Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Věra Kovářová

Schůze: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35

1. schůze (20. - 24. 11. 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
část č. 7 (20. 11. 2017)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
část č. 23 (22. 11. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení
část č. 45 (15. 12. 2017)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení
část č. 68 (19. 12. 2017)

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 25 (10. 1. 2018), část č. 46 (16. 1. 2018)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
část č. 57, část č. 62, části č. 66-67 (18. 1. 2018), části č. 191-192, část č. 196, části č. 202-204 (25. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

8. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 58 (28. 2. 2018)

16. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 190 (7. 3. 2018)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
část č. 237 (21. 3. 2018)

63. Ústní interpelace
část č. 116 (1. 3. 2018)

Sloučená rozprava k bodům 8 a 9 /sněmovní tisky 3334/
část č. 61, část č. 63 (28. 2. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 59/1/- vrácený Senátem
část č. 167 (17. 4. 2018)

5. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - druhé čtení  
část č. 2 (10. 4. 2018)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení
část č. 231, část č. 235 (19. 4. 2018)

37. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 179 (18. 4. 2018)

51. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení
část č. 259, část č. 264, část č. 268 (20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
části č. 243-244, část č. 251, část č. 253, část č. 255 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/6/ - vrácený Senátem
části č. 148-149, části č. 151-152 (29. 5. 2018)

10. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - druhé čtení
část č. 15 (22. 5. 2018)

32. Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 178 (30. 5. 2018)

35. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení
část č. 183, části č. 185-186 (30. 5. 2018)

78. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - třetí čtení
část č. 341 (13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 99, části č. 102-104, části č. 113-115 (24. 5. 2018), část č. 243, části č. 245-247, část č. 255, část č. 261 (31. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

19. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení
části č. 42-43 (27. 6. 2018)

58. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
část č. 110 (29. 6. 2018)

104. Ústní interpelace
část č. 96, části č. 100-101 (28. 6. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

část č. 63 (11. 7. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

část č. 321 (3. 10. 2018)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
část č. 366 (3. 10. 2018)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení
část č. 318 (2. 10. 2018), část č. 333 (3. 10. 2018)

12. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
část č. 162, část č. 167 (18. 9. 2018)

14. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení
část č. 368 (3. 10. 2018)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 70 (12. 9. 2018)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/ - třetí čtení  
část č. 45, části č. 47-48 (12. 9. 2018)

169. Ústní interpelace
část č. 106, část č. 109, část č. 115, část č. 117, část č. 119 (13. 9. 2018), části č. 249-250, části č. 252-256 (20. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

část č. 295 (2. 11. 2018)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení
část č. 51, část č. 55, část č. 69, část č. 72 (24. 10. 2018)

16. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení
část č. 318, části č. 321-322 (2. 11. 2018)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení  
části č. 14-16 (23. 10. 2018)

179. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 102-105 (25. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
části č. 120-121, část č. 133, část č. 136, část č. 139 (25. 10. 2018), části č. 275-276, části č. 291-292 (1. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

části č. 98-99 (6. 12. 2018)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 11 (4. 12. 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 55, část č. 59 (5. 12. 2018)

114. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 181 (19. 12. 2018)

195. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 233-236 (20. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 120, část č. 122 (6. 12. 2018), část č. 262, části č. 267-268, část č. 271 (20. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 340 (13. 2. 2019)

64. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení
část č. 326, části č. 328-329 (12. 2. 2019)

229. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 92, část č. 98 (24. 1. 2019), část č. 247 (31. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 111, část č. 124, část č. 130 (24. 1. 2019), část č. 271, části č. 282-283, části č. 286-287 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

část č. 129 (8. 3. 2019), část č. 162 (12. 3. 2019)

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 139/13/ - vrácený Senátem
část č. 174 (12. 3. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/5/ - vrácený Senátem
část č. 179 (12. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 108 (7. 3. 2019), část č. 255, část č. 264 (14. 3. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 37 a 38 /sněmovní tisky 201211/
část č. 305 (26. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

část č. 73 (17. 4. 2019)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení  
části č. 13-14 (16. 4. 2019), část č. 37, část č. 40 (17. 4. 2019)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení
část č. 177 (24. 4. 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - prvé čtení
část č. 209 (26. 4. 2019)

217. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 88-91 (18. 4. 2019)

218. Ústní interpelace
část č. 108, části č. 111-112, části č. 116-117 (18. 4. 2019), část č. 256, část č. 263, část č. 267, části č. 272-275 (9. 5. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení
část č. 35 (29. 5. 2019)

237. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 63 (30. 5. 2019)

238. Ústní interpelace
část č. 66, části č. 79-80, část č. 82, části č. 85-86 (30. 5. 2019), části č. 210-211, část č. 218, část č. 226 (6. 6. 2019), části č. 362-364, části č. 372-375 (20. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení
část č. 78 (10. 7. 2019)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
část č. 15 (9. 7. 2019)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení
části č. 143-144 (12. 7. 2019)

54. Ústní interpelace
část č. 107, část č. 113, části č. 118-119, části č. 123-126 (11. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/6/ - vrácený Senátem
část č. 57 (11. 9. 2019)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem
část č. 174 (24. 9. 2019)

9. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. /sněmovní tisk 179/6/ - vrácený Senátem
část č. 179 (24. 9. 2019)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení
část č. 197, části č. 215-216 (25. 9. 2019)

214. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení
části č. 119-120 (13. 9. 2019)

316. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 78, části č. 80-81 (12. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
část č. 107, části č. 110-114 (12. 9. 2019), části č. 267-270 (26. 9. 2019)

35. schůze (15. - 23. 10. 2019)

část č. 5 (15. 10. 2019), část č. 41 (16. 10. 2019), část č. 241 (23. 10. 2019)

14. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení  
část č. 77 (16. 10. 2019)

317. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 97 (17. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
části č. 116-117 (17. 10. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP