Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Radek Holomčík

Schůze: 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 28

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 30 (10. 1. 2018)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení
část č. 147 (24. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
část č. 64 (18. 1. 2018), části č. 196-197 (25. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - druhé čtení  
část č. 57 (28. 2. 2018)

Sloučená rozprava k bodům 8 a 9 /sněmovní tisky 3334/
část č. 62 (28. 2. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 250 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 98 (24. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

102. Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice
část č. 145, část č. 162 (10. 7. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

část č. 78 (11. 7. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

52. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení
část č. 399 (14. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

část č. 212 (19. 12. 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 84 (5. 12. 2018)

119. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019 /sněmovní tisk 335/
část č. 293 (21. 12. 2018)

126. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení
část č. 48 (5. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

44. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení
část č. 361 (13. 2. 2019)

64. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení
část č. 325 (12. 2. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

část č. 4 (5. 3. 2019), část č. 32 (6. 3. 2019)

16. Návrh poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 59, část č. 61 (6. 3. 2019)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení
části č. 276-277 (15. 3. 2019)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení
část č. 190 (13. 3. 2019)

156. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke sněmovnímu tisku 382
části č. 65-66 (6. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 107, části č. 112-113, části č. 122-123 (7. 3. 2019), část č. 249 (14. 3. 2019)

28. schůze (16. - 18. 4. 2019)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení
část č. 81 (17. 4. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP