(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci říct, že novela obsahuje ohledně rozsahu povinností operátorů... (Poslanec Stanjura opět přerušuje řeč a vyčkává.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím, abychom tento bod ukončili v nějakém důstojném prostředí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My považujeme ty pozměňovací návrhy za poměrně zásadní a jejich kladné přijetí bezesporu zjednoduší rychlé dokončení projednávání tohoto zákona a podle mě zvýší počet hlasů pro přijetí tohoto zákona. Tak mi dovolte, pokud je to tak důležité, abych je řádně zdůvodnil. Vím, že někdo řekne, že je to na internetu, ale víte, jaká je tam přehršel dokumentů ke všem možným tiskům.

Takže ještě jednou zpět k § 16b a § 16c vládního návrhu, který to upravuje velmi vágně a velmi obecně. Nedává vodítko pro proces, jak budou určeny funkce a technické parametry rozhraní... (Neklid v sále. Poslanci argumentují časem po 13. hodině. Někteří odcházejí ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Prosím o klid v sále. Děkuji. I na pravé straně prosím. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: ... nepopisuje proces, jak budou určeny funkce a technické parametry rozhraní. A prosím, nepodceňujme to. Technické parametry rozhraní jsou klíčové pro uzavření -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším, pane předsedo. (Obrací se rušícím poslancům.) Jestliže máte nějakou diskuzi, poprosím do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mohu, pane místopředsedo, ano? (Ano.) Děkuji. Je fakt poměrně nepříjemné se pak koncentrovat na to, pokud to chci opravdu zdůvodnit a chci získat podporu pro ty pozměňovací návrhy. Není to formální věc.

V zásadě, a řeknu to, abychom tomu rozuměli všichni, pokud má stát uzavřít dohodu s operátory soukromých sítí, myslím si, že je klíčové, aby součástí té dohody byly i technické parametry. A aby tato věc byla uvedena v zákoně. Ne ty technické parametry samotné, to by bylo absurdní. Ale aby v tom zákoně bylo uvedeno, že jako součást té dohody a té smlouvy musí být uvedeny technické parametry. To se samozřejmě bude v čase měnit a nikdo z vás není schopen to dneska napsat, to určitě ne. Ale ta povinnost by tam uvedena být měla. (Zpravodaj: Je to tajné.)

Pan zpravodaj mi říká, že to je tajné. Tak si představme tu smlouvu, opravdu. Smlouva, kterou má uzavřít stát - teď si řekněme, kdo za stát - a soukromý subjekt. Tato smlouva bude mít charakter tajný. Souhlasím. Co je špatně na tom, když to má charakter tajné, mít tam uvedeny technické parametry, které musí ten subjekt splnit? Tak my jim řekneme "máte nějakou povinnost" a neřekneme jim, jak ji mají zabezpečit? Jak se pak bude posuzovat, jestli ten subjekt plní povinnosti, které mu uložil zákon a které mu v zásadě nařídí vláda, když tam nebudou uvedeny? Souhlasím s panem zpravodajem, že ta smlouva musí mít charakter tajné. Ale kromě toho, že tam budou smluvní strany, tak co je špatně na tom, že tam chceme mít technické parametry? Díky tomu, že tam ty technické parametry budou uvedeny, bude umožněno soukromým operátorům, aby splnili ty povinnosti, jak doplnit, případně modifikovat své sítě.

Takže to je bod 2 a 3 toho pozměňovacího návrhu. Týkají se článku 16b a16c.

Ten pozměňovací návrh má pak bod 4, který se týká článku III § 98a odst. 1, 2, 3 a 5. Týká se možnosti odmítnout připojit nebo odpojit rozhraní nebo technický prostředek kybernetické obrany za mimořádných okolností. Novela předpokládá, že prostřednictvím rozhraní zřízeného operátorem bude Vojenské zpravodajství do sítě elektronických komunikací připojovat technické prostředky kybernetické obrany. Tedy vlastní zařízení, která nejsou nikde blíže specifikována a u nichž vládní návrh nevylučuje ani aktivní působení na síť.

Jsou mimo jiné pochybnosti o souladu tohoto záměru s principy ústavního pořádku. Ovšem tyto pochybnosti nejsou součástí tohoto pozměňovacího návrhu. To nechám případně na ústavních právnících. Velmi zásadní jsou technické a právní implikace. Důsledkem použití těchto prvků, které nemá operátor pod svou kontrolou, může být nejen monitorování provozu, ale též omezení funkčnosti sítě, jejich chybná funkce, nebo výpadek celé sítě. Realizace povinnosti operátora zřídit rozhraní a připojit technické prostředky kybernetické obrany se tak mohou dostat do konfliktu s jinými významnými povinnostmi operátora, jejichž plnění je v zájmu soukromého i veřejného práva. Například... (Další odmlka pro ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, pane předsedo. Dávám na zvážení. Je 13.05 hodin. Myslím, že za této situace - už je několik faktických poznámek - obecnou rozpravu neskončíme u tohoto bodu. Dávám vám tedy na zvážení, zda si ty argumenty nechcete ponechat...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Chci.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že ambici ukončit obecnou rozpravu jsem opustil, přerušuji tento bod v obecné rozpravě. Ve schůzi Poslanecké sněmovny budeme pokračovat ve 14.30 dle jednacího řádu odpověďmi na ústní interpelace. Všem vám přeji dobrou chuť k obědu.

 

 

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP