Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Hamáček

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6, 7

1. schůze (20. - 24. 11. 2017)

část č. 1 (20. 11. 2017), části č. 15-16, část č. 25, část č. 36 (22. 11. 2017), část č. 49 (24. 11. 2017)

2. Slib poslanců
část č. 5 (20. 11. 2017), část č. 15 (22. 11. 2017)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 6 (20. 11. 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
části č. 6-12 (20. 11. 2017)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
části č. 13-14 (20. 11. 2017)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 15 (22. 11. 2017)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
části č. 16-23 (22. 11. 2017)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
část č. 24 (22. 11. 2017)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 25, části č. 27-36 (22. 11. 2017)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 43 (24. 11. 2017)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 49 (24. 11. 2017)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 49 (24. 11. 2017)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 50 (24. 11. 2017)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
části č. 50-51 (24. 11. 2017)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 52 (24. 11. 2017)

2. schůze (28. - 30. 11. 2017)

část č. 31 (30. 11. 2017)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 7 (28. 11. 2017)

13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 21 (28. 11. 2017)

18. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 27 (30. 11. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

část č. 27 (15. 12. 2017)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení
část č. 39 (15. 12. 2017)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení
část č. 61, část č. 65, části č. 67-68 (19. 12. 2017)

10. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 28 (15. 12. 2017)

22. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
části č. 28-32 (15. 12. 2017)

23. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 32 (15. 12. 2017)

33. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 28 (15. 12. 2017)

34. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
části č. 61-65 (19. 12. 2017)

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

část č. 8 (10. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 13-16, část č. 22 (10. 1. 2018), části č. 51-52 (16. 1. 2018)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

16. Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení
části č. 185-186 (25. 1. 2018)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení
část č. 186 (25. 1. 2018)

36. Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 /sněmovní tisk 16/
části č. 187-189 (25. 1. 2018)

38. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 29/
část č. 190 (25. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

část č. 11 (27. 2. 2018)

10. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení  
části č. 11-12 (27. 2. 2018)

12. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení  
části č. 35-41 (28. 2. 2018)

13. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení  
části č. 41-45 (28. 2. 2018)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 214 (20. 3. 2018)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení
části č. 214-219 (20. 3. 2018)

55. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/
část č. 272 (21. 3. 2018)

56. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 /sněmovní tisk 28/
části č. 272-273 (21. 3. 2018)


Přihlásit/registrovat se do ISP