(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A potřebujeme, aby skutečně tady byla jasná autorita NBÚ, popř. té nové instituce, která vznikne ve druhé polovině letošního roku, zejména pokud jde o hlídání dodržování bezpečnostních standardů, hlídání dodržování metodiky. Není to úplně jednoduché, protože samozřejmě IT služby jsou velmi často outsourcovány na jednotlivých úřadech za různých smluvních podmínek. To znamená, potřebujeme i v této oblasti, abychom měli silně prosazované standardy kybernetické bezpečnosti, tak aby se všichni vedoucí těchto úřadů včetně ministrů mohli spolehnout na to, že je tady Národní bezpečnostní úřad, který nezávisle dodržování těchto standardů hlídá, kontroluje a poskytuje zpětnou vazbu. To by měl být ten stav, ke kterému bychom se v příštích měsících měli velmi intenzivně přiblížit. Doufám, že předpoklady pro to byly vytvořeny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane premiére. A můžeme pokračovat interpelací číslo osm a to je interpelace pana poslance Jiřího Valenty ve věci míry korupce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, loni jsem interpeloval ministra zahraničí Zaorálka kvůli vměšování se některých velvyslanců pod metodickým vedením dnes naštěstí již bývalého amerického ambasadora Schapira do vnitřních záležitostí naší země, a to tím, že snad pro nedostatek jiné práce začali zcela proti svému diplomatickému statusu a také bez adekvátní odezvy naší exekutivy vést na sociálních sítích šestitýdenní kampaň údajně na podporu transparence a proti korupci v České republice. Asi tak, jako kdyby tyto problémy měli ve vlastních zemích spolehlivě vyřešeny. Považte, že Jižní Korea, jejíž velvyslanec se také zapojil, byla v té době podle kritérií Transparency International dokonce ještě několik příček pod námi.

Nyní bych se těmto diplomatům ale nejraději omluvil. Podle posledního průzkumu STEM si totiž dvoutřetinová většina společnosti nemyslí, že se vaše vláda snaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. Sedmdesát sedm procent občanů nevěří, že se nám podaří míru korupce výrazněji snížit. Podle zmíněné Transparency International a corruption perceptions indexu jsme loni obsadili až 47. příčku na světě, což je meziroční pokles o deset míst. A není se co divit. Přístup vlády k OKD či situace ve vaší straně, údajně politickou korupcí prorostlé, jak sdělují někteří členové, kteří ji opouštějí, toto jasně ilustruje.

Co vy na tento žalostný stav? Jaká opatření na úrovni vlády konečně přijmete, když ta stávající jsou prokazatelně zcela nedostatečná? Takto má vypadat avizovaný nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím? Přesně tak, jak máte uvedeno ve svém vlastním programovém prohlášení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní má slovo pan předseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl zde zmiňován mezinárodní index, CPI index, index vnímání korupce, který je vlastně sestavován na základě subjektivního vnímání občanů jednotlivých zemí. Je tam tedy celá řada zemí napříč světem.

Myslím si, že je dobré, abychom si na začátek připomenuli, jak se vlastně Česká republika pohybovala v tom mezinárodním indexu vnímání korupce. Chci připomenout, že v roce 2013 jsme byli na 57. místě, v roce 2014 se naše pozice zlepšila, dostali jsme se na 53. místo. V roce 2015 se naše situace zlepšila, dostali jsme se na 37. místo v tomto indexu vnímání korupce. V roce 2016 se naše situace zhoršila, dostali jsme se na 47. místo v indexu vnímání korupce. Ale musím říci, že i když je to 47. místo, tak je to pořád lepší, než byla situace v letech 2010, 2011, 2012 a 2013. Čili jednoznačně když se podíváte na výsledek naší vlády, tak došlo k výraznému posunu České republiky z hlediska indexu vnímání korupce směrem k lepším číslům. Kdyby to bylo horší, tak bych cítil potřebu hledat příčiny v naší vládě. Ale je to lepší. A já jsem rád, že to je lepší. A je to lepší mj. také proto, že jsme prosadili celou řadu opatření, která ovlivňují vnímání indexu korupce v naší zemi.

Chci zmínit to, že jsme přijali, poprvé vlastně v historii naší země jsme prosadili zákon o státní službě. Prosadili jsme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Prosadili jsme novelu zákona o sdružování v politických stranách, která vlastně zakotvila poprvé v historii vznik samostatného úřadu, který bude kontrolovat hospodaření politických stran, to tady nikdy v minulosti nebylo. Prosadili jsme novelu volebního zákona, kde jsou poprvé v historii limity na volební výdaje z hlediska volebních kampaní politických stran. Prosadili jsme zákon o prokazování původu majetku. To je velmi důležité protikorupční preventivní opatření, opět ten zákon už tady máme a už platí. A prosadili jsme také zpřísněný zákon o střetu zájmů, byť někteří tomu kladli odpor tady v této Poslanecké sněmovně, tak přesto se nám podařilo prosadit zpřísněný zákon o střetu zájmů, kde jsme mj. zpřísnili kritéria pro podnikání členů vlády, ale také jsme zavedli veřejně přístupný registr, který poskytuje informace o majetkových poměrech veřejných funkcionářů. Také jsme zavedli prohlášení o majetku na začátku, když veřejný funkcionář nastupuje svůj mandát, což je také věc, která tady nikdy nebyla, a je to úplně nové ustanovení, které se zavedlo.

Nicméně já jsem se samozřejmě zajímal o to, jak je možné, že jsme se posunuli ze 37. místa na 47. místo mezi léty 2015 a 2016, když do té doby ten trend byl výrazně pozitivní a výrazně se zlepšoval. Díval jsem se na celkové body, které my jsme získali. My jsme v roce 2016 získali celkem 55 bodů v rámci toho indexu, což je vlastně nejvíce bodů, které Česká republika získala v těch minulých letech, to znamená, že jsme získali nejvíce bodů od roku 1995, kdy byl index vnímání korupce zaveden. To znamená, my jsme i v tom loňském roce získali body navíc z hlediska pozitivního vnímání občanů České republiky, ale stačilo to jenom na to 47. místo. A jeden z důvodů, proč to stačilo jenom na to 47. místo, i když jsme měli nejvíce bodů od roku 1995, je fakt, že do toho seznamu bylo nově v roce 2016 zařazeno několik nových států. To znamená, byly tam zařazeny nové státy, které se zařadily před Českou republiku. Bylo tam zařazeno sedm ministátů, např. Bahamy, Grenada, Svatá Lucie a další, které se umístily v okamžiku svého zařazení před Českou republiku, tím nás vlastně odsunuly dozadu, ačkoliv já mám silné pochybnosti, jestli ta situace je tam srovnatelná s Českou republikou, aby se něco takového okamžitě stalo.

Takže já jsem optimista a jsem přesvědčen, že i na základě těch opatření, která jsme přijali, už v roce 2017 se opět naše pozice zlepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane premiére, za dodržení času. A s doplňující otázkou pan poslanec.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane premiére. Zapomněl jste dodat, že jsme získali sice 55 bodů, ale z možných sta, takže to asi není úplně to nejideálnější, že? Jsme tak někde v polovině získaného počtu bodů. Vaše odpověď byla - určitě to tady každý slyšel - velice nabarvená narůžovo. Tak trošku přitvrdím. Jak hodnotíte Zprávu o České republice 2017, kde se v průvodním dokumentu sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a euroskupině píše, že podle indexu globální konkurenceschopnosti 2016 až 2017 jsme v oblasti zneužívání veřejných prostředků až na 105. místě ze 138? A kde rovněž ukazatele zprávy Světové banky zdůrazňují slabé výsledky České republiky v oblasti korupce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. A slovo má pan předseda vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP