(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je hlasovatelné. V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom bod 39 zařadili za bod 38. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 195. Přihlášeno je 163, pro 83, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Kontrola hlasování. Pan poslanec Velebný.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Dobrý den, kolegové a kolegyně, omlouvám se, zařízení mi nějak haprovalo, takže zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem proti, a měl jsem ano.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je námitka, o které rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Omlouvám se, ukončuji hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Velebného. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 197. Přihlášeno je 156, pro 141, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování ještě jednou - a je to tedy bod 39 po bodu 38 zítra odpoledne.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 198. Přihlášeno je 160, pro 96, proti 32. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh paní poslankyně Černochové. To je nový bod Pozice České republiky ke společné obranné politice Evropské unie. Tady také padlo po pevně zařazených bodech, paní poslankyně, tak si jenom ověřuji, zda to platí. Středa odpoledne po pevně zařazených bodech. Tentokrát i po těch, co jsme tam doplnili, nebo je to jinak?

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane předsedo, prosím o zařazení po bodu 39.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, takže to by bylo po bodu 39.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 199. Přihlášeno je 161, pro 41, proti 65. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Luzar. Nový bod, který by zněl, také prosím o kontrolu, Neplnění usnesení Poslanecké sněmovny k OKD. Je tomu tak? A mělo by to být pevně na čtvrtek na 11 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 200. Přihlášeno je 160, pro 75, proti 28. Návrh přijat nebyl.

 

Teď poprosím pana předsedu Stanjuru nebo paní kolegyni Němcovou, protože já jsem v té době... tak prosím o zopakování protinávrhu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem dal protinávrh, abychom ten nový bod zařadili ve čtvrtek v bloku po písemných interpelacích po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to znamená žádost o vyslovení souhlasu PSP atd., bod 345, bychom zařadili ve čtvrtek osmého po pevně zařazených bodech. Moment. Jsou tam tři z grémia a dvě smlouvy, takže byl by to šestý bod po písemných interpelacích. Ne.

 

Takže aby bylo jasné, o čem hlasujeme, je to návrh paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, bod 345, žádost o vyslovení souhlasu Sněmovny s vydáním poslanců k trestnímu stíhání. Pan předseda Stanjura dal protinávrh, aby tento bod byl zařazen po pevně zařazených bodech ve čtvrtek, což by v této fázi znamenalo po bodu... ještě si rychle kontroluji. Podle mých poznámek by to bylo po bodu 236, což je smlouva CETA. Po 236.

Tak se omlouvám, ještě jsme tam řadili státní svátky, tzn. bylo by to po bodu, který navrhoval pan kolega Černoch, tzn. státní svátky. Tak, teď je to snad jasné.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 201. Přihlášeno je 162, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Teď pan poslanec Kolovratník, volební body, tzn. změny v orgánech Sněmovny, komise k prověření spisů, členové rady ČRo, členové rady České televize, členové NKÚ a členové kontrolní rady Grantové agentury, tzn. šest volebních bodů, na středu 12.45 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 202. Přihlášeno je 163, pro 154, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, který tady je, je návrh pana místopředsedy Filipa, a to je bod 16, tzv. lex Búšehr, resp. jeho zrušení, na 8. 6. jako čtvrtý bod, tzn. to by bylo po bodu 49.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 203. Přihlášeno je 162, pro 89, proti 48. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zde padly k pořadu schůze, a můžeme pokračovat. Otevírám bod

55.
Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny
a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)
/sněmovní tisk 736/ - druhé čtení

Z pověření Senátu zde vystoupí pan senátor Nenutil, kterého mezi námi vítám a prosím ho, aby se rovnou ujal slova.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhé čtení, nechci vás tady zatěžovat obsahem tohoto návrhu stykového zákona, jen bych rád upřesnil některé informace hlavně z médií, které probíhaly po prvním čtení, kde palcové titulky Jak si Senát posiluje stykovým zákonem ve své pravomoci. Vy, co jste se tím zabývali, jste zjistili, že to byl pouze mediální výstřelek, v žádném případě nedochází k posilování pravomocí jedné komory na úkor komory druhé. Jde pouze o upřesnění toho, co bylo dosud v jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona je v historii Poslanecké sněmovny předkládán potřetí, v prvém a druhém pokusu projednávání vždycky skončilo skončením mandátu Poslanecké sněmovny, věřím, že teď se podaří toto dotáhnout až do konce, protože shoda na jeho textu byla od všech orgánů, jak ze Senátu, tak z Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a budu věřit v to, že dobrá věc se podaří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP