(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to jeho eminence doktor Miloslav Vlk in memoriam.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Je to hlasování 205, přihlášeno je 159, pro 84, proti 6. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to pan plukovník Jaroslav Hofrichter in memoriam.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 206, přihlášeno je 161, pro 117, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A já, než budeme pokračovat, předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne, budeme tedy pokračovat bodem II propůjčení Řádu T. G. Masaryka. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedající. Na propůjčení Řádu T. G. Masaryka máme jeden návrh a je to pan Luděk Eliáš.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 207, přihlášeno 161 poslanců, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bod III udělení medaile Za hrdinství. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. První návrh je paní Jaroslava Zajíčková.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 208, přihlášeno 161 poslanců, pro 96, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to pan plukovník profesor Antonín Šubrt in memoriam.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 209, přihlášeno 162 poslanců, pro 103, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to pan plukovník Josef Balejka in memoriam.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 210 přihlášeno 162 poslanců, pro 114, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to paní Helena Steblová.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 211, přihlášeno 162 poslanců, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to pan podplukovník Václav Kopecký in memoriam.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 212 přihlášeno 162 poslanců, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Než budeme hlasovat další jméno, eviduji žádost o odhlášení, které vyhovuji, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další návrh je pan podplukovník Jiří Pavel Kafka.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 213 přihlášeno 128 poslanců, pro 121, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme pokračovat bodem IV udělení medaile Za zásluhy. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. První návrh je pan Jiří Holeček.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 214, přihlášeno 129 poslanců, pro 113, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další návrh je pan doc. MUDr. Boris Šťastný, CSc.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 215, přihlášeno 132 poslanců, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další návrh je pan profesor Milan Zelený.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 216 přihlášeno 130 poslanců, pro 75, proti 6. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další návrh je doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 217 přihlášeno 135 poslanců, pro 119, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to pan Jiří Kocman.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování 218 přihlášeno 134 poslanců, pro 106, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to pan Jan Gajdoš in memoriam.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 219, přihlášeno 135 poslanců, pro 114, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále paní Martina Sáblíková.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 220, přihlášeno 134 poslanců, pro 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je to pan Vojmír Srdečný.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 221 přihlášeno 135 poslanců, pro 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP