(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě vás požádám, jestli byste si správně poznamenala to přerušení. Omlouvám se ještě jednou za to, že jsem vás nenechal dokončit asi pravděpodobně celou citaci. Ale já načtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny a ve 13 hodin zahájím pevně zařazený bod Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou, který jsme odhlasovali ráno, a upozorňuji, že jsem konstatoval i omluvu předsedy vlády po 13.15, takže budeme muset pravděpodobně efektivně to projednat. O pokračování přerušeného bodu 74 rozhodneme pravděpodobně až v úterý, protože nepředpokládám, že bychom se k němu mohli dnes ještě vrátit. Děkuji paní poslankyni Černochové. (Poslankyně Černochová: Já také děkuji, pane místopředsedo.) Ještě jednou se omlouvám a přerušuji bod 74 s tím (Poslankyně Černochová se vrací do poslanecké lavice doprovázená potleskem pravé části sálu.), že tam nechávám paní kolegyni Černochovou a další přihlášení do rozpravy jsou paní poslankyně Golasowská, Benda a další.

 

V tuto chvíli se tedy budeme zabývat bodem 340. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

340.
Informace předsedy vlády o opatřeních
proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou

Tímto bodem jsme se zabývali ve středu 17. května, kdy jsme také přerušili všeobecnou rozpravu. Místo u stolku zpravodajů už zaujal zpravodaj pan poslanec Martin Plíšek, pan předseda vlády je přítomen a budeme pokračovat v přerušené rozpravě, a to tak, že je faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného a pana poslance Hájka. Ptám se, jestli na těch faktických poznámkách kolegové trvají. Pan poslanec Pilný? (Poslanec Pilný vyjadřuje zájem až o vystoupení v rozpravě.) To jsem ještě neřešil, já teď mám faktické poznámky. Čili netrvá na faktické poznámce a v rozpravě je pan kolega Pilný řádně přihlášen. Tak v tom případě pan kolega Hájek tady není, takže jeho přihláška propadá, a mohu tedy udělit slovo k řádné přihlášce panu poslanci Ivanu Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já nebudu příliš protahovat, jenom jsem si nebyl jist, jestli to, co chci říct, stihnu během dvou minut. Ale určitě déle než tři nebo čtyři minuty to trvat nebude.

První věc. Bylo mi vytknuto, že nevím, že zajišťovací příkazy, ten institut už existuje od počátku 90. let. Samozřejmě, že to vím, a kdyby bylo možné se podívat, nebo ten, kdo mi to vytýkal, pan poslanec Stanjura, kdyby se podíval na stenozáznam, tak tam je jasně napsáno, že jsem mluvil o tom, že institut zajišťovacího příkazu byl do § 103 zákona o DPH vložen novelou, kterou připravilo v roce 2011 Ministerstvo financí. Lze si to ověřit ve stenozáznamu, jak jsem hovořil.

Druhou věc k té faktické poznámce, byl tady citován velmi nešťastný případ jedné firmy, který byl likvidační. Stalo se to v roce, kdy třeba pan ministr Babiš vůbec ještě nebyl ministrem financí.

Dál bych jenom zopakoval, že ta čísla, makročísla, která tady byla několikrát citována, to znamená, že u správního soudu bylo nalezeno sedm závadných návrhů, které správní soud tedy vrátil zpátky, možná že jich bylo víc, možná že je pravda i to, že současně v jednání je těch příkazů daleko víc, to podle mě není podstatné, protože ta makročísla, a s tím souhlasím, úplně nevypovídají o podstatě té věci, protože Finanční správy se celkem oprávněně každý bojí, takže možná těch stížností by mohlo být i víc.

To znamená, že já jsem se rozhodl, že pokud budu jmenován ministrem financí, tak udělám dvě věci. Za prvé požádám pana ředitele Finanční správy, aby byl opatrnější v kontaktu s médii, protože jeho některé výroky byly poměrně nešťastné.

A za druhé, přestože budu, a nemusí mě k tomu nikdo vyzývat, respektovat nezávislost Finanční správy a v žádném případě nebudu do jejích konání zasahovat žádným způsobem, to samozřejmě budu respektovat a je to zákon, nemusí mě k tomu nikdo vyzývat, ale zároveň také požádám pana generálního ředitele Finanční správy, ve kterého mám naprosto plnou důvěru a nehodlám ho v žádném případě odvolávat nebo s ním jakkoliv manipulovat, abych prověřil na základě i otevřených případů, do kterých nemá ani ministr, ani poslanci, nikdo přístup, aby se podíval na to, jestli by nebylo možné tu střelku toho zákona, která je naprosto oprávněná, to znamená zajišťovací příkazy, protože opravdu nelze čekat na skončení řízení, protože tam už se opravdu nic nenajde, jestli by tam nenašel podněty pro to, aby se případně mohla upravit nějaká metodika tak, aby skutečně to plnilo literu zákona a ducha zákona především, a nikoliv bylo likvidační. Takové případy mohou být. A byl jsem upozorňován na to, že jeden takový případ stačí a je nešťastný. Já to vím lépe než ti, kteří s tím argumentovali včera, v televizi pan poslanec Plíšek, protože já na rozdíl od něj jsem mnoho let podnikal a vím, co tyhlety věci znamenají. Takže nemusí mi nikdo připomínat, že to je zásadní problém pro tu firmu a že by to likvidace neměla být v žádném případě.

To je všechno, co udělám. A myslím si, že je úplně zbytečné, aby Poslanecká sněmovna přijímala jakékoliv usnesení, protože já v té věci, pokud budu jmenován ministrem financí, prostě budu konat, jak jsem právě předestřel.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery a řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já děkuji za slovo, jenom se vyjádřím lehce k svému předřečníkovi. Já si nemyslím, že pan ředitel Finanční správy měl pouze nešťastná mediální vystoupení. To ano, to skutečně měl. Ale hlavním problémem jsou skutečné činy ředitele Finanční správy a to je ten zásadní problém. Pokud se budoucí ministr financí chce zabývat pouze mediálními vystoupeními, tak neříká nic jiného, než že chce všechno zase jenom zamést pod koberec. Nic jiného to není. Řekne: pane řediteli, nevystupujte, ať to nezní špatně, dělejte tak, jak konáte do dneška. A to já se s tím zásadně nemohu ztotožnit.

A za druhé bych chtěl říct jenom to věčné připomínání, kdo jak dlouhou dobu podnikal. Prosím pěkně, my tady nejsme na nějakých odborových svazech ani nejsme tady žádní zástupci cechů. Tady to je Poslanecká sněmovna a někdo dlouhodobě operoval, někdo dlouhodobě řídil město, někdo dlouhodobě podnikal nebo někdo dlouhodobě nepracoval. Ale všichni jsme tady byli zvoleni jako poslanci a všichni jsme si tady rovni. Tak si tady prosím pěkně nepředhazujme, kdo jak dlouho tady podnikal a kdo má či nemá právo se k tomu vyjadřovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zdá se, že poslanci TOP 09 mají zvláštní problém se sluchem. Protože stejně tak jako jsem včera musel opakovat panu poslanci Plíškovi, co hodlám udělat, tak to znovu zopakuji. Já jsem přece nemluvil jenom o tom, že budu korigovat mediální prohlášení ředitele Finanční správy, ale mluvil jsem velmi konkrétně o tom, o co ho požádám, aby se na ty případy podíval atd., a jasně jsem načrtl tu strategii. Je mi líto, že v tomto sále - možná že do pravé strany, která by měla být pravicí, to nedoléhá. Ale já jsem přece říkal také něco jiného.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka. Už ne, tedy tak v tom případě můžeme pokračovat vystoupením pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem trošku překvapený. Pan předseda hospodářského výboru většinou nebývá tak malicherný, aby citoval ze stenozáznamu a dělal z kolegy hlupáka. Já to vím úplně přesně. Já jsem hned poté v té větě řekl: vím, že jste mluvil o novele DPH. Tak nevím, proč mě mlátíte po hlavě, když já jsem to v tom svém vystoupení řekl a přiznal jsem to. To je celé. Ale kvůli tomu jsem se samozřejmě nepřihlásil, tak malicherný nejsem, abych si hrál se stenozáznamem.

Mě trochu zaujala u pana předsedy hospodářského výboru ta slepá důvěra. Já po vás nechci slova, mluvím za občanské demokraty, že někoho odvoláte den poté, co nastoupíte. Ale tak vám dám dva konkrétní dotazy, na které budu chtít odpovědi, až budete tím ministrem. Dneska ne, protože nemyslím si, že to je důstojné. Sněmovna má kontrolovat vládu a ministry a ne jednotlivé členy Sněmovny. To si myslím, že je úplně jiný případ.

První dotaz. V klidu si projděte celý záznam jednání rozpočtového výboru o korunových dluhopisech a soustřeďte se prosím ne na mediální vyjádření, ale na vyjádření pana generálního ředitele Finanční správy na rozpočtovém výboru, kdy na naše dotazy a podněty, zda bude kontrolovat korunové dluhopisy, odpovídá zcela jednoznačně, že neví jak, nemá nástroj. Několikrát. Určitě k tomu stenozáznamu je zvukový záznam, předpokládám. Včera jsem viděl tedy mediální vystoupení šéfa Finanční správy, kdy říkal: kontrolujeme všech 1 500, nebo kolik říkal, emitentů. Teď za to číslo se omlouvám, asi není přesné. To je rozdíl dva měsíce, a před dvěma měsíci nevěděli jak a neměli žádné nástroje. Říkal: poraďte mi, řekněte mi jak, já to možná udělám. Někteří členové rozpočtového výboru se mu snažili poradit. Já ne, já jsem jenom kladl dotazy. To je velký rozpor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP