(13.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já chci říct, že náš klub ten zákon podpoří bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o pozměňovacích návrzích. Silně nedoporučujeme podpořit pozměňující návrhy pana poslance Klašky, protože krajům nepomohou. Možná pomohou krajům, to je možné, ale Státnímu fondu dopravní infrastruktury a samotným investicím do dopravní infrastruktury nijak nepomohou, nezvýší objem státních prostředků ani o jednu jedinou korunu, jenom vytvoří nový dotační titul se všemi náležitostmi, které ke každému dotačnímu titulu patří. A pak někdy v roce 2028 bude zpráva NKÚ, že prověřili dotační program čerpání investic na dvojky a trojky ze SFDI v letech 2015 až 2020 a došli k závěru, že není prokázán ekonomický efekt těchto investic. Že není jasné, na základě jakých kritérií byly ty projekty, a budou velké novinové titulky o tom, jak nebyly řádně a efektivně využity státní prostředky.

Co se týče těch dvou návrhů, které zvyšují podíl počtu žáků na celkovém rozdělení sdílených daní, tak my podporujeme stanovisko rozpočtového výboru, protože to druhé stanovisko, které podal pan poslanec Andrej Babiš, jde příliš proti čtyřem největším městům. A myslím si, že těm už jsme vzali minule hodně a tentokrát bychom to dělat nemuseli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci tady teď vést velkou polemiku se svým ctěným kolegou z rozpočtového výboru, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, tak pan kolega Kanjur... Stanjura určitě ví, jak - (Oživení v sále.) Prosím? Nevím, jestli jsem se přeřekl, tak se nějak omlouvám, věřím, že... Prosím? Ano, pana kolegy Stanjury. On dobře zná koaliční vládnutí a ví, že někdy prostě člověk musí, to tady nechci nějak zbytečně zdůrazňovat. Někdy je ten názor trošku jiný a zastává názor samozřejmě koalice. A určitě dobře ví, jak jsem hovořil také na rozpočtovém výboru, kdy pan ministr Babiš tehdy byl ostře proti, a dokonce říkal, že obce mají hrozně peněz na účtech a není třeba další. Já jsem mu říkal, aby už to nikdy neříkal, takovou věc! Že obce hospodaří dobře, a jestliže mají peníze na svých účtech, tak je mají na kofinancování svých potřeb, na investice atd. Takže to jenom pro vysvětlení, pane kolego.

A v podstatě jsme tuto věc začali prosazovat ještě dříve, než s tím samozřejmě přišel i pan ministr Babiš. To je poctivé říci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já v mnohém s panem předsedou rozpočtového výboru souhlasím. Možná to nebylo úplně jasné, tak to řeknu úplně přesně. Chtěl bych ocenit názorový veletoč hnutí ANO Andreje Babiše, který po letech přišel na to, že jsme měli pravdu. Skutečně jsem rád a doufám, že to dneska schválíme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, budu velmi stručný. Za prvé, nepodpoříme Klašku a už kolega Stanjura tady říkal proč. Chcete stavět dálnice, chcete stavět rychlou železnici, anebo chcete lepit dvojky, trojky? S tím, že si uvědomuji, jaký gigantický dluh v tom je. Ale tady přidáme krajům, tak proboha, kde to skončí? Navíc, nevím, ale my jsme si vyžádali na nějaké jednání paní ministryni Šlechtovou, aby řekla, jak se čerpá nebo nečerpá ten fond pro regionální rozvoj, kde tvrdí, že je spousta miliard. A kdyby někdo vyplňoval ty asi dost příšerné papíry, tak asi chce peníze jednodušeji z fondu.

Takže já pořád preferuji to, aby se nejdřív postavil základní dálniční skelet, a pak se bavme o tom, že stát začne financovat v té kaskádě zatíženosti, dopravních nehod a tak další silnice nižších tříd. Já bych to krajům přál, ale tady skutečně koalice to teď dostala do stavu, že až budou ty velké dopravní stavby připraveny, tak nebudou na ně peníze. To už je dneska jasné a evidentní.

Nepodpoříme Babišův návrh, podpoříme ten pozměňovací návrh, který se týká škol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Svobody. Připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezké poledne. Dovolte, abych vám připomněl jednu historickou reminiscenci. Úprava RUDu, která vzešla z této Sněmovny, znamenala pro Prahu 850 milionů minus. Je to jeden z důvodů, proč se nemohl dokončovat jeden úsek pražského okruhu. A budeme-li takto hovořit a vzpomeneme-li si na slova kolegy Babiše o tom, že obce neumějí hospodařit, tak je to pravda. Praha v současné době pod vedením primátorky Krnáčové neinvestuje vůbec nic. Má několik desítek miliard na účtu, se kterými neví co. Ale v okamžiku, kdy povede to město někdo, kdo bude vědět, že ten dopravní okruh Prahy je podmínka sine qua non pro jakýkoliv další vývoj Prahy, tak tam všecky ty peníze nasype přímo a nepotřebuje na to žádný balíček.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já bych se chtěl jenom trošku ohradit. Velké stavby, pokud vím, byly z větší části zastaveny za vlády Věcí veřejných, přímo ministra Bárty. Ale to je minulost. Já bych chtěl jenom připomenout, že většina obyvatel, třeba i našeho kraje, jezdí po těch dvojkách, trojkách. My ty silnice prostě potřebujeme. My nemůžeme čekat na tu velkou infrastrukturu. Samozřejmě podporuji a podporujeme, ale vidíte, že my kvůli křečkovi nestavíme už několik let, a spoustu jiných příkladů bych mohl říct. A mezitím se na těch cestách druhé a třetí třídy taky můžeme pozabíjet.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Laudáta. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já už jsem nechtěl vystupovat, ale, prosím vás, nechte už těch blábolů, že za něco může Bárta. Bárta vládl v roce 2010 až 2011 na dopravě. Rok. Tak ať Ministerstvo dopravy zveřejní tu analýzu, kterou si udělalo, že ten, kdo zparalyzoval a ztratil dvě stavební sezóny, byl jistý pan Prachař! A už prosím vás tady přestaňte tyhle fejky a alternativní informace šířit! Samozřejmě, pan Bárta z blbosti zastavil dopravní stavby. Ale ten nenadělal tolik škod, co udělal váš partajní straník, nebo koaliční, kterého jste si vy odhlasovali tady. Za rok ztratil dvě stavební sezóny! To je ta realita. Takže už se otáčejte na sebe. Dneska máme, soudruzi, rok 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kořenka. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, já jsem mluvil o konkrétní stavbě. Tam se zastavily přípravy. A vy dobře víte, že ty přípravy se nedají obnovit během půl roku ani jednoho roku, že je to dlouhodobá záležitost. A vím, o čem mluvím, protože bohužel u dvou staveb, které se dotkly mého regionu, jsem byl. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám řadu dalších faktických poznámek. Tak nejprve pan poslanec Kolovratník, pan poslanec Laudát a další. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, kolegyně, kolegové, já vás chci ve faktické poznámce poprosit, abychom se zdrželi faktických poznámek. Mě mrzí, že zrovna tím jedním pozměňovacím návrhem, jehož předkladatel ještě neměl šanci promluvit - podívejte se na ten čas -, ohrozíme ten návrh zákona, na kterém cítím, že je tady shoda v té sněmovně a má velkou šanci projít. Tak prosím o střídmost a zkuste si to rozmyslet.

Za mne jediné. Bylo tu mnohé řečeno, k tomu SFDI. Já jsem v dozorčí radě. Ono to vlastně už dneska funguje. Je tam jeden z příspěvkových programů, jako jsou chodníky, cyklostezky, bezpečnost, do nich se nějaké peníze dávají, tak jeden z těchto programů je takto vytvořen právě na ty dvojky, trojky. Jediný rozdíl je, že dnes v něm nejsou prostě dopředu žádné peníze. Vždycky se to politicky rozhoduje, ty dva tři roky zpátky, v tomto volebním období až někdy v zimě. Já třeba za sebe jako člen hospodářského výboru bych si dovedl představit debatu při tvorbě toho rozpočtu. Kolegové, sedíme tam, známe, jak to funguje. To znamená, při debatě v září, na přelomu srpna, září, nebo pak při debatě tady na plénu. A můžeme krajům, pokud ty peníze budou k dispozici, a po dohodě s ministrem financí tu částku avizovat dopředu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP