Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Hamáček

Schůze: 1, 2, 4, 5

1. schůze (20. - 24. 11. 2017)

část č. 1 (20. 11. 2017), části č. 15-16, část č. 25, část č. 36 (22. 11. 2017), část č. 49 (24. 11. 2017)

2. Slib poslanců
část č. 5 (20. 11. 2017), část č. 15 (22. 11. 2017)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 6 (20. 11. 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
části č. 6-12 (20. 11. 2017)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
části č. 13-14 (20. 11. 2017)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 15 (22. 11. 2017)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
části č. 16-23 (22. 11. 2017)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
část č. 24 (22. 11. 2017)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 25, části č. 27-36 (22. 11. 2017)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 43 (24. 11. 2017)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 49 (24. 11. 2017)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 49 (24. 11. 2017)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 50 (24. 11. 2017)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
části č. 50-51 (24. 11. 2017)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 52 (24. 11. 2017)

2. schůze (28. - 30. 11. 2017)

část č. 31 (30. 11. 2017)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 7 (28. 11. 2017)

13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 21 (28. 11. 2017)

18. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 27 (30. 11. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

část č. 27 (15. 12. 2017)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení
část č. 39 (15. 12. 2017)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení
část č. 61, část č. 65, části č. 67-68 (19. 12. 2017)

10. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 28 (15. 12. 2017)

22. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
části č. 28-32 (15. 12. 2017)

23. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 32 (15. 12. 2017)

33. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 28 (15. 12. 2017)

34. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
části č. 61-65 (19. 12. 2017)

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

část č. 8 (10. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 13-16, část č. 22 (10. 1. 2018), části č. 51-52 (16. 1. 2018)


Přihlásit/registrovat se do ISP