(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud se rozhodneme, že nezamíříme do eurozóny po těch příštích volbách, tak se může stát, že rychlá integrace eurozóny nás odsune na okraj Evropské unie, odsune nás do pomalejších pruhů vícerychlostní Evropy, což v některých případech může být i dobře, ale já jsem přesvědčen o tom, že ve většině případů to pro Českou republiku dobře nebude. Nemyslím si, že můžeme říci a dát nějaký bianko šek integrovat se ve všem za každou cenu. Podle mě se musíme dívat na efektivitu těchto kroků, na to, jestli tady je respektován princip subsidiarity. Myslím si, že řadu věcí nemusíme nutně v budoucnu ani ve více spolupracující Evropě řešit na bruselské úrovni, ale můžeme kompetence ponechat na úrovni jednotlivých členských zemí. A možná se tam i některé kompetence mohou v budoucnu vrátit.

Ale pokud jde o společnou evropskou měnu, myslím si, že je to velká výzva, že bychom o tom měli také mluvit před volbami. Až povedeme diskuse mezi jednotlivými politickými stranami, tak bychom měli jasně definovat, jak si představujeme budoucnost České republiky uvnitř Evropské unie, která se evidentně bude více strukturovat, bude tam silný tlak na rozdělení do vícerychlostních pruhů. Myslím si, že každá politická strana by pak měla říci, v jakém rychlostním pruhu si Českou republiku představuje, co to bude znamenat, jaké to bude mít přínosy, ale také jaké to bude mít náklady, protože nic nemá jenom přínosy, ale všechno má také i svoje náklady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za odpověď na interpelaci pana poslance Jana Zahradníka. Pokračujeme interpelací číslo šest, je to je paní poslankyně Wernerová, kterou ale požádám o maličké strpení, protože byla doručena omluva, kterou obdržel předseda Poslanecké sněmovny, a to paní kolegyně Lorencové od 16 hodin do konce jednacího dne. Nyní máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Děkuji vám. Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci odměňování zaměstnanců v oblasti kultury. Zaměstnanci v kultuře jsou prakticky nejhůře placenými zaměstnanci ve státní sféře. Průměrný plat zaměstnance zdaleka nedosahuje výše platového průměru v České republice. Obdobně jako zaměstnanci ve státní sféře jsou na tom i zaměstnanci organizací, kde jsou zřizovateli města a kraje.

Má otázka je tedy velice jednoduchá. Nejsem si však jistá, zda její řešení tak jednoduché bude. Hodlá ještě vláda České republiky výši mezd v oblasti kultury řešit? Pokud ano, bude počítat i s nástroji, které pomohou řešit odměňování zaměstnanců u organizací, u kterých není zřizovatelem stát? Děkuji vám předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Wernerové za úsporný čas v otázce. Pan předseda vlády má svůj čas na odpověď, ale nikoliv prodloužený. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, situace v kultuře je ještě o něco složitější než v oblasti sociálních služeb, zejména v důsledku decentralizace, pokud jde o zřizování jednotlivých organizací, které fungují zejména v oblasti takzvané živé kultury, teď mám na mysli orchestry, mám na mysli divadla, pěvecké sbory a další organizace. Protože v okamžiku, kdy budeme rozhodovat o zvýšení tarifních platů pracovníků v kultuře, tak stát to může přímo ovlivnit jenom u těch organizací, které zřizuje Ministerstvo kultury. Nepřímo my rozhodneme o zvýšení tarifů i u organizací, které zřizují zejména města a také z části kraje, a tady si myslím, že nás čeká ještě komplikovaná debata na úrovni vlády právě kvůli tomu, jak budou zajištěny finanční prostředky.

Situace je taková, že pracovníci v kultuře dlouhodobě volali po tom, abychom zjednodušili platové tabulky. Návrhy na zjednodušení platových tabulek jsou součástí návrhu, o kterém už jsem tady dneska mluvil. To znamená, jsou součástí návrhu, který chceme projednat v příštích týdnech. Ten návrh by měl zvýšit tarifní platy i v kultuře od 1. července letošního roku. To znamená, ten návrh se bude týkat jak velké skupiny lidí, kteří pracují v sociálních službách, tak ale i také velké skupiny lidí, kteří pracují v oblasti kultury. Takže je to ten materiál Ministerstva práce, který bychom měli projednat. Navrhuje se zvýšit od 1. července platy. K tomu tarifnímu nárůstu, ke kterému došlo v listopadu loňského roku, který byl zhruba 4 %, by se letos mělo zhruba přidat 5 % dalšího tarifního nárůstu pro pracovníky v oblasti kultury.

Zatím v rámci materiálu, který je projednáván, je navrženo pokrytí zvýšených výdajů v letošním roce pro Ministerstvo kultury, ale nemám zde k dispozici informace o tom, že by došlo také k navýšení příslušných dotačních programů, skrze které by bylo možné přispět na navýšení platů také městům, obcím a krajům. Je to například program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. A samozřejmě je otázka, jestli by obdobný dotační program také neměl vzniknout v této situaci pro muzea a galerie. Takže ještě předtím, než vláda tu věc bude projednávat, tak bych velice rád znal názor Ministerstva kultury a také ministra kultury na to, jakým způsobem budeme schopni v rámci toho nařízení vlády a v rámci rozpočtového pokrytí toho nařízení vlády pomoci i městům a obcím, pokud jde o financování tohoto nárůstu tarifních platů.

Nicméně chci jasně říci, že vláda od tohoto záměru nechce ustoupit. Prostě chceme to udělat. Když mluvíte s lidmi, kteří pracují v kultuře, pracují v knihovnách, v galeriích, orchestrech, divadlech, tak o tom, že se zjednoduší tabulky, že se zvednou tarifní platy, už se mluví dlouhou řádku let. I naše vláda o tom s odbory jedná už delší dobu. A já bych chtěl, abychom v rámci našeho mandátu i ten dluh vůči pracovníkům kultury, který tady trvá řadu let, byli schopni splatit a byli schopni to opatření, po kterém volají i odbory, které fungují v kulturních organizacích, byli schopni dotáhnout do konce mandátu naší vlády do konce. Takže budeme se snažit, aby to bylo schváleno. A samozřejmě usiluji o to, aby Ministerstvo financí našlo v letošním státním rozpočtu dostatek finančních prostředků tak, abychom mohli eventuálně pomoci i s financováním toho opatření obcím a krajům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně Wernerová má doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Ještě jednou děkuji. Ona to není ani tak doplňující otázka jako spíš trošku apel. Protože já dlouhodobě upozorňuji pana ministra kultury na určité disproporce v oblasti kultury, a to nejen z hlediska platů, ale i z hlediska péče o památky, péče o muzea a třeba i hrady a zámky, kde třeba menší obce a menší regiony jsou poměrně znevýhodněny, co se týče tohoto financování, a i z hlediska údržby okolí. Takže v tomto ohledu si myslím, že když jsem slyšela informace v oblasti situace platů, tak v tomto ohledu bych jenom si dovolila požádat pana premiéra, aby více jaksi apeloval na pana ministra kultury k tomu, aby předložil možná řešení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k doplňující otázce. Pan premiér má šanci odpovědět na doplňující otázku. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, organizace, které fungují v oblasti památkové péče, pokud se jedná o státní hrady a zámky, spadají přímo pod resort Ministerstva kultury, to znamená, tam by to opatření, které se dotkne platových tarifů, mělo být profinancováno přímo ze státního rozpočtu.

Možná jenom ještě jedna věc, kterou je potřeba připomenout a zdůraznit, když se tady bavíme teď o nízkých platech, které mají pracovníci v oblasti kultury. Je myslím dobré připomenout, že jsou to velmi často lidé, kteří mají špičkové vzdělání, mají špičkovou kvalifikaci ve svém oboru. To znamená, mají vysokoškolské vzdělání, mají ale velmi často také další vědecké tituly a vzdělání a jsou placeni na úrovni, která je velmi často ostudná. Taková je dnes situace u řady těchto lidí, kteří fungují v kultuře, že jim ty nejnižší tarify vlastně musí být dopláceny, že ty nejnižší tarify jsou dokonce pod úrovní minimální mzdy. Teď se bavíme o těch méně kvalifikovaných lidech, ale jsou pod úrovní minimální mzdy. Takže tím, že změníme tabulku 1. července, zjednodušíme ji, bychom měli dosáhnout také toho, abychom tam neměli platové tarify, které budou pod úrovní minimální mzdy, která platí v České republice.***
Přihlásit/registrovat se do ISP