(15.50 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já chci jednoznačně odmítnout, že by to, co jsem tady řekl, bylo nějak nabarveno narůžovo. Já jsem tady četl fakta, citoval jsem tady fakta, jak ČR si na tom stojí, a jednoznačně na tom trvám, že jsme se výrazně posunuli k lepšímu od roku 2013, a dokládá to i vnímání našich občanů a názory našich občanů, protože oni vnímají korupci jako mnohem menší nebezpečí, než ji vnímali v roce 2013. Jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali jasné systémové kroky, že to není jenom otázka nějakého PR, není to otázka nějaké komunikace nebo propagandy, ale je to o tom, že po naší vládě tady zůstanou naprosto jasné systémové kroky v podobě nových přísných zákonů, které omezují prostor pro korupci a omezují prostor pro zneužívání veřejných prostředků. A já jsem přesvědčen, že i z hlediska využití evropských fondů v této finanční perspektivě, pevně věřím, nebude vytvořen jakýkoliv prostor pro to, aby tyto finanční prostředky byly jakýmkoliv způsobem zneužívány. A jsem také přesvědčen, že přijetí zákona o prokazování původu majetku, pokud bude skutečně využíván ze strany Finanční správy, vytváří velmi významný preventivní nástroj, který právě tady může sloužit v situacích, kdy se ukáže, že jsou tady lidé, kteří nabyli velké majetky podivným způsobem, který nejsou schopni doložit. Takže i Finanční správa získala nové nástroje, které může takovýmto způsobem používat.

Takže žádné růžové brýle. Realismus a řekl bych optimismus, pokud jde o budoucnost, protože jsem přesvědčen, že nové zákony, nová přísnější pravidla vytváří transparentnější prostředí v ČR.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Pavlína Nytrová, kterou v tuto chvíli nevidím v sále. Jako další v pořadí je pan poslanec Stanislav Mackovík, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já bych se chtěl pana premiéra zeptat na další rozvoj koncepce našeho vrtulníkového letectva, a to především ve vztahu k zajištění letecké záchranné služby a integrovaného záchranného systému. Je známo, že letecká záchranná služba pro všechny provozovatele ať státní, nebo nestátní v ČR se létá podle civilních předpisů. Teď se vyskytly informace, že je jakýsi problém s certifikací jeřábů, které používají vrtulníky Sokol pro transport osob. Dále bych se chtěl zeptat, v jakém horizontu bude certifikace těchto jeřábů řešena.

Potom další otázka na to navazující je, kdy s jeřábem budou moci pracovat i tzv. civilní zaměstnanci letecké záchranné služby v Bechyni, protože poprvé v historii armádního letectva jak na pozici pilota vrtulníku, tak na pozici záchranáře a lékaře jsou civilisté.

A další otázka se týká toho, jak je připraveno zajištění údržby a generálních oprav vrtulníků Sokol, které jsou zatím jediným vrtulníkem, který je používán armádou pro leteckou záchrannou službu standardně, a zatím jsem neviděl žádnou koncepci další náhrady nebo rozvoje této části, této složky vrtulníkového letectva naší armády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem si vyžádal k této věci informaci od Ministerstva obrany, protože je to skutečně poměrně specifická záležitost. Pokusím se reagovat na dotazy, které pan poslanec položil.

V současné době Armáda ČR disponuje flotilou deseti vrtulníků W-3A Sokol. Od roku 2016 všech deset kusů prošlo nebo projde komplexní generální opravou v závodě Swidnik v Polsku. Celkem to bude stát zhruba 1,2 mld. korun podle informací Ministerstva obrany. Tato smlouva o rekonstrukci nebo obnově vrtulníků už neobsahuje žádného zprostředkovatele, to znamená, že jde o přímý kontrakt mezi Ministerstvem obrany a závodem Swidnik v Polsku.

Celá generální oprava spočívá ve výměně nebo opravě všech agregátů, ve výměně kabeláží ve vrtulnících, ale také jeřábového systému, navigačních systémů a také spojovacích prostředků. K dnešnímu dni sedm vrtulníků W-3A Sokol, které je plně bojeschopných a zabezpečují leteckou záchrannou službu, přepravní činnost a výcvikovou činnost, ty vrtulníky jsou zpět u 24. základny ve Kbelích. Zbývající tři kusy by měly být dodány do konce roku 2017. Zároveň každoročně provádějí specialisté vzdušných sil revize jeřábů W-3A Sokol, takže nemůže dojít k tomu, že by jeřáb byl nefunkční.

Armáda ČR k zabezpečení letecké záchranné služby pro jižní Čechy provedla v květnu první běh výcviku civilních záchranářů České Budějovice na použití technik a obdržení osvědčení pro tento typ jeřábu. Druhý běh a dokončení výcviku všech devíti záchranářů proběhne v červnu letošního roku a tito civilní záchranáři budou mít vojenské oprávnění na slaňování z tohoto typu jeřábu. Pro tři civilní lékaře je tento kurz plánován předběžně na konec měsíce června, druhý běh na září podle jejich časových možností. To znamená, Armáda ČR plnohodnotně zabezpečuje leteckou záchrannou službu a spolupráci s civilním personálem na obou základnách podle mých informací bez nedostatků.

Ještě pro vaši informaci - k 1. červenci by Jihočeský kraj měl přejít na službu 24/7, to znamená 7 dní v týdnu 24 hodin. Vše je k tomu připraveno a probíhá již poslední příprava osádek, zdravotnického personálu a také dobudování nočního heliportu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda je zájem o doplňující otázku. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Děkuji. Já bych si dovolil ještě doplňující otázku, ono to tady zaznělo v mém dotazu, a ta se týká certifikace v souladu s civilními leteckými předpisy. Nejde o tu technickou část kolem jeřábu, ale o civilní certifikování. A pokud na to teď nebudete asi schopen odpovědět, tak klidně i písemně. Ale jenom mi jde o to, aby se tam sladila legislativa, protože tady je určeno, že civilní i státní provozovatelé budou létat podle nějakých pravidel. To znamená, vím, že tam nějaký problém nastal, takže jestli tohle se nějakým způsobem už vyřešilo, nebo v jakém horizontu se to bude řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní má slovo pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já se domnívám, že bude rozumné, abychom se obrátili na Ministerstvo obrany, a já je požádám, aby doplnili odpověď na dnešní ústní interpelaci, která zde byla položena. Musím říci, že pro mě jako pro předsedu vlády je klíčové, aby Armáda ČR tam, kde zajišťuje leteckou záchrannou službu, to znamená, dneska působí ze dvou míst pro území tří krajů - pro Karlovarský kraj, pro Plzeňský a Jihočeský kraj - tím prvním místem je Plzeň-Líně, novým působištěm je tedy Bechyně, tak aby Armáda ČR byla schopna zajišťovat tuto leteckou záchrannou službu bez praktických problémů a samozřejmě k plné spokojenosti těch, kdo tuto leteckou záchrannou službu potřebují a využívají.

Takže jsem samozřejmě připraven ještě si vzít otázky, které dnes tady byly během ústních interpelací položeny, obrátím se na Ministerstvo obrany a panu poslanci bych potom zaslal písemnou formou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane předsedo. A vzhledem k tomu, že je 15.58, tedy blíží se nám čas 16.00, který je určen a kterým končí prostor pro interpelace na předsedu vlády, pan poslanec Fiala to nestihl o kousek, budeme tedy pokračovat interpelacemi na ostatní členy vlády. A v čase 16.00 jako první bude mít slovo paní poslankyně Nohavová. Bude přednášet interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci současné situace na České poště. Takže chviličku asi vydržíme. Třeba se objeví i pan ministr.

(Chvilka vyčkávání.)

Tak paní poslankyně, už vás poprosím, můžete zaujmout svoje místo, je 16 hodin. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP