(14.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Dobrý den, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěl pana nepřítomného premiéra zeptat na jeho názor k jedné zásadní věci. My tady velmi často řešíme zadluženost občanů České republiky, exekutory a exekuce. Já jsem teď nedávno zjistil na podnět několika občanů, že Česká spořitelna dokonce mezi neplatiče a dlužníky dává občany, a dokonce do bankovního a nebankovního registru, kteří řádně platí. Já vám dám příklad. Jestliže máte splácet 10 tisíc měsíčně po dobu jednoho roku, tak dotyčný člověk splatí třikrát za sebou ne 10, ale 20 tisíc, to znamená, má na tom účtu dáno podstatně víc peněz, než měl k danému datu, a Česká spořitelna suverénně v dalším měsíci vymáhá splátku s tím, že se stává neplatičem, a dává ho do bankovního i nebankovního registru jako neplatiče. Jiné společnosti toto nečiní a je mi záhadou, proč bankovní dohled, který podle mého by měla dělat Česká národní banka, vůbec takovýto postup připouští. Nelíbí se mi, že lidé, kteří platí víc, než mají platit v té řádné splátce, dejme tomu jednou v podstatě nezaplatí, a už se z nich stávají neplatiči, byť na účtu toho příjemce, kterému dluží, ty peníze jsou.

Je to podle mě účelové, je to neférové a žádá si to nějakou změnu. A byl bych velice rád, aby pan premiér sdělil svůj vlastní názor z pozice premiéra, a jestli eventuálně Česká národní banka s tím něco může dělat, nebo tento šlendrián bude pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní dávám slovo panu poslanci Radimu Fialovi, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci dálnice Ostrava - Olomouc.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Bohužel nepřítomný pane premiére a nepřítomní ministři, chtěl bych vás oslovit ve věci dálnice Ostrava - Olomouc. To je téma, které se v této Sněmovně probírá čtyři roky, dokonce na to téma byla ustavena i komise, ani nevím, s jakým závěrem. Nicméně ta situace je i nadále tristní. V posledních dnech došlo k uzavření průjezdu dálnice mezi Ostravou a Olomoucí s výjimkou jediného pruhu. Jde o nově vybudovanou komunikaci, na které došlo k vytvoření havarijního stavu zvlněním vozovky zřejmě výsledkem nedodržení technologického postupu při stavbě - lidově řečeno ošizením stavby.

Jsem poslancem za Olomoucký kraj, kde toto dopravní omezení se vnímá velmi citelně, je to jiné než v ostatních krajích, protože celá severní Morava, Beskydy, Jesenicko je tím pádem odříznuto od střední Moravy, a jde o zásadní spojení do těchto oblastí, kde řada lidí hledá zaměstnání nebo studium. Jsem přesvědčen, že nejde o běžnou dopravní komplikaci, se kterou bych se samozřejmě obracel na ministra dopravy, ale tím, že to řešíme už tak dlouho, tak se obracím, pane premiére, přímo na vás. Podle mě jde o obrovský skandál, který může být spojený i s korupčním jednáním. A já se vás chci zeptat, a chci od vás slyšet odpověď na následující otázky:

Za prvé, zabývala se touto situací vláda a hodlá se jí nadále nějak zabývat, nebo nás necháte na Moravě jen tak?

Za druhé, konají v této věci orgány činné v trestním řízení a podala vláda v této věci trestní oznámení?

A za třetí, jaká opatření a kdy budou učiněna k tomu, aby byla mezi střední Moravou, Ostravskem, Jesenickem obnovena plná kapacita dopravy?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně. Využiji chviličky a přečtu omluvu pana ministra financí Ivana Pilného, který se omlouvá z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Ivan Gabal do konce dnešního jednacího dne. A omlouvá se pan poslanec Jan Skopeček z pracovních důvodů do konce dnešního dne.

Paní poslankyně Zelienková už je na svém místě a bude přednášet interpelaci na premiéra ve věci těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovoluji opět přinést na půdu Poslanecké sněmovny téma těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Před nedávnem jsem interpelovala pana ministra Brabce a žádala jsem ho, aby na vládě zajistil to, že pokud se bude těžit na jakémkoli území jakákoli surovina a bude tím ohrožen vzácný zdroj pitné vody, tak vláda by měla mít poslední slovo v rozhodovacím procesu. Zatím jsem se nedozvěděla nic o jakémkoli progresu nebo posunu v této věci. Nicméně jsem zaznamenala, že pan Sobotka se touto tematikou začal velice intenzivně před volbami zabývat, což mě těší, protože samozřejmě zájem premiéra o tento problém může svým způsobem řešení problému pomoct. Proto bych chtěla z tohoto místa požádat pana premiéra, aby se zasadil o to, aby byly nastaveny limity pro těžbu štěrkopísku právě v této oblasti, kde se těžař snaží přímo uprostřed lokality, která je v ochranné zóně pro pitnou vodu, zahájit těžbu.

Mě také překvapil výrok pana ministra životního prostředí, který v médiích řekl, že vlastně těžba štěrkopísku napomůže čištění spodních vod. Takže si myslím, že by mohl aspirovat na ocenění Ropáka roku. Ale to nesouvisí s dotazem, nebo s požadavkem na pana premiéra. Takže ještě jednou žádám pana premiéra o to, aby se zasadil o stanovení limitů pro těžbu štěrkopísků v oblasti Uherského Ostrohu (upozornění na čas),kde jsou zásoby pitné vody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svoji interpelaci na předsedu vlády ve věci rezoluce Evropského parlamentu. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, dne 29. 4. 2015 přijal Evropský parlament rezoluci ve věci současné uprchlické krize. Součástí rezoluce je v bodě osm požadavek: Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy. Všichni vaši europoslanci, tedy poslanci za ČSSD, hlasovali pro zavedení kvót. Konkrétně to byli Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche. A vy jste nám poté, co se lidé začali bouřit proti obsazování Evropy muslimskými kolonisty z Afriky a Blízkého východu, začal lživě tvrdit, že česká vláda a ČSSD je proti kvótám.

Dám další případ. Dne 18. května 2017 přijal Evropský parlament další usnesení, ve kterém členské státy vyzývá k dalšímu přijímání uprchlíků ze Sýrie, a to za situace, kdy se česká vláda pod hrozbou sankcí na oko brání přijetí migrantů podle kvót. V tomto usnesení Evropského parlamentu se píše: Vyzývá členské státy Evropské unie, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programu přesídlování a přijímání uprchlíků, neboli kvót. Jinými slovy, poslanci, kteří hlasovali pro, chtějí, aby si Česká republika převzala více uprchlíků ze Sýrie. Pro usnesení hlasovali opět poslanci hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a nezávislých i poslanci ČSSD a zradili tak občany. Konkrétně to byli poslanci Telička, Ježek, Charanzová, Dlabajová za hnutí ANO, Zdechovský, Šojdrová, Svoboda za KDU-ČSL, Štětina, Niedermayer za TOP 09, Polčák STAN, Poc a Poche ČSSD.

Umíte, pane premiére, nějak vysvětlit rozpor mezi tím, co nám tady v republice falešně a lživě tvrdíte, a tím, co ve skutečnosti v Bruselu vaše vláda prosazuje? Proč obelháváte občany? Já ten důvod znám. Jako vždy lžete, obelháváte a podvádíte občany před volbami. To je jediný důvod. Vaši poslanci hlasují pro kvóty a vy tady občany před volbami obelháváte.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Máte to přesně změřené, ty dvě minuty.

Další vystoupí pan poslanec Jaroslav Holík se svou interpelaci na předsedu vlády ve věci těžby lithia.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane nepřítomný premiére, všichni občané této republiky vědí, že v Krušných horách je obrovská zásoba lithia. Obrovská zásoba lithia o hodně nízké koncentrovanosti. Ale vzhledem k tomu, že občané této republiky jsou špatně informováni, tak vznikají fámy, a z toho důvodu vás žádám, řekněte jasně a stručně, nebo odpovězte mi jasně a stručně na tyto otázky: Která firma má povolení pro průzkum? Dále, které firmy mají přednostní právo těžby? Je mezi těmito firmami česká firma, například Diamont? Pokud toto lithium bude těžit zahraniční firma, kolik procent ze zisku získá stát? Pane premiére, kde se plánuje zpracování této rudy? Plánuje se pouze výroba lithia karbonátu, nebo to půjde do finálního výrobku?

Vážený pane premiére, ještě jednou opakuji, odpovězte na tyto otázky, protože mlčením, tím si podřezáváte větev, na které sedíte. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP