(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Vojtěch Adam od 11.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Robin Böhnisch z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec René Číp ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová z pracovních důvodů, pan poslanec Matěj Fichtner od 14 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Horáček z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzana Kailová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Petr Kořenek z rodinných důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská z osobních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová z rodinných důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Pastuchová z osobních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Ploc z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Anna Putnová z pracovních důvodů, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Skalický z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Skopeček z osobních důvodů, paní poslankyně Miroslava Strnadlová z rodinných důvodů, pan poslanec Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Tureček z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Volčík z osobních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vlastimil Vozka z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kristýna Zelienková bez udání důvodu, pan poslanec Jiří Zemánek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Rom Kostřica od 10 do 12 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Klaška se omlouvá dnes ze zdravotních důvodů, pan poslanec Tomio Okamura se omlouvá dnes od 9 do 11 hodin z důvodu nemoci.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z pracovních důvodů, pan ministr Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Ještě pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů.

Na úvod jednání jedno technické sdělení. V pondělí 22. května se v prostorách Poslanecké sněmovny uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů 3. ročníku Srdce s láskou darované, pořádané pod záštitou pana předsedy Poslanecké sněmovny. Akce se zúčastní přibližně 250 dětí. Proto vás žádám, abyste si veškeré materiály ze svých lavic a případně zásuvek uklidili.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 256, sněmovní tisk 747, třetí čtení zákona o civilním letectví, a poté dalšími body z bloku třetích čtení, u kterých jsou také splněny zákonné lhůty. Poté dalšími body z bloku třetích čtení. Jedná se o body 258, 266, dále bychom se věnovali dalším pevně zařazeným bodům 74, 191 a 188.

Nyní k pořadu schůze. Pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit do pořadu schůze následující body. Jedná se o body číslo 7, 8, 9 a 10, jsou to tisky 999, 1001, 1002 a 1009, vše body ministra financí, a to na úterý 6. 6. za již pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Za již pevně zařazený bod. Děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych chtěl nejprve navrhnout, protože uplynula zákonná lhůta pro třetí čtení novely zákona o advokacii, což je sněmovní tisk 853, bod 261, abychom ho dnes zařadili do bloku třetích čtení a projednali ho za tiskem o civilním letectví. Dodávám, že jde o novelu zákona, která je předložena napříč politickým spektrem a na které existuje shoda jak v garančním výboru, tak v rámci Poslanecké sněmovny. (V sále je velký hluk.)

Dále navrhuji, abychom se dnes zabývali, protože jsme ve středu nedoprojednali bod Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou. Myslím si, že v rámci tohoto bodu byly dvě faktické připomínky. Nehlásil se už nikdo do rozpravy, ta rozprava byla poměrně podrobná, tak bychom tento bod mohli uzavřít usnesením. Já mám připravený návrh, který jsem ještě po konzultacích upravil, a myslím si, že může být přijatelný pro velkou většinu v Poslanecké sněmovně.

Proto dávám alternativní návrh na zařazení bodu -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, a prosím o klid! (Bez odezvy.)

 

Poslanec Martin Plíšek: Proto dávám alternativní návrh -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se ještě omlouvám, pane poslanče, prosím, pokračujte, až tady bude klid. Děkuji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane místopředsedo. Proto dávám alternativní návrh na zařazení bodu 340, Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou, a to buď jako první bod po bloku třetích čtení dnes, anebo pevně na dnešek na 13 hodin. Děkuji za pozornost. (V sále je stále velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chcete o těch alternativách hlasovat zvlášť. Děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne dámy a pánové. Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěla poprosit o předřazení bodu, který máme v programu jako bod číslo 135, je to sněmovní tisk 730 a jedná se o můj návrh a dalších kolegů na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jedná se o už několikátou moji žádost o to, abychom projednali opravdu v prvním čtení bod, který má šanci pomoci rodinám, které jsou čerstvými rodinami, a to znamená zvýšení, resp. učinění mateřské spravedlivější. Já vás opět žádám a prosím, abychom tomuto bodu dali nějakou přednost a projednali.

Dovolím si navrhnout, abychom jej projednali dnes po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Děkuji. To byli všichni k pořadu schůze. Pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, my bychom dnes v rámci bloku třetích čtení měli projednávat také bod 258, tisk 742, poslanecký návrh na novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. To je ten zákaz kožešinových farem. Ale vzhledem k tomu, že zemědělský výbor ještě jako garanční tento tisk neprojednal, tak navrhuji, abychom tento bod pevně zařadili na variabilní týden na středu 7. června jako první bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP