(11.40 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Kolovratníkovi, třeba jiným tónem, nicméně ve stejné věci.

Nejsem členem hospodářského výboru, neměl jsem šanci být na jeho jednání a nemůžu znát dokonale problematiku každého zákona, který touto Sněmovnou prochází. To musí vědět každý z vás. A je unfér tady říkat "vždyť tam všichni můžete být". To prostě není v lidských silách.

A já stojím jenom o jednu prostou odpověď: Jaký systém kontroly oproti zneužití takovéto pravomoci je vypracován? Jestliže máme, pokud je tady v České republice nějaká složka policejní, vojenská atd. vybavená nějakými výjimečnými pravomocemi, a tohle výjimečné pravomoci jsou, jakým způsobem bude kontrolováno jejich možné zneužití? Protože my jdeme opravdu za významnou hranici. Já mám zkušenosti s fungováním Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ti jednotliví inspektoři také chodí do velmi problematických sporů, kde nejde jenom o to, že se dohadují o výši pokuty, a o to, jestli se prokazuje, či neprokazuje. Je to často nebezpečné. Ale využívají k tomu, a jsou často velmi úspěšní, využívají orgánů policie, všech složek, které jsou v tu chvíli k dispozici, poměrně značně, je-li tam nějaký vážnější problém. A je opravdu na zvážení, jestli někomu dát takovou pravomoc. A je bláznovství dát ji někomu, když nemám vybudovaný systém kontroly.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dnes od 11.45 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Petr Adam.

Dále s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Podle jednacího řádu reaguji na proběhlou rozpravu a na vystoupení pana poslance Kolovratníka. Já odteď asi fakt začnu sledovat body, které projednával rozpočtový výbor, a v okamžiku, kdy vystoupíte, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, vám řeknu: Proč jste nebyl u nás na rozpočťáku? Tam jsme si to mohli říct.

To nemá žádnou logiku. A když už jste říkal, že (nesrozumitelné) hospodářský výbor, ano, já jsem tam byl jako předkladatel, tak to řekněme celé: Dostal jsem čas, kdy se mám dostavit, slušně jsem poprosil dopředu, že pokud bude zpoždění předchozích bodů, čemuž rozumím, abych dostal zprávu. A jak to bylo? Vy jste to jednání řídil, pane místopředsedo hospodářského výboru prostřednictvím pana místopředsedy. Zpoždění 30 minut, žádnou zprávu jsem nedostal. A to vám přišlo normální. Tak když se tady máme cvičit z toho, co je kolegiální a kdo má kdy přijít, tak je taky slušnost říct, v kolik se který bod projednává. A pokud je zpoždění - já tomu rozumím - tak to včas oznámit. A říkám, já jsem navíc požádal dopředu, pokud se to stane. Nabourali jste mi celý odpolední program, nic jsem neřekl. Já bych o tom nemluvil, kdybyste nás tady nemistroval, že jsme měli sedět na vašem výboru a tam si to říct.

Vždyť my ani nevíme, kdy se to bude projednávat! Ani já jako předkladatel návrhu zákona to prostě nevím. Seděli jsme tam spolu! Mluvili taxikáři, taxislužby a zákon o Hospodářské a Agrární komoře čekal a čekal a čekal. A člověk má nějaký harmonogram. A byl to výborový týden a byly jiné výbory. Tak když není žádný argument, věcný, tak se aspoň použije nefér argument: Měli jste být tam. Tak já vás zvu třeba ve středu, přijďte na rozpočtový výbor, máme tam plno zajímavých bodů. A běda, jak k nim vystoupíte na plénu! Tak se hned budu ptát, to jsem vás pozval dopředu, pět dnů! Jestli chcete, tak vám přepošlu pozvánku, nebo tady poprosím předsedu rozpočtového výboru, aby speciálně pozvali pana místopředsedu hospodářského výboru. Přijďte podebatovat o zajišťovacích příkazech ve 13.30! Velmi zajímavá debata! (Upozornění na čas. Potlesk několika poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také vaším prostřednictvím budu reagovat na kolegu Kolovratníka. Čím víc se blíží konec tohoto volebního období, tím víc jsem v úžasu, co všechno je možné a co všechno tady zaznívá a jak neproduktivní jsou v podstatě naše diskuse. Já bych jenom kolegovi Kolovratníkovi připomněl, že jsme všichni složili nějaký poslanecký slib a ten poslanecký slib kromě jiného říká, že budu hlasovat a že to hlasování je věc, za kterou zodpovídám sobě, svému svědomí a svým voličům. A abych mohl hlasovat, musím ty informace mít. A když se vynoří ve třetím čtení problém, který se vynořil, tak na něj chci znát odpověď. A nebyl jsem na tom příslušném výboru, není to také moje povinnost. Tak jak tady všichni říkají, sedíme v řadě jiných výborů a nemůžeme úplně přesně všechno sledovat. To bychom potom nemuseli mít to dnešní zasedání, kdy sedíme celá Sněmovna. Povinnost těch výborů je to projednat a Sněmovně to zdůvodnit a přesvědčit nás, že se rozhodl ten výbor správně. Nic jiného nepotřebuji.

A proto se ptám, jak to tedy bude? Máme tu ČOI, máme ty obyčejné holky, co přicházejí do těch krámů a nechají si navážit 20 deka šunky, a když je to o tři deka míň, tak o tom sepíší protokol. Ty také budou mít možnost, nebo bude možnost dát jim skrytou identitu a poslat je do rizikového pole? Jak budou ti lidé vybíráni? Jakou budou mít zodpovědnost? Jak budou kontrolováni? My tady vytváříme novou bezpečnostní složku. Novou složku, která bude fungovat naprosto bez jakékoliv kontroly. Rozumím tomu, co říká kolega Benda. Jestliže ČOI má oblast, která je riziková, kde se pohybují - říkejme to natvrdo - zločinci, musí tam jít policie. (Upozornění na čas.) Ne někdo z ČOI.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Chalupa, připraví se pan ministr Pilný. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji. Vážené dámy a pánové. Já před třemi a půl roky, když jsem sem vstupoval, tak jsem sem vstupoval úctou a rád bych, aby si tato Sněmovna moji úctu dál zasloužila. Chtěl bych vyzvat pana předsedajícího, aby udržel jakýsi styl diskuse. Rozhodně tady nemíním poslouchat slova jako je čuňata nebo vymytý mozky. Paní kolegyně vaším prostřednictvím je asi od rána rozjetá, tomu rozumím. Nicméně zachovejme si slušnost! Ode mě jste tady nikdy neslyšeli žádný vulgární výraz, a pokud ano, tak jsem to teď pouze opakoval po někom, kdo to tady vyslovil.

A pokud jde o to, souhlasím s panem předřečníkem vaším prostřednictvím, toto je skutečně neproduktivní diskuse. Protože u nás to funguje tak, že přijde zákon do prvního čtení a máme ve výboru zpravodaje. Ti zpravodajové to zpracují, chodí na ty výbory, do druhého čtení, informují svůj klub o tom, a pokud v klubu má někdo problém, tak se to ten zpravodaj dozví a chodí na to řešení na ty výbory, aby vyřešil ten problém. Protože to třetí čtení skutečně není o tom, co se má řešit na těch výborech. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní pan ministr Pilný, připraví se paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, já přestože patřím do toho spolku vymytých hlav, který tady označila paní poslankyně Černochová, tak bych ve svém vymyté hlavě zopakoval základní fakta. Tento zákon tady byl projednán v prvním čtení, ve druhém čtení. Byl celkem třikrát projednáván na hospodářském výboru. Já už předsedou hospodářského výboru nebyl na té poslední schůzi, takže nevím, jak probíhal tam. Ale musím upozornit, že během těch prvních dvou projednávání tam prakticky vůbec nebyli žádní poslanci opozice, která o tom teď mluví. A pokud tam byli, tak se vůbec nevyjadřovali. Takže o čem to tady mluvíme?

Promiňte, já nejsem tak emocionální, ale ta vymytá hlava holt už jenom dokáže mluvit o faktech. (Potlesk několika poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: To je stále dokolečka. Já nevím, jestli si pan ministr financí seděl na uších a neslyšel, co tady říkal pan kolega Stanjura, proč nemohl být v tu danou chvíli na výboru, kdy se to projednávalo. Ale asi to je opravdu házení hrachu na stěnu.

Ale k tomu, co tady říkal pan kolega Chalupa prostřednictvím pana místopředsedy. Ano, skutečně, pan kolega Chalupa tady možná mluví úplně občas nesmyslně, takže mu nerozumí ani jeho vlastní kolegové, ale nemluví sprostě. Zato pan bývalý ministr financí a šéf jejich hnutí Babiš, ten má vytříbený slovník. To, že se rozhodl, že bude kampaňovat a nebude chodit už do konce volebního období do práce, to je druhá věc. Ale asi jste díky tomu, že ho tady teď moc často nevídáte, zapomněli na to, jaký slovník, jaké urážky tady používal tento pán, jakými nás častoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP