(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní paní poslankyně Lorencová, připraví se pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, takže já jsem konečně pochopila, proč tu dnes máme jednat dokonce po deváté hodině. Nezbývá než se shodnout patrně na tom, že všechny dosavadní vlády odváděly bezchybnou práci. Všechny dosavadní vlády hlasovaly jen pro zákony, které chránily majetek této země. Všechny dosavadní vlády bránily ze všech sil tomu, aby se rozkradlo, co se rozkrást dalo. Přijímaly zákony, které posílaly do tepláků všechny, kteří tady kradli ze všech sil. Všechny dosavadní vlády... Vlastně, proč jsme tady? Abychom jim blahopřáli.

Objevil se jeden člověk, který to, co tady bylo předtím, se snaží napravit. Dal dohromady hnutí, které mu je v tom nápomocno. Takže toho je potřeba zlikvidovat! Všem ostatním jen blahopřát!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Kostřica. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dovolím si jenom dvě drobné poznámky. Jednak k paní poslankyni Němcové k tomu, že je 19.21 hodin, mluvil jsem sice možná obšírně, ale určitě jsem nezačal před 18. hodinou, takže pan poslanec Kostřica se zde obracel k panu Babišovi po 18. hodině, což byla ta hodina, která byla v původní omluvně.

Co se týká korunových dluhopisů, postřehl jsem, že pan poslanec Laudát říká, že korunové dluhopisy tady byly zavedeny fakticky někdy v době vlády ODS, nevím, jestli v té době on byl členem ODS už, a poté byly zpopularizovány za vlády, ve které byl ministrem financí pan Kalousek z TOP 09. A ta popularizace vedla k tomu, že je řada firem víceméně na výzvu tehdejšího ministra financí ze strany, ve které už byl pan Laudát zase v té době, použila.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek, nyní tedy pan poslanec Kostřica, připraví se pan poslanec Kořenek a další. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji ještě jednou za slovo. Nechtěl jsem nějak delší dobu diskutovat, ale vyprovokoval mě pan poslanec Zlatuška, že nějakým způsobem podle mého názoru se snaží jakýmkoli způsobem zabránit, aby tato diskuse proběhla. Pořád narážím na to jako člen zahraničního výboru naší Sněmovny, že to renomé naší republiky je velmi problematické. Před cirka deseti dny jsem byl na zasedání předsedů zahraničních výborů v cizině, které proběhlo pod velkou mediální pozorností tamních médií, anglických médií apod. Byl jsem dvakrát nebo třikrát dotazován právě na tuto kauzu Babiš. Neřekl bych to, kdybych nebyl nějak trošku vyprovokován, ale jeden dotaz zněl, a není to můj. Ptali se mě: Prosím vás, proč to ten váš ministr dělá? My známe jeho finanční situaci. Pokud soutěží o místo nejbohatšího nebožtíka na hřbitově, tak má určitě velký předstih, ale rozhodně to myslí po stránce finanční.

To jsem jenom chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kořenek, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Budu velmi stručný, jenom k tomu pořádku. Víte, jak probíhala privatizace nadivoko, jak se zavíraly podniky a v podstatě i dneska vychází, jak mnozí podnikatelé přišli ke svému majetku a nepoužívali úplně férové prostředky, takže si nedovedu představit, že zrovna tito lidé jsou ti praví, kteří by měli dělat pořádek. Ale pravda je, že se v té džungli aspoň vyznají.

A k těm korunovým dluhopisům. Já jsem si tady vytáhl rozsudek Nejvyššího správního soudu a chtěl bych jenom říct, že v podstatě to, co se událo s korunovými dluhopisy, je asi jasné, že to byla daňová optimalizace. A vypadá dokonce, že to vypadá v souladu se zákony, protože tam byla využita mezera v zákoně. Ale tomu tak fakt být nemusí. Protože když si přečtete stanoviska některých odborníků, za kterého já se nepovažuji, a rozsudky a stanoviska tuzemských i evropských soudů, tak ty již dávno judikují, že jakýkoli účelový právní úkon, jehož smyslem je pouze vyhýbání se zdanění, je neplatný, neboť se jedná o obcházení zákona. V tom je ten problém.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo, přesně jak to řekl můj předřečník, vzal mi slova z úst. A já bych doporučoval skutečně panu poslanci Zlatuškovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, prosím vás, přečtěte si o tom něco, doučte se to. S takovou byste neabsolvoval ani první ročník vaší univerzity.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Zlatušky. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pokud je mi známo, pan ministr financí navrhoval zrušení zdanění korunových dluhopisů, část jiných politických partnerů byla toho názoru, že to vyhýbání se zdanění u některých subjektů je v pořádku. Koneckonců tohle pro řadu z těch, kdo to nakoupil, obhajoval i bývalý ministr financí Kalousek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Laudáta. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vaším prostřednictvím pane kolego, vy už to nezachráníte. Víte, co jste tady řekl? Babiš navrhl zrušení zdanění. Prosím, už radši nemluvte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Kořenek faktická poznámka, připraví se pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Já jenom jednu poznámku. Myslím si, že to není o zdaňování korunových dluhopisů. To je o zákonu jako celku a o zaokrouhlování a to máme v právním řádu od 90. let, čili to není nic nového.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pan poslanec Zlatuška. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, velice děkuji panu, prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Laudátovi za to, že mě upozornil na to vypadlé slovo. Samozřejmě zrušení té výjimky ve zdanění u dluhopisů, které když se zaokrouhlují jednotlivě, tak se zaokrouhlují na nulu, načež se následně sečtou nuly místo toho, aby, jak správně podotkl kolega Kořenek, k tomu zaokrouhlování docházelo zjevně až poté, co se nejdříve sečtou hodnoty těch dluhopisů a poté se z nich vyměří daň.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Okamury. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych vás chtěl opravdu vyzvat, abychom se už věnovali celé záležitosti nějak věcně. Tady se zase hádá koalice s nějakou opozicí, hádá se zleva, zprava. A já bych chtěl znovu říci, že naše hnutí SPD vyzývá celou vládu k demisi. Premiér Sobotka by měl dodržet skutečně své slovo, měl by podat v souladu s Ústavou demisi, prezident by ji měl přijmout. A my bychom znovu chtěli prosadit, abychom pozvali prezidenta republiky do Sněmovny, aby objasnil své postoje. Myslím, že je z dnešního odpoledne zcela jasné, že vláda nepracuje. Vláda nadřadila, ať je to Andrej Babiš, ať je to Bohuslav Sobotka, ať jsou to další členové vlády, nadřadili své osobní politické zájmy nad zájmy občanů. Vláda úplně přestala pracovat. Je to neskutečná komedie a fraška v přímém přenosu, co tady všichni předvádíte. A skutečně jedinou variantou je demise celé vlády a co nejrychlejší volby, aby občané znovu rozdali nové politické karty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP