(9.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Já tento návrh zákona podporuji, ale musí dojít ve druhém čtení k určitému zpřesnění, aby nedocházelo k tomu, co zde již často bylo zmiňováno, a to je onen morální hazard, to znamená, aby změkčení podmínek oddlužení neznamenalo, že lidé budou ještě snáze podléhat těm reklamním kampaním a budou si ještě více půjčovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ještě se omlouvá z dnešního jednání po celý jednací den pan poslanec Milan Urban.

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. My jsme si toho s panem ministrem o těchto věcech řekli už dost a já nechci opakovat různé argumenty, které už zazněly. Snad bych chtěl jenom Sněmovnu upozornit, že ono takové to líčení, že ti dlužníci, co jsou v té dluhové pasti - a tady uznávám, že existují i smutné případy, a dokonce jsem ochoten přistoupit na to, že si za to ti lidé ne vždy mohou úplně sami - tak dlužníka prosím vás nepopisujme jenom jako z nějakého románu Jindřicha Šimona Baara Pro kravičku, to znamená nějakého chudáka, který je opravdu chudák, a my mu pomůžeme z bídy, ale musíme vidět i feldkuráta Katze ze Švejka, to znamená: To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou.

A já vám garantuji, že právě feldkurátů Katzů je více než těch, pro které se ten zákon hodí. A pokud tento zákon schválíme tak, jak je navržen, tak dojde - nebojím se říci to slovo - k masovému zneužívání. A ti dlužníci - ono to funguje tak, že oni už dnes čtou ty novinové titulky a už tam se dozvídají: bude nějaká změna. A platební morálka klesá už teď, protože čekají na - jak myslím říká pan ministr to slovo, ale možná to nebyl on, tak mu to nechci přisuzovat, to slovo - neřekl to, řekl to poslanec Plíšek - generální pardon. Tak oni samozřejmě nejsou hloupí a už sledují a ta platební morálka klesá teď již i u těch, kteří na to mají.

Takže bych jenom upozornil - s tímhle zákonem velmi opatrně, ať se nám nestane, že možná i dobře míněný úmysl pomůže těm, kteří si to opravdu nezaslouží.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou, nebo řádně pan poslanec Fiedler prosím? (Faktická poznámka.) Faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já už jsem to tady říkal minule, když jsme tento bod projednávali v první části. Souhlasím s tím, co říkal předřečník o feldkurátu Katzovi, že to se nám to hoduje, když nám půjčují. No ale proč nám půjčují? Ti půjčovatelé by měli nést svá obchodní rizika. A já se opět, promiňte mi to, vrátím k tomu, že oni půjčují, že hřeší na kladivo těch exekucí. Proto oni tak lehkomyslně půjčují, protože říkají, aspoň něco z těch dlužníků vytřískáme.

A kolegové, kolegyně v Poslanecké sněmovně, několikrát jsem tady navrhoval, abychom řešili problematiku exekucí, vícečetných exekucí, zbytečně vícečetných exekucí, kdy se těm lidem účtují zbytečně několikanásobné poplatky. Odmítli jste to. Zopakuji to, že řešíme bod C a vynechali jsme body A a kolega Hovorka říkal, že možná i body A, které umožňují to, aby se takto bezhlavě půjčovalo.

Bohužel, odmítli jste mé návrhy na to, abychom se zabývali exekucemi. To, co nyní řešíme, nechápu proč nyní je na pořadu schůze, to, co už tady leží od Senátu od roku 2015, jste několikrát zamítli ten krok předcházející trošku se zabývat exekucemi. (?) Bohužel nemám, co bych k tomu víc dodal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Michal Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jak tady sleduji pana ministra Pelikána, tak on evidentně nemíní vystoupit v obecné rozpravě. Nevím, jestli ten důvod je ten, že ty odpovědi nezná, nebo není připraven. Pokud je to ta druhá varianta, že není připraven, tak já si mu dovolím umožnit, aby se připravil, a dovoluji si požádat o pauzu na jednání poslaneckého klubu TOP 09 v délce 30 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A přerušuji jednání Sněmovny do 10.14 hodin, kdy budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP