(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Slovo k faktické poznámce má místopředseda Radek Vondráček. Prosím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Také chci krátce reagovat na vystoupení pana kolegy Farského. Ten dotaz k Parlamentnímu institutu, zřejmě ten předchozí, jsem podával já, dostal jsem odpověď. A aspoň doufám, že to dobře dopadlo, ale prostřednictvím mé asistentky e-maily měli dostat všichni poslanci, tu analýzu, a měli bychom ji mít k dispozici. Takže jako právník souhlasím s tím, že ve vztahu k unijnímu právu a k evropskému právu to, co dnes přijímáme a schvalujeme, nemá fakticky dopad, nemůže mít. My nejsme schopni tomu zabránit.

Na druhou stranu se připojuji k tomu, co tady řekl pan navrhovatel ve svém úvodním slově, že se jedná o symbolický akt. My si tím žádným zásadním způsobem nezaplevelujeme náš právní řád, aspoň jsem toho názoru. A co my jako poslanci vlastně můžeme dělat? My se tady něčemu můžeme postavit, protože ta informace přichází zvenčí. A já jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří na té úřednické úrovni dojednávali podmínky. Ministři vnitra to dostali už jenom nějak zpracované, oni to nepíšou. A jestli mám věřit jejich slovům a tomu, co se tam dělo, tak to bylo manipulativním způsobem, bylo s nimi v podstatě zameteno a ten hlas zdravého rozumu a faktické připomínky ze strany těch českých úředníků vyslyšeny nebyly.

Ta směrnice je prostě hloupá, nedává smysl. My její implementaci nezabráníme přijetím tohoto zákona, ale jako suverénní Sněmovna tady vyjádříme svůj postoj a myslím si, že tím nepoškodíme ústavní pořádek České republiky. Z tohoto důvodu, i když jako právník nesouhlasím, budu hlasovat pro tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Radku Vondráčkovi. Nyní pan poslanec Martin Lank a připraví se k faktické poznámce paní kolegyně Černochová.

 

Poslanec Martin Lank: Já už jsem sice mluvil, ale já si k tomu ještě rád něco řeknu. Zapomněl jsem říct ještě jednu věc. Tady už to totiž taky zaznělo, že tento zákon je v podstatě neškodný. Možná bezzubý, ale je takový neškodný, že neublíží. Tak když si vzpomenu, co už jsme tady přijali, tak to byly někdy zákony, které z mého hlediska jsou opravdu škodlivé a ublížily, takže přijmout jeden navíc, který ničemu neublíží, si myslím, že už není taková tragédie, a naopak naprosto podporuji ten názor, že to je jasný vzkaz a deklarace toho, že přece jenom ještě nějakou část té naší národní suverenity máme.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo, já bych vaším prostřednictvím chtěla říct panu kolegovi Farskému: No a co? To, že Parlamentní institut napíše, že náš návrh není v rozporu s naší Ústavou, že je v souladu s ústavním pořádkem, proč bychom ho nemohli přijmout? Já se přiznám, že jsem úplně tomu vystoupení neporozuměla. Nevím, jestli je pan kolega Farský členem ústavněprávního výboru. Včera jsme se tady trošku vysmívali panu senátorovi Láskovi, který tady hájil názory Senátu a mezi tím říkal svůj názor, a říkali jsme, že tady je nějaký zaběhnutý princip v souladu s jednacím řádem a že vlastně jaký názor tady kdo tlumočí, že samozřejmě můj názor je ten, že každý má právo tady sdělit cokoli. Ale prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego Farský, ústavněprávní výbor to schválil v poměru hlasů 11 pro, nikdo proti a jedna poslankyně se zdržela. Takže bych si dovolila pochybovat o tom, že bychom se tady dopouštěli něčeho, co nemá oporu, co ani Parlamentní institut vámi zmiňovaný nijak nezpochybnil. Je právo zákonodárného sboru, a častokrát jsme tady my dávali tato různá usnesení, deklarace, naposledy klub TOP 09 včera, kdy chtěli zařadit do programu bod, který se týkal vyjádření nesouhlasu (předsedající upozorňuje na čas) s tím, co se děje v Moskvě. Také jsme vám to tady vyčítali? Nevyčítali. Tak prosím nechte ústavněprávní výbor i jiné výbory projevit svůj názor tímto způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté pan poslanec Farský, poté pan poslanec Benešík. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Ono už to tady zaznělo od mých předřečníků a v podstatě kolegyně Černochová z toho teď řekla to podstatné. Já se tedy zaměřím na to, že budeme muset implementovat tu směrnici. Mám za to, že jsem zaregistroval vyjádření pana ministra Chovance, jeho názor je, že ji nebudeme implementovat, nebo že bychom to neměli. Chovejme se opravdu tak, jak říká kolega Vašek Votava. Poslanecká sněmovna je suverén, a jsme suverén, tak se podle toho chovejme a jednejme. Přece nemusíme tu směrnici implementovat, tak jako nechceme povinné kvóty a nechceme to, co nám někdo nutí. Tak opravdu jednejme, a jednejme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já, přestože to není zrovna můj obor, nejsem členem bezpečnostního výboru, nemám pocit, že bychom tady přijímali něco, co nějak zásadně změní současný stav. My jenom deklarujeme to, že to, co u nás doposud víceméně až na malé výjimky úspěšně fungovalo, tak že na tom hodláme setrvat. Nic víc, nic míň. A deklarujeme tím to, že na tom hodláme setrvat i přesto, že směrnici, o jejíž podstatě mám pochybnosti, musíme přijmout. Já jsem členem petičního výboru a my jsme projednávali petici, kde jsem zaregistroval velkou shodu všech poslaneckých frakcí v této Poslanecké sněmovně, zástupců zbrojařů, zástupců různých svazů, kde v podstatě to, co říkala Jana Černochová na ústavněprávním výboru při hlasování, byla absolutní většina i při projednávání té petice, která se právě týkala této směrnice, byla také absolutní shoda. Výjimečně absolutní shoda. Tak pojďme v tom pokračovat, směrnice Evropské unie nechť si žije svým životem dál.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já bych předně chtěl poděkovat všem, kteří vystoupili po mém vystoupení, standardním v tom, že nikdo nezpochybnil to, že skutečně přijetí tohoto zákona nemá žádný vliv na implementaci směrnice. A to není o tom, že bych říkal, že je tato novela zákona o ústavní bezpečnosti špatně. Já s tím textem vůbec nemám problém a ten text zároveň odpovídá už stávající legislativě, kterou máme. Jenom mi vadí ta falešná, prázdná argumentace v tom, že to má něco společného se směrnicí. Nemá. Nepohneme s tím ani o milimetr. Ty cesty k tomu, abychom náš zákon o zbraních udrželi, abychom si ubránili, pokud tento pocit máme, náš prostor, jsou úplně jinudy. Není to cesta tohoto ústavního zákona.

Mně osobně na tom vadí ne ten ústavní zákon, mně vadí ta falešná argumentace tím, že tento ústavní zákon snad cokoli na implementaci směrnice změní. Nezmění vůbec nic. A jsem rád, že všichni, kteří přede mnou mluvili, toto přijali a nikdo to nezpochybňoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Množina faktických poznámek se nám opět rozrostla, takže pan ministr Pilný, který se přihlásil s přednostním právem, musí počkat. Uvedl bych do stenozáznamu, že jste přihlášen. Nyní pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, znovu opakuji to, co už tady říkal pan kolega Farský. Tato novela zákona, byť ji osobně podporuji, nemá v podstatě nic společného s tou směrnicí. To je celý vzkaz. Je to jakýsi zastírací manévr. A my se skutečně snažíme uchlácholit např. tady naše kolegy na galerii, ty, kteří se na nás dívají na televizních obrazovkách, že my se snažíme přečurat Evropskou unii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP