Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Radek Vondráček

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6

1. schůze (20. - 24. 11. 2017)

části č. 38-39 (22. 11. 2017), část č. 40 (24. 11. 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
část č. 9 (20. 11. 2017)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 34, části č. 36-38 (22. 11. 2017)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 39 (22. 11. 2017)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 39 (22. 11. 2017), části č. 40-47 (24. 11. 2017)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
část č. 50 (24. 11. 2017)

2. schůze (28. - 30. 11. 2017)

část č. 1 (28. 11. 2017), část č. 26 (30. 11. 2017)

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
části č. 2-6 (28. 11. 2017)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 6-9 (28. 11. 2017)

18. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
části č. 26-28 (30. 11. 2017)

30. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
část č. 29 (30. 11. 2017)

31. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 30 (30. 11. 2017)

32. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
část č. 30 (30. 11. 2017)

33. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 30 (30. 11. 2017)

Slib poslanců
část č. 1 (28. 11. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

část č. 1 (12. 12. 2017), část č. 55 (19. 12. 2017), části č. 2-4 (12. 12. 2017), část č. 53 (19. 12. 2017)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení
části č. 55-60 (19. 12. 2017)

9. Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/
část č. 95 (19. 12. 2017)

11. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
části č. 4-5 (12. 12. 2017)

12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 5 (12. 12. 2017)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
část č. 5 (12. 12. 2017)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
části č. 5-6 (12. 12. 2017)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 6 (12. 12. 2017)

16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 6 (12. 12. 2017)

17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
část č. 6 (12. 12. 2017)

18. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
část č. 6 (12. 12. 2017)

19. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
části č. 6-7 (12. 12. 2017)

20. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 7-8 (12. 12. 2017)

21. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 8 (12. 12. 2017)

22. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 53, část č. 95 (19. 12. 2017)

24. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 /sněmovní tisk 4/
část č. 9 (12. 12. 2017)

34. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 54, část č. 95 (19. 12. 2017)

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

část č. 5 (10. 1. 2018), část č. 44, část č. 56 (16. 1. 2018), části č. 1-4 (10. 1. 2018), část č. 44, část č. 56 (16. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 44-52 (16. 1. 2018)

6. schůze (17. - 18. 1. 2018)

části č. 1-5 (17. 1. 2018)

24. Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu
část č. 6 (17. 1. 2018)


Přihlásit/registrovat se do ISP