(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 4. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já hlasuji s kartou číslo 1, pan poslanec Okleštěk číslo 2 a pan poslanec Ondráček číslo 3 a pan poslanec Baxa číslo 5.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Benda - pracovní důvody, pan poslanec Brázdil - osobní důvody, pan poslanec Bžoch od 13.30 - zahraniční cesta, pan poslanec Elfmark - osobní důvody, pan poslanec Feri 11.30 až 19 hodin - pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská bez udání důvodu... (Hluk v sále.) Kolegyně, kolegové, ale já prosím o klid ve sněmovně. Prosím, usaďte se na svá místa a prosím, sledujte průběh jednání. - Takže paní poslankyně Golasowská bez udání důvodu, pan poslanec Grebeníček - zahraniční cesta, pan poslanec Hanzel do 10. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Hnilička - pracovní důvody, pan poslanec Zahradník - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Babiš - pracovní důvody, pan ministr Pelikán od půl jedenácté - pracovní důvody, pan ministr Plaga do 9.45 - pracovní důvody a pan ministr Ťok od 12 hodiny - pracovní důvody.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já mezi námi poprvé vítám novou vládu České republiky a chtěl bych požádat jejího prvního místopředsedu a ministra životního prostředí pana Richarda Brabce, aby nám jednotlivé členy vlády představil. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Je mi ctí vám představit novou vládu, byť teď je tady jenom její část, což mě tedy mrzí, tak to zvládnu snad postupně. Ale dovolte mi tedy aspoň představit ty, kteří tady momentálně jsou... Vidím další, takže poprosím kolegyně, aby zaujaly svá místa. (Chvilku čeká.) Tak.

Měl bych představovat vládu podle protokolárního pořadí a věřím, že mi odpustíte a pochopíte, když napřed představím dámy. Takže mi dovolte, abych vám představil nejprve čtyři dámy z našeho týmu. Takže paní Alena Schillerová - ministryně financí... (Potlesk.) Paní Karla Šlechtová - ministryně obrany (potlesk), paní Jaroslava Němcová - ministryně práce a sociálních věcí (potlesk) a paní Klára Dostálová - ministryně pro místní rozvoj (potlesk).

A teď už bych to vzal protokolárně. Tak. Pan Martin Stropnický - místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, ale zatím ho tady nevidím... Je na cestě, takže toho pak můžete přivítat později a navíc ho znáte. (Právě vchází do sálu.) Už je tady, už je tady. (Potlesk.) Má talent pro správný příchod. Dále potom pan Lubomír Metnar - ministr vnitra (potlesk), pan Robert Pelikán - ministr spravedlnosti (potlesk), pan Tomáš Hüner - ministr průmyslu a obchodu (potlesk), pan Dan Ťok - ministr dopravy... (Smích v sále.) Pan Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví (potlesk), pan Robert Plaga - ministr školství, mládeže a tělovýchovy, kterého tady nevidím... A pan Ilja Šmíd - ministr kultury (potlesk).

Děkuji a od mikrofonu se s vámi loučí první místopředseda vlády a jako vždy ministr životního prostředí Richard Brabec. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, panu prvnímu místopředsedovi vlády. Ještě je tady omluva pana poslance Chovance ze zdravotních důvodů a pana poslance Schwarzenberga mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním volebních bodů 10, 22 a 23 a potom bodu 1, což je státní rozpočet. Nicméně dám tady prostor s návrhy na změnu pořadu. Pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já dávám návrh na úpravu dnešního programu. Je to návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny a žádám, aby tento bod byl zařazen dnes pevně po projednání státního rozpočtu - druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan předseda volební komise se hlásil.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Také já děkuji za slovo. Přeji vám dobré ráno, kolegyně, kolegové a také kolegové z nové vlády. A já za volební komisi prosím, tak jak bylo předjednáno s předsedy poslaneckých klubů, o zařazení nového bodu a to je návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD. A prosím o pevné zařazení jako druhý bod, hned po současném prvním bodu, tedy po návrhu na změny ve složení orgánů. Ještě jednou - naplnění vyšetřovací komise k OKD, dnes jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, kdo dál chce vystoupit k pořadu schůze. Pokud nikdo, tak ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat, nejprve tedy o tom, co navrhoval pan kolega Bartošek. To znamená nový bod - potvrzení předsedy výboru, a to za bod č. 1.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34. Přihlášeno je 159, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A pan předseda Kolovratník navrhuje taktéž nový bod a to je volba členů vyšetřovací komise k OKD, a to jako druhý bod dnešního jednání. To znamená po bodu 10. Je to tak, pane předsedo?

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 35. Přihlášeno je 161, pro 160, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu schůze a přistoupíme tedy k bodu

10.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise č. 26 ze dne 14. prosince a já prosím pana předsedu volební komise, aby nás tímto bodem provedl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže ještě jednou dobré ráno. Já chci jménem volební komise poděkovat za vstřícnost Sněmovny k tomu, že jsme mohli zařadit volební body na dnešní ráno. A provedu vás tou sérii. Budou čtyři. Dva body budeme hlasovat tady veřejně na plénu a poté už je vše připraveno k tajné volbě, kterou provedeme obsazení komisí, předsedů komisí a stálých delegací Parlamentu.

Teď tedy bod č. 10. Jsou to změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jak jsem vás informoval, my jsme na komisi měli v tomto týdnu vyhlášeny dvě lhůty. První byla do pondělí do 10 hodin a druhá do středy do 18 hodin večer. V rámci těchto lhůt jednotlivé kluby navrhly jednotlivé změny. Týkalo se to tedy především změn souvisejících s novým obsazením vlády. Přijali jsme usnesení č. 26, které máte před sebou, a protože je poměrně rozsáhlé, tak ho nebudu číst, abych nezdržoval.

Jenom v krátkém komentáři mohu konstatovat, že na volební komisi jsme provedli kontrolu a všechny ty nominace i rezignace jsou provedeny, mohu říci, křížovým způsobem. To znamená, vždy ta daná strana, která má v kterém orgánu nárok na svoji pozici, pokud někoho navrhuje na rezignaci, tak zároveň proti tomu je navržená nominace, anebo byly nominace navrženy na místa, která ještě nebyla obsazena. Takže mohu konstatovat, že celé to usnesení je v pořádku a je v souladu s poměrným zastoupením této Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP