(14.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo. Poprosím ve sněmovně o klid a vás prosím, s dovolením, abyste mi zopakoval - byl to bod 89, sněmovní tisk 96 a teď to byl bod?

 

Poslanec Jiří Mihola: Byl to bod 79, sněmovní tisk 1096, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. A také na středu 7. 6. po třetích čteních, tedy jako druhý bod po třetích čteních.

A konečně na úterý 6. 6. po již pevně zařazených bodech bod č. 33, sněmovní tisk 948, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Omlouvám se, pane předsedo. Pan předseda Černoch, pan předseda Faltýnek, pan předseda Kalousek, všichni s přednostním právem.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Požádal bych a poprosil vás o podporu zařazení sněmovního tisku 940. Je to novela zákona o státních svátcích, významný den české státnosti, 14. květen. Požádal bych vás a poprosil o podporu zařazení na čtvrtek 25. 5. jako první bod v 11 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, dámy a pánové, hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl zrušit pevné zařazení bodu číslo 235, jedná se o takzvanou Pařížskou dohodu, tisk 932, v pátek 26. 5. a nechat jej v pořadu schůze bez pevného zařazení.

Za druhé mi dovolte navrhnout pevně zařadit v pořadu schůze bod číslo 11, jedná se o novelu zákona o Vojenském zpravodajství, sněmovní tisk 931, ve druhém čtení, a to na čtvrtek 25. 5. ve 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pana předsedající, dámy a pánové, včera v Manchesteru sprostý vrah zničil desítky životů. Já si vážím vyjádření všech nejvyšších vládních činitelů, kteří vyjádřili soustrast pozůstalým i Spojenému království. Bohužel, dnes je hlavní mediální hvězdou v České republice sprostý vrah, propuštěný díky předvolební kampani na prezidenta republiky prezidentem republiky.

Vzhledem k tomuto kontrastu, co se stalo včera a co se stalo dnes a kdo je tou hlavní mediální hvězdou, dovoluji si zcela výjimečně požádat Poslaneckou sněmovnu o minutu ticha pro oběti v Manchesteru, aby bylo zřejmé, že alespoň Poslanecká sněmovna ví, kde jsou ty priority.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pokud kolegové nebudou mít námitky proti mému postupu, tak vás vyzvu, prosím všechny o minutu ticha k uctění památky obětí v Manchesteru.

(Všichni přítomní povstávají.)

Děkuji vám, kolegové. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.

Pokud se již nehlásí nikdo s přednostním právem, prvním přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovoluji si opět navrhnout jen letos již podesáté, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu. Navrhuji to tady ve Sněmovně opakovaně již téměř čtyři roky a vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL mi můj návrh neustále zamítá, přestože přijetí tohoto zákona sama vláda také slíbila lidem v programovém prohlášení.

Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. A úplně nakonec se ještě navíc mezi sebou vždycky pohádáte o tom, kdo víc lže a krade. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí.

Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. A výsledek vašeho čtyřletého vládnutí je nakonec to, že lidem reálně nezbývá v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL totálně zklamala. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí ani lichvu, nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují.

Dokud neuzákoníme vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola.

Žádám o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, tisk číslo 559, na dnešní program schůze hned po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla pevné zařazení bodu 192, sněmovní tisk 1056, na středu 24. 5. za pevně zařazený bod 19. Jedná se o novelu zákona o dani z příjmů, která se týká daňového zvýhodnění dobrovolných dárců krve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. Už nemá zájem. Pan poslanec Václav Zemek a jeho přihláška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolil bych si navrhnout pevné zařazení bodu 968, což je Minamatská úmluva o škodlivých účincích rtuti, a to na tento čtvrtek jako druhý pevně zařazený bod po písemných interpelacích, to znamená po 11. hodině jako druhý pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, myslíte sněmovní tisk 968? Minamatská smlouva. Děkuji. Pan poslanec Karel Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl opětovně navrhnout na pořad této schůze předřazení bodu, nyní je to bod číslo 195, sněmovní tisk 1074, novela zákona o investičních pobídkách, která byla předložena, jak jsem tady říkal posledně, dvěma poslanci, jednak panem poslancem a místopředsedou vlády Babišem, jednak v jiné alternativě, důslednější, kterou jsem navrhl já.

Já reaguji na to, co zaznělo, co jsem vyčetl a zaslechl v médiích, kdy pravděpodobně, nebo s velkou pravděpodobností nový, nebo budoucí ministr financí, kolega Ivan Pilný, okomentoval tak, že pro něj je prioritou přínos nebo dopad do státního rozpočtu a ostatní věci, které se kolem toho dějí, jsou ve druhém nebo třetím pořadí jeho zájmu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP