozměňovací návrh jistě stojí za vaši pozornost, dámy a pánové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka - paní poslankyně Richterová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Každý si může najít, na co ty peníze šly v letošním roce, kupříkladu šly na organizaci La Strada, která pomáhá ženám nuceným k prostituci, kupříkladu. Takže na takovéto projekty těch sedm milionů korun také šlo. Samozřejmě nejenom, ale řada z nich je takto vyloženě sociálně důležitých.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Jandy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den. Já jenom řeknu, na co peníze tedy v roce 2017 šly z tohoto projektu. Podpořeny byly: Stručná historie žen v umění a jejich současnost, zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny, soutěž Genderman. Naopak, do čeho nešly? Komplexní řešení domácího a sexuálního násilí, Šance pro všechny - Domov bez násilí. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktickou poznámku vidím - paní poslankyně Pekarová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Bylo by férové, prostřednictvím pana předsedajícího pane Jando, říci pak ale celý ten seznam, a ne vybrat si z toho to, co se vám hodí! (Potlesk TOP 09 a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Jandy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Janda: Já se omlouvám, už nebudu dlouho zdržovat. Já jenom, jestli tady chcete řešit domácí násilí, tak na to existují webové stránky www.domacinasili.cz, kde najdete veškerou pomoc pro doma týrané ženy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nevyčerpali jsme faktické poznámky. Další je přihlášen pan poslanec Veselý. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Aby tady nevystupovaly na podporu genderové vyrovnanosti jenom ženy, tak vystoupím i já jako muž. Myslím si, že muži jsou na tom lépe, takže podporuji všechny dámy a ujišťuji pana kolegu Jandu prostřednictvím pana předsedajícího, že webové stránky o domácím násilí opravdu nikomu nepomůžou. Já se velmi omlouvám, ale problematice domácího násilí jsem se věnoval docela dlouho, a ti lidé opravdu potřebují pomoc. A sedm milionů je opravdu to minimum, co pro ně můžeme udělat. Děkuji. (Potlesk ČSSD, Pirátů a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Volný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl říct jenom, že tato přestřelka mezi mými kolegy a kolegyněmi jenom ukazuje na problematiku neziskových organizací a toho, že my opravdu nejsme schopni rozklíčovat, kam ty peníze doopravdy jdou a kam doopravdy půjdou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktickou poznámku vidím - paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jak Fotbalová asociace, tak třeba Horská služba, tak i všechny další neziskové organizace v ČR předkládají veřejné výroční zprávy. Z nich si můžeme každý udělat závěr. Jsou organizace, které fungují lépe a které fungují hůře, ale skutečně ty výročky je něco, co musí každá z nich předkládat. Čili to není pravda, že bychom se neměli kde informovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nacher. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. To je právě ten problém, že když podíváte nejen do výročních zpráv, my když jsme na volebním výboru měli bod rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tak tam byla kapitola rovnost mužů a žen. A ono to jde tak daleko, že ten úřad se potom chlubí tím, že inzerát je na analytik/analytička, právník/právnička apod. Takže já tady kolegu Jandu musím podpořit globálně v tom, že tady nejde o to vzít peníze týraným ženám, ale o nějaký symbol upozornění na něco, co už si myslíme, že je za hranou. A jestli si vzpomínám z toho materiálu, tak tam z toho vyplývá, že ten úřad se i dopředu omlouval, že na některé funkce zatím ženský rod není, a to je funkce správní rada. Tak možná pro kolegyně musíme vymyslet, jestli třeba nebude správní radová nebo něco takového. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní se vrátíme k podrobné rozpravě, budeme v ní pokračovat. Slovo má paní poslankyně Majerová, připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Hezký dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já tedy po posledních výstupech se cítím trošku genderově nevyrovnaná, ale pojďme dále.

Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu evidovanému jako sněmovní dokument 134. A v tomto dokumentu velice ráda v návrhu státního rozpočtu na rok 2014 v kapitole 333 navrhuji přesunout částku 15,039 mil. Kč do části, která slouží jako program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, do položky výdajů regionálního školství včetně přímo řízených organizací bez státních dotačních titulů.

Co se týká odůvodnění, chci, aby byly posíleny finanční prostředky kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o těchto 15,039 mil. Kč a byly určeny na mzdové náklady, netarifní položku u učitelů, asistentů a speciálních pedagogů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP