(14.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Nyní eviduji přihlášku pana poslance Votavy a další v pořadí, tak jak byly předloženy. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne přeji. Dovolil bych si navrhnout zařazení jako pevný bod, a to jako první bod zítra, to jest ve středu ihned ráno. Jedná se o sněmovní tisk 1019, bod 102, je to návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka na vydání zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Já jsem zaregistroval, že stejný návrh tady podal i pan předseda Mihola, ale na pátek. Moc bych prosil, žádal, abyste podpořili zařazení již na středu jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji váš návrh. Každopádně o návrzích budeme hlasovat tak, jak přišly, v pořadí nejprve pan předseda Mihola, v případě, že nebude schválen tento návrh, poté teprve dám hlasovat návrh váš.

Nyní přihlášky, tak jak dorazily ke změnu pořadu schůze. Nejprve pan poslanec Tomio Okamura. Prosím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Dovoluji si opět navrhnout, jen letos již potřinácté, abychom konečně projednali a přijali zákon o celostátním referendu. Opět jsem se koukal do programu schůze Poslanecké sněmovny na tento týden a vládní koalice tento návrh zákona vyřadila. Navrhuji to tady ve sněmovně opakovaně již téměř čtyři roky. A vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL mi můj návrh neustále zamítá, přestože přijetí tohoto zákona sama vláda také slíbila lidem v programovém prohlášení. Skutečnost je taková, že ani Bohuslav Sobotka, ani Andrej Babiš, ani Pavel Bělobrádek, ani Miloslav Kalousek, ani Petr Fiala z ODS nechtějí demokracii.

A nemluvím jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve sněmovně i náš návrh na přímou osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Zamítli jste také naše návrhy, kterými jsme řešili současný neadekvátní stav kolem exekucí a lichvy. Zamítli jste také náš návrh, aby podnikatelé a živnostníci odváděli DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Zamítli jste také náš návrh, aby bylo vyplácení sociálních dávek na děti, konkrétně například porodného, podmíněno pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem. Zamítli jste nám také zákaz propagace islámu na území České republiky a mnoho dalšího.

Ale zpátky k zákonu o referendu. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete a pak se na to samozřejmě vykašlete. A úplně nakonec se ještě navíc mezi sebou vždycky pohádáte o tom, kdo víc lže a krade. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí.

Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. A výsledek vašeho čtyřletého vládnutí je nakonec to, že lidem reálně nezbývá v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL totálně zklamala. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. A zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují.

Nejvyšší kontrolní úřad, NKÚ, opakovaně upozorňuje na předražené zakázky na ministerstvech vedených hnutím ANO, konkrétně na Ministerstvu obrany a také na ministerstvech vedených ČSSD a KDU-ČSL. Budu konkrétní. Nejvyšší kontrolní úřad například poukázal na to, že několikanásobně předražené jsou dokonce i zakázky na úklid.

Když to celé shrnu, tak stále platí to, co od počátku říkám. Dokud neuzákoníme přímou vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola. Žádám tedy o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, tisk 559, na dnešní program schůze hned po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestli vašemu návrhu dobře rozumím, chcete, aby tento sněmovní tisk byl zařazen na program schůze a byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Dobře.

Jako další přihlášený ke změně pořadu schůze je pan poslanec Augustin Sylor. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem tady také poněkolikáté s tím stejným, pane Faltýnek. Je to tak. (Předsedající: Mým prostřednictvím, v případě, že oslovujete.) Já vím. Prosím o zařazení nového bodu na čtvrtek 13. 7. po bodu číslo 32, a to bod číslo 170, sněmovní tisk 940. Jedná se o významný den české státnosti, o den Karla IV. a Elišky Přemyslovny. Je to 14. květen. Pokud si pamatujete, tak loni 14. května jsem zde ve foyer zahajoval výstavu ke Karlu IV. Bylo tady patnáct panelů, vy jste si to mohli přečíst. A poslední moje zmínka je to tom, že dnes - 11. července v roce 1346 se stal Karel IV. Karlem IV., to znamená, byl zvolen římským králem. A to kurfiřty mohučským, kolínským, frankfurtským, saským a českým králem Janem Lucemburským.

A ještě poslední zmínka. Zítra, 12. července, 1260 je zase výročí, kdy v bitvě u Kressenbrunnu, což byla největší bitva, kterou podnikl český král Přemysl II. Otakar. Zvítězil nad uherským králem Bélou VII. Tenkrát se tam utkalo 140 tisíc vojáků uherského krále a asi 70 až 80 tisíc vojáků českého krále a rakouských vévodů. Takže zítra máme výročí a dnes také. Proto vás prosím, neschvalujte jenom a jenom ekonomické zákony, ale také jednou některý jiný, třeba tento. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji váš návrh. Nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar. Prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, chápu úsilí vlády zařadit na poslední jednací dny Sněmovny co nejvíce zákonů, které tato země potřebuje. Bohužel se mezi ně dostal i zákon, který považuji já osobně, celý náš klub, mnoho našich kolegů, členů europarlamentu i ctihodných kolegů a kolegyň zde za docela sporný a problematický. Je to bod 64, sněmovní tisk 1000, takzvaná CETA.

Tato obchodní dohoda s Kanadou, která je zařazena na dnešek jako druhý bod, ale z gremiálky přesunuta jako třetí bod dnešního jednání, je velice problematický bod, a proto jsem se rozhodl již v dnešním jednání prvního čtení vás podrobně seznámit se všemi výhradami, které k této smlouvě máme. Pokud bychom měli ochotu projednat i další body, doporučil bych tedy, abychom hlasovali o tom, že tento bod a) buď vyřadíme, anebo b) zařadíme jako poslední pevně zařazený bod tohoto dnešního jednacího dne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Karel Fiedler.***
Přihlásit/registrovat se do ISP