Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ondřej Polanský

Schůze: 4, 7, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

6. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/
části č. 91-92 (19. 12. 2017)

23. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 32 (15. 12. 2017)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

29. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
části č. 174-175 (6. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 248 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení
část č. 130, část č. 134 (25. 5. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 135 (25. 10. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení  
část č. 22, část č. 28 (4. 12. 2018)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 247 (20. 12. 2018)

117. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 /sněmovní tisk 316/
část č. 292 (21. 12. 2018)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 279 (21. 12. 2018)

145. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 199 (19. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 259, část č. 261 (20. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

190. Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017 /sněmovní tisk 149/
části č. 106-107 (24. 1. 2019)

226. Informace vlády České republiky k řešení krizové situace na dálnici D1
část č. 30, část č. 32, část č. 42 (22. 1. 2019)

229. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 94-97 (24. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

část č. 371, části č. 374-376 (27. 3. 2019)

13. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 21, část č. 23, část č. 30 (5. 3. 2019)

109. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
část č. 155 (8. 3. 2019)

116. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 210 (13. 3. 2019)

149. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém
část č. 246 (14. 3. 2019)

151. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů
část č. 335 (27. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 265 (14. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

218. Ústní interpelace
část č. 109, část č. 111, část č. 114 (18. 4. 2019), část č. 265 (9. 5. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
část č. 221 (6. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení
část č. 142, část č. 144 (12. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

214. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení
část č. 120 (13. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení  
části č. 75-76 (16. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
části č. 123-124 (17. 10. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP