(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byla zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan místopředseda Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Načtu usnesení.

"Usnesení Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma.

Poslanecká sněmovna

1. vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím výkonné rady Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 201 EX/PX/DR.30.1, které explicitně popírá izraelskou svrchovanost nad svým hlavním městem Jeruzalémem;

2. odmítá tuto rezoluci, která potvrzuje trvalý zaujatý a nepřátelský postoj UNESCO k jednomu ze svých členských států, jakož i nepřípustnou politizaci této organizace, která zde jasně překračuje svůj mandát;

3. vyzývá vládu, aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael, dále zahájení přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci bez předchozích podmínek, dále podporu řešení vycházejícího z principu dva státy pro dva národy a dále oponování takovým krokům mezinárodních organizací či společným pozicím Evropské unie, které falešným a zavádějícím způsobem interpretují aktuální situaci či překrucují historické skutečnosti a vazby a které v sobě nesou nenávistný protiizraelský duch."

Děkuji. Tolik návrh usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Zeptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já si dovoluji rozšířit navrhované usnesení, které tady přečetl pan místopředseda Poslanecké sněmovny Bartošek, o další bod: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby zastavila veškeré platby členských příspěvků České republiky Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ze státního rozpočtu v letošním roce a aby tyto platby byly zastaveny i v letech nadcházejících, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci."

Předem děkuji za podporu. Skutečně to usnesení bude mít význam, pokud tam bude tato pasáž. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan místopředseda Bartošek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, vážené kolegyně a kolegové, za absolvovanou rozpravu a žádám vás o podporu usnesení, které jsem načetl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj? Také. Prosím.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych tedy navrhl hlasovací proceduru, kde bychom hlasovali odděleně o usnesení předneseném panem místopředsedou Bartoškem a za druhé o návrhu usnesení paní poslankyně Černochové. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Rád bych za klub TOP 09 deklaroval podporu návrhu usnesení, které tady zaznělo. Dovolím si požádat všechny kolegy o podporu, protože si myslím, že jenom schvalujeme notorietu. Na druhou stranu, i kdyby to nedopadlo dobře, snažme se v tom najít vždycky něco pozitivního. Kdyby snad Poslanecká sněmovna dala za pravdu radě UNESCO a váhala nad tím, že Jeruzalém je hlavním městem Izraele, mohli bychom my křesťané vždy do budoucna říkat, že Krista Pána ukřižovali Izraelci... Pardon... Mohli bychom říkat, že Krista Pána ukřižovali Palestinci. Ale přesto bych se rád přidržel historických faktů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že zazněl návrh procedury, tak se zeptám, zda někdo chce vystoupit k proceduře, resp. zda má někdo jiný návrh než návrh pana zpravodaje, tzn. oddělené hlasování o návrhu pana místopředsedy Bartoška a paní poslankyně Černochové. Jiný návrh nevidím. Asi nechám hlasovat o návrhu procedury, ať je to úplně jasné.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti? - Pan poslanec Komárek hlasuje s kartou číslo 77.

Hlasování má číslo 115, přihlášeno je 156, pro 117, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen panem místopředsedou Bartoškem. Asi není třeba ho opakovat, protože zazněl v podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 116, přihlášeno je 156, pro 112, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej navrhla paní poslankyně Černochová.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 117, přihlášeno je 157, pro 74, proti 29. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to hlasování samozřejmě respektuji, ale chci říct. (Nesrozumitelné) poprvé, když jsme přijali nějaké stanovisko, nestalo se vůbec nic. Tak kolikrát ještě budeme přijímat nesouhlasné stanovisko a současně tuto organizaci platit? Má to logiku? Nemá! (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě počkám, protože mám avizovánu kontrolu hlasování... Pan poslanec Korte. (Hluk v sále.) Kolegyně a kolegové, já prosím o klid. Pan poslanec Korte nám chce něco sdělit. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, dámy a pánové. Mou vůlí bylo hlasovat pro, z nějakého záhadného důvodu mám na sjetině křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Týká se to toho hlasování o usnesení paní poslankyně Černochové. Je tomu tak? (Poslanec Korte souhlasí.) Dobrá. To je námitka proti záznamu o hlasování. Ano, všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci.

 

A zahajuji hlasování o námitce pana poslance Korteho. Kdo souhlasí s námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 118, přihlášeno je 141, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení paní poslankyně Černochové.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 119, přihlášeno je 143, pro 82, proti 29. Tento návrh byl přijat. (Potlesk poslanců z řad ANO a zprava.)

 

A vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali hlasovatelné návrhy usnesení, tak s přednostním právem ještě pan místopředseda Bartošek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za věcnost a korektnost při projednávání bodu, stejně tak jako vám děkuji za hlasy, kterými jste podpořili navržená usnesení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Končím bod 346.

 

Budeme pokračovat... (Poslankyně Černochová se hlásí a jde k mikrofonu.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla udělat to samé. Chtěla jsem všem kolegům, kteří můj návrh podpořili, moc a moc poděkovat. Díky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP