(18.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pak už jen jeden dotaz. My určitě nebudeme ti, kteří budou říkat, pane premiére, že zvýšením platů pracovníkům v sociálních službách jste zatížili rozpočet tak, že se nedá zvládnout v příštích letech. Určitě ne. Z našich úst to neuslyšíte. My jsme to mysleli vážně. Vy sám jste přiznal, že ta dramatická situace nastala tím, že se změnila situace na trhu práce. A byla úplně jiná v roce 2010, to bylo mnohem víc nezaměstnaných, nižší průměrná mzda, a proto bylo lehčí sehnat lidi do sociálních služeb. Práce byla stejně těžká, to nezpochybňuji. To je hlavní důvod problému, který nastal, ale dobře, že se řešil. A jestli k tomu přispělo i usnesení Poslanecké sněmovny, pro které hlasovali všichni přítomní bez ohledu na klub, tak je to jenom dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Laudáta, připraví se k faktické poznámce paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jenom trošku k historii. Já jsem panu předsedovi Sklenákovi jasně řekl, když dorazil ten ostudný pamflet, který se jmenuje novela zákoníku práce, že ho budu obstruovat, i kdybych to měl dělat sám. V tomto období jste takovým brutálním způsobem poškodili zaměstnavatele, podnikatele. A ono takovým lidem, paní ministryni Marksové a dalším, to ještě nestačí. Ještě jim naloží do dalšího období další a další nesmysly. Skutečně vážně si přečtěte ten zákoník práce, co tam je.

Za další. Nemůžu říct, a nevím, proč vyčítáte Sobotkově vládě a zejména sociální demokracii, že neprováděla socialistickou politiku. Já bych poprosil, aby si členové KSČM poslechli report třeba Jiřího Dolejše, člena rozpočtového výboru, co tam o stavu státní kasy dneska ráno na rozpočtovém výboru ráno říkal ministr Pilný. Vybráno, rozdáno, chystá se předvolební rozpočet, ještě jim to nestačí, tak ne 50 miliard, už tam má 89 nebo 84, teď nevím, kolik tam říkal miliard požadavků, a to ještě není konec. Investice. Na investice nebude. Tohle jste zaťali. Vy vyžíráte, v ekonomickém růstu jste vyžrali tuhle republiku. V čem se zkvalitnil servis státu vůči občanům? Co dělá těch 32 700 státních zaměstnanců? Co dělají? V čem je ten pokrok? Možná kromě několika policistů a lidí z armády. Kde to je? Kde je ten kvalitnější servis? Už nestačí čtyři náměstci na ministerstvech, už jich musí být osm! Skutečně takhle kdyby hospodařily zodpovědné země... A teď, až budeme prostě potřebovat na dálnici, tak už tam peníze nejsou.

Takže to byla typicky socialistická vláda, levičácká jako hrom! A ještě to nestačí. (Předsedající upozorňuje na čas.) A ještě se tady budete hádat. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka paní poslankyně Chalánkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Chtěla bych upozornit také na to, jakým způsobem tato vláda čtyři roky pracovala. Když slyšíme, že paní ministryně tady říká, že chtěla zápasit o to, o to, o to. Ráda bych byla, kdyby zápasila o systémovou změnu financování.

Jsem ráda, že se mi tento návrh na usnesení podařilo dostat při navrhování bodu paní poslankyně Hnykové na financování sociálních služeb do toho usnesení, protože žádáme vládu o systémovou změnu financování. Nebudu se již opakovat, protože jsem opakovaně tady říkala, v čem všem tkví problémy ve financování sociálních služeb, kdy se začaly rozevírat nůžky mezi platy pracovníků v přímé péči a pracovníků zdravotnických zařízení sociálních služeb.

Dále jsem chtěla upozornit, že tady říkáte ano, navyšujeme tzv. dotaci. Jenže ten problém tkví přímo v zákoně o sociálních službách, který prosadila již v roce 2006 vláda také sociální demokracie. A v tom zákoně je spousta chyb, které se teď ukazují. Ta dotace je prosím nenároková. A já těm pracovníkům přeji zvýšení platů. Nicméně je to devět až deset miliard, ale jsou zatím nenárokové. A tyto dotace byly převedeny z úrovně státu na kraje a řekla bych způsobem, který ve mně vzbuzuje pochyby. Protože pokud kraj je zároveň zřizovatelem, poskytovatelem sociálních služeb a zároveň rozhoduje o přidělení dotace, tak oproti ostatním poskytovatelům jsou zde samozřejmě nerovné podmínky veřejné podpory. Byla jsem opakovaně ujištěna dopisem paní ministryně, že bylo vše konzultováno s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Jsem přesvědčena, že převod těchto peněz na sociálně demokratické hejtmany měl být notifikován Evropskou komisí. Dala jsem k tomu dostatek prostoru svým návrhem na pozměňovací návrh o prodloužení nebo oddálení tohoto převodu o dva roky, abyste mohli systémově pracovat.

Pane premiére, o zvyšování minimální mzdy nemá cenu se zde vůbec bavit, protože je potřeba navýšit výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Pane premiére, paní ministryně, to není vláda, to je.... Poslední slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, respektujte jednací řád. Prosím všechny, aby si uvědomili, že jednací řád je pro všechny stejný, a jestliže se někdo přihlásí k faktické poznámce, měl by to dodržovat. Upozorňuji, že tento bod není zákonem a podle jednacího řádu o něm budeme jednat do 21 hodin.

Můžeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Pastuchové. Také faktická poznámka.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem odpověděla na twitter pana premiéra a odpovím vaším prostřednictvím kolegovi Sklenákovi. Já jsem se možná na rozdíl od vás na to hlasování ihned podívala a z vašich těch jen 50 poslanců, které máte, jich hlasovalo pouze 25.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Hnyková také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Jsem moc ráda, že budeme pokračovat až do 21. hodiny, protože si vytáhnu seznam všech sociálních demokratů, kteří hlasovali nebo se zdrželi hlasování u usnesení, které jsme tady přijímali, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Tak to je první věc, co jsem vám chtěla říci.

Druhá věc. Říkáte tady, že 23 %. Já jsem byla moc ráda, když jsem to slyšela, že to vaše vláda schválila. Dokonce jsem na výboru pro sociální politiku pochválila úředníky z Ministerstva financí a z Ministerstva práce a sociálních věcí, že ty finanční prostředky našli. Jenomže víte, jaká je praxe? Lidé, kteří pracují v sociálních službách a jsou zařazeni ve čtvrté a v páté platové tabulce, jsou odměňováni v platovém pásmu, protože aby se nedostali na minimální mzdu, tak se museli posunout do dvanácté třídy. A víte, co chtějí teď udělat zaměstnavatelé? Ano, přesunou je do šesté tabulky pro zdravotnické, ale dají jim platy podle let, která odpracují, takže ti lidé zase nedostanou navýšení. Jestli se tohleto stane, pane předsedo vlády, tak vám říkám, že budete mít peklo v celé republice! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hnykové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl jsem reagovat na poznámku paní ministryně, že jsme zablokovali projednávání zákoníku práce. Myslím, že tady slyšela jasně, a ty signály tady byly dopředu ze strany ODS, že prostě nepřipustí, aby se ten zákon se doprojednal. Prostě na druhé čtení by vůbec nedošlo. Naše volba byla, jestli tedy pustit další potřebné zákony, nebo tady budeme sedět dál. Ale ejhle, sociální demokracie toho využila. Ona vlastně vidí v tom předvolebním boji, že takhle může osočovat a špinit Komunistickou stranu Čech a Moravy, její poslance. Takže o co jde? Kolikrát na tom výboru seděl za vás pouze předseda? Ani jeden člen tam nebyl z vaší strany a my jsme to zachraňovali. A my se za to nestydíme, protože je to náš volební program tak jako váš, sociální politika, ale to neznamená, že je to rozdělování podle nezásluh. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Kováčika, poté Foldyny, potom paní ministryně Marksová, pak kolega Stanjura a paní kolegyně Chalánková. Toto pořadí mám tady. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Chce si mi říct, ale raději to neřeknu, ale požádám Sněmovnu, abychom se vrátili k tématu, které máme na tabuli. Protože budeme-li pokračovat v tomto předvolebním souboji, kde není nouze o různé podpásové a podkolenní kopance, tak nepřinesme nic z toho, co by naši občané očekávali. Jen se utvrzuji, že je dobře, že zítra přinesu seznam podpisů pro požádání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě České republiky, budu v tomto směru vytrvalý.

Nicméně teď máme na pořadu dne Informaci předsedy vlády o zvýšení platů v sociálních službách a připomínám, že pracovníci v sociálních službách jsou ti z nejpotřebnějších pro českou společnost, pro naše občany a ti z nejméně placených. Pojďme toto teď řešit a přednostně. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP