(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jako první bod. Děkuji. To byl zatím poslední návrh k pořadu schůze a my o těch návrzích budeme hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, aby body 7, 8, 9, 10 sněmovní tisky 999, 1001, 1002, 1009, bod bloku ministra financí, byl zařazen na úterý 6. 6. za již pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro 66, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Plíšek chce zařadit bod 261, sněmovní tisk 853, za bod 256, zákon o civilním letectví.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 75, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 59, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Plíšek chce zařadit bod 340, zajišťovací příkazy, v alternativách. Nejprve... Pardon, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se chci zeptat na postup. Sice Sněmovna rozhodla, že ten návrh pana poslance Plíška nezařadí pevně jako druhý bod, jestli jsem to dobře pochopil (Předsedající: Ano.), nicméně my na programu máme blok třetích čtení, takže ho stejně budeme projednávat. Děkuji. Jenom aby v tom byl pořádek. Podle mě v pozvánce je napsáno blok třetích čtení v pátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, já ho tady nemám jako součást dnešní... Ano. Není to tam proto, jak mě tady informuje legislativa, tak výbor ho projednal dřív bez avíza, proto tam zatím není zařazen.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Tak buď máme dnes na pořadu blok třetích čtení a máme projednávat všechna třetí čtení, která jsou možná, anebo ne, bez ohledu na to, jestli to výbor projednal dřív, nebo ne. Pokud je splněna lhůta, projednávat to můžeme. Byla splněna lhůta i ohledně usnesení. Pokud jsou nějaká usnesení z toho výboru, abychom je dostali 24 hodin před projednáváním, to nevím. Ale máme na programu blok třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane předsedo, ale díky něčí iniciativě je ten bod pevně zařazen na středu jako druhý bod, tím pádem nemůže být v dnešním bloku třetích čtení. Je pevně zařazen ve středu. Tak, můžeme pokračovat. Ještě někdo má s tímto bodem nějaký problém? (Ne.) Děkuji.

 

Budeme hlasovat o bodu 340, zajišťovací příkazy, informace pana premiéra o zajišťovacích příkazech, a to ve dvou alternativách. Nejprve si pan poslanec Plíšek přeje zařadit ho jako první bod dnes po třetích čteních.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 76, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Další alternativou zařazení bodu 340, jak navrhuje pan poslanec Plíšek, je zařadit jej dnes pevně na 13. hodinu.

O tom jsem zahájil hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 77, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová chce zařadit bod 135, návrh zákona o nemocenském pojištění, sněmovní tisk 730, dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 78, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Roman Sklenák chce zařadit bod 258 jako první bod ve variabilním týdnu ve středu 7. 6.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 79, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a dostáváme se k prvnímu bodu našeho jednání. Je to

256.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 747/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr dopravy Dan Ťok a také zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Václav Snopek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 747/6, který byl doručen dne 12. dubna 2017. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 747/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá. Já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Znovu se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není o to zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Nacházíme v opakovaném třetím čtení daného zákona. Já vás seznámím s procedurou, kterou necháme schválit, a potom budeme hlasovat podle jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Procedura daného návrhu zákona je: Za prvé bychom schválili legislativně technické připomínky, pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B1, B3 a B13. Další hlasovací bod by byl pozměňovací návrh B2. Pokud nebude B2 odhlasováno nebo neodhlasováno, je pozměňovací návrh A1 nehlasovatelný, neboť se jedná o totožný text. Ve čtvrtém kroku bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu B4, B5, B6, B11 a B12. Pokud pozměňovací návrh B4, B5, B6, B11 a B12 bude odhlasován nebo neodhlasován, jsou pozměňovací návrhy A7, A8, A9, A10, A11 nehlasovatelné. Jedná se o totožný text. V pátém kroku bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B7, B8, B9 a B10. Šestý krok by byl pozměňovací návrh B14. Pokud by pozměňovací návrh B14 byl odhlasován, je pozměňovací návrh A12 nehlasovatelný. Pokud pozměňovací návrh B14 nebude odhlasován, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu A12. V sedmém kroku bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C1, C2, C3, C4 a C5. Pokud by pozměňovací návrh C1, C2, C3, C4 a C5 byl odhlasován nebo neodhlasován, jsou pozměňovací návrhy A2, A3, A4, A5 a A6 nehlasovatelné, opětně se jedná o totožný text. V osmém kroku bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh k proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Není jiný návrh, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla právě přednesena. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak byla přednesena. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 80, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 128, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP