(15.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A pokud jde o tu vazbu na nezaměstnanost. Jak už jsem řekl, je tady obrovské zpoždění z hlediska zvyšování minimální mzdy, které bylo způsobeno v minulosti, a minimální mzda neplní tu motivační roli. Pořád ještě i po tom opakovaném zvýšení ji neplní. A já si myslím, že to, co zvyšuje nezaměstnanost, je fakt, že se vyplatí být na sociálních dávkách. V okamžiku, kdy se přece vyplatí pracovat, byť za minimální mzdu, tak to jde proti nezaměstnanosti. Je to proti snaze zůstávat na sociálních dávkách, snažit se nějak obcházet trh práce a fungovat třeba načerno. A také to pomáhá samozřejmě tomu, aby se omezilo takzvané vyplácení platů jenom na ruku, neoficiálně, bez odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Čím vyšší je minimální mzda, tím se omezuje také prostor pro šedou ekonomiku, zejména ve službách nebo tam, kde jsou málo placené profese.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k dodatečné odpovědi. Budeme pokračovat čtvrtou interpelací a tou je interpelace pana poslance Antonína Sedi, který má slovo. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, osobně podporuji snahu odborových organizací zvýšit platy a mzdy, kterou charakterizuje například akce Konec levné práce. Musím připomenout, že tato situace je stále důsledkem nezodpovědných škrtů bývalých pravicových vlád. Často navštěvuji domovy pro seniory, příspěvkové a neziskové organizace, které poskytují sociální služby, a vím, že platové ohodnocení jejich zaměstnanců je opravdu mizerné. Přednedávnem jsem jednal se zástupci odborových organizací ve zdravotnictví a sociálních službách právě z pohledu nutnosti zvýšit jejich odměňování. Je třeba si uvědomit nedostatek kvalitního, odborně zdatného personálu v sociálních službách, což ohrožuje nejen dostupnost, ale i kvalitu poskytovaných sociálních služeb. A podobně jako zaměstnanci v sociálních službách jsou na tom například zdravotní sestry či ošetřovatelky.

Vážený pane předsedo vlády, s cílem postupně stabilizovat tyto profese vaše vláda řadu předchozích chyb napravila a obnovila růst platů státních zaměstnanců. Nicméně například platy v sociální sféře přes jejich navýšení jsou na velmi nízké úrovni. Proto se chci zeptat, co konkrétně vláda hodlá v této souvislosti udělat, aby se situace v sociálních službách stabilizovala, aby se zlepšilo jejich odměňování. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Seďovi a pan předseda vlády má pět minut na odpověď v této věci. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si vědom, že se dneska, v těchto týdnech a měsících, vede hodně intenzivní debata, pokud jde o situaci v sociálních službách. Ona byla vystupňována ne snad tím, že by vláda snižovala objem prostředků, které jdou do sociálních služeb. Vláda ho v letošním roce zvedla. Ale ta situace je dramatická tím, že rostou platy obecně v ekonomice, což je dobře, ale rostou rychleji, než rostou platy v sociálních službách. Dochází k situaci, kdy stále více pracovníků a zejména pracovnic v sociálních službách přemýšlí o tom, že ze sociálních služeb odejdou, nebo z nich odcházejí prostě proto, že v privátu, ve firmách nebo třeba v obchodech jim nabídnou vyšší plat, vyšší čistý plat, než mají v zařízení sociálních služeb nebo sociální péče, a je to práce, která je často psychicky méně náročná, nebo je to práce, která je fyzicky méně náročná. A já musím říci, že mám velký respekt k lidem, kteří pracují v sociálních službách, protože ty nároky jsou velké a ty nároky rostou jak z hlediska vzdělávání, tak ale samozřejmě nároků na vstřícný, slušný, přátelský přístup ke klientům, k uživatelům sociálních služeb. A pokud chceme vysoký standard sociálních služeb, pokud chceme, aby tam byli kvalifikovaní lidé, aby tam pracovali lidé, kteří mají šanci to zvládnout, tak se musíme zaměřit na zlepšení jejich odměňování.

Situace nenastala tím, že bychom nezvyšovali platy. Já jenom chci říci, že v posledních letech, kdy jsme to mohli jako vláda ovlivnit počínaje rokem 2014, jsme přijali celkem čtyři rozhodnutí o zvýšení tarifů, která se dotkla i sociálních služeb. V roce 2014 1. listopadu jsme zvedli tarify o 3,5 %, 1. ledna 2015 o 4 %, 1. listopadu 2015 o 3 %, 1. listopadu 2016 o 4 %. Ale nestačí to. V oblasti sociálních služeb proto připravujeme poměrně výrazný krok, který by měl pomoci při zlepšení odměňování pracovníků a pracovnic, kteří tam působí. Je připraven návrh na změnu nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jeden z návrhů, které jsou připraveny pro jednání vlády, počítá s navýšením odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o dalších více než 5 %. To je návrh, který je v tuto chvíli připraven, materiál prošel vnějším připomínkovým řízením a já předpokládám, že ještě během měsíce května by vláda tento návrh nařízení mohla projednat. Počítáme s tím, že toto nařízení, které zjednodušuje současný systém platových tarifů a stupňů, to znamená, že snižuje počet platových stupňů, tento nový systém by měl začít platit od 1. července letošního roku. To znamená, musíme také najít finanční prostředky v letošním státním rozpočtu pro to, abychom pro druhé pololetí byli schopni zajistit zvýšení platů pracovníků a pracovnic, kteří pracují v sociálních službách. Čili to bude jedna z důležitých součástí toho materiálu, protože chceme zjednodušit tarifní tabulky a současně chceme, aby došlo k navýšení finančních prostředků v rámci státního rozpočtu, nebo poskytovaných ze státního rozpočtu, tak, aby se zlepšilo odměňování pracovníků v sociální sféře.

Takže tolik k tomu nejbližšímu, co vláda ještě může udělat a poskytnout.

A ještě jedna poznámka. Doufám, že se nám to tedy povede, aby se od 1. července ty tarifní tabulky zvedly, ale v každém případě chceme připravit státní rozpočet tak, aby se posílily platy i počínaje lednem roku 2018. A to, co je velmi důležité pro sociální služby, je také nárůst celkové dotace, která je poskytována ze státního rozpočtu na sociální služby. A já jsem tady rád, že když se podíváte na vývoj té dotace, tak v roce 2013 byla 6,5 mld. korun a v roce 2017 je 9,2, nebo skoro 9,3 mld. korun. To znamená, dosáhli jsme během naší vlády nárůstu dotace na poskytování sociálních služeb o takřka 3 mld. korun. To znamená, během čtyř let jsme dokázali zvýšit tyto prostředky na sociální služby zhruba o 3 mld. korun, což mimo jiné také umožnilo alespoň částečné zvýšení platů, ale také zajištění dostatečných standardů pro klienty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, děkuji. Nyní tedy minuta na doplňující otázku pana kolegy Sedi. Využije ji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane premiére, za konkrétní odpověď. Ona mimo jiné debata o sociálních službách a o těch problémech se vedla i tady na plénu Poslanecké sněmovny velmi nedávno. Já také si vážím všech zaměstnanců pracujících v zařízeních sociálních služeb a sociální péče, protože si myslím, že to není jenom práce, ale i poslání a služba vůči svým spoluobčanům. A opravdu ty platy jsou nízké.

Já vítám tu změnu nařízení. Chtěl jsem se zeptat, kdy bude vaše vláda toto nařízení projednávat, a pak jsem se ještě chtěl zeptat, zda se počítá v návrhu rozpočtu a v návrhu na roky 2018 až 2020 s navyšováním peněz na financování sociálních služeb. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi a pan předseda vlády má dvě minuty na doplnění. Děkuji za připomenutí našeho jednání k této věci včetně návrhu na usnesení. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Já jsem samozřejmě zaznamenal, že Poslanecká sněmovna o té věci jednala. Jednala o ní ve stejné době, ve které probíhalo připomínkové řízení k materiálu, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Čili beru to stanovisko Poslanecké sněmovny jako výraznou podporu pro paní ministryni Marksovou, až bude ten materiál předkládat na jednání vlády. A doufám, že i ostatní ministři a že všechny tři koaliční strany ocení to, že tady může dojít ke zvýšení platů pracovníků a pracovnic, kteří pracují v sociálních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP