(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan premiér ještě něco dodá o jednání ve V4. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jen chci doplnit, že otázka dvojí kvality potravin není jediným problémem, kterému se věnujeme. To klíčové, co vidíme, je také především garantovat našim občanům kvalitu potravin všech, které jsou uváděny na náš trh, které si lidé u nás mohou koupit. Já jsem rád, že se nám daří v posledních letech výrazným způsobem zvyšovat aktivitu kontrolních orgánů, které má vláda k dispozici pro to, abychom tlačili na kvalitu potravin, že se daří dosahovat toho, že je tady poměrně dobrá spolupráce mezi Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, která hraje klíčovou roli, ale také Agrární a Potravinářskou komorou, tak abychom společně podporovali kvalitní potraviny. Samozřejmě je také důležité, abychom podporovali kvalitní české potraviny, protože tím také pomáháme našemu zemědělství, a tím také pomáháme našemu venkovu. Já chci říci, že vláda bude jednoznačně pokračovat v iniciativách, které podporují kvalitní české potraviny a jsou na straně spotřebitelů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Pokračujeme další vylosovanou interpelací, je to interpelace pana poslance Ladislava Šincla ve věci minimální mzdy. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, vaše vláda napravuje neblahý vliv pravicových vlád, kdy minimální mzda stagnovala po dobu celých pěti let až do roku 2013. Je potřeba připomenout, že výše minimální mzdy od roku 2007 do roku 2012 byla ve výši jen 8 tisíc a například v roce 2003 to bylo 6,2 tisíce. Současná vláda pravidelně zvyšovala každý rok minimální mzdu tak, aby mohla plnit svou funkci. Dnes je díky vaší vládě 11 tisíc korun. Díky tomu na jedné straně chránila zaměstnance před nespravedlivě nízkým odměňováním a na druhé straně motivovala lidi, aby hledali práci a dávali jí přednost před pobíráním sociálních dávek.

Osobně si myslím, že je potřeba v tomto trendu pokračovat tak, aby minimální mzda rostla i nadále, aby se lidem vyplatilo pracovat. Podle mne by byla optimální výše minimální mzdy aspoň 15 tisíc korun.

Pane premiére, můžete nás ubezpečit, že s ohledem na dobrý stav naší ekonomiky a příznivý vývoj zaměstnanosti bude vaše vláda pokračovat i letos ve zvyšování minimální mzdy tak, aby tento trend pokračoval i do budoucna? Máte v této souvislosti připravený předvídatelný a transparentní postup pro další růst minimální mzdy? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šinclovi. Předseda vlády má svých pět minut na odpověď. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že jsem velkým stoupencem zvyšování minimální mzdy, protože minimální mzda plní důležitou motivační roli. A já pokládám za naprosto klíčový parametr i nastavení našeho sociálního systému, aby sociální systém byl nastaven tak, že se vyplatí pracovat, to znamená, že i člověk, který dělá jenom za minimální mzdu, má vyšší čistý příjem, než má, pokud pobírá sociální dávky. A dokud náš systém nebude jednoznačně takto nastaven, tak těžko můžeme mluvit o sociální spravedlnosti, těžko můžeme mluvit o motivaci pracovat.

Bohužel to zatím stále takto není. Já bych byl velice rád, kdybych mohl říci, že už to tak je, že jsme to během těch čtyř let vyřešili, ale ještě ne. Protože my jsme museli odstranit obrovský hendikep, který tady existoval, protože, jak už zde bylo řečeno, když se podíváte do statistik, tak mezi lednem 2007 a lednem 2013 se minimální mzda v naší zemi nezvedla ani o korunu. To znamená, bylo tady uplatňováno dogma, že se minimální mzda zvyšovat nemá, a tím pádem došlo k výrazné stagnaci příjmů lidí, kteří pobírají nejnižší výdělky. Zvyšování minimální mzdy začala až Rusnokova vláda v roce 2013, která ji zvedla o pětistovku, a já jsem rád, že mohla naše vláda navázat a že jsme tedy minimální mzdu postupně zvedli na 9 200, 9 900 a konečně na 11 tisíc korun od 1. ledna letošního roku. To znamená, posunuli jsme se výrazným způsobem, ale pořád to není dostatečné.

Ve vládním programu a v koaliční smlouvě je řečeno, že chceme usilovat o to, aby minimální mzda dosáhla na konci volebního období alespoň 40 % průměrné mzdy. Podle propočtů, které máme k dispozici, by se takto minimální mzda měla zvýšit alespoň nad 12 tisíc korun od 1. ledna příštího roku, a pro to, aby minimální mzda byla zhruba na úrovni 40,5 % průměrné mzdy, tak by se měla zvýšit o 1 200 korun. Jsem proto velice rád, že paní ministryně práce a sociálních věcí Marksová avizovala, že předloží návrh na to, aby se minimální mzda zvedla o 1 200 od 1. ledna příštího roku. Bude o tom rozhodovat vláda, předpokládám, ještě v první polovině letošního roku a já se budu snažit, aby zvýšení minimální mzdy alespoň o 1 200 korun na vládě prošlo. Máme tedy šanci na to, že by minimální mzda od 1. ledna, pokud se to podaří, mohla být 12 200 korun, a dostat se nad 40 % průměrného platu, ale musíme pokračovat i v těch dalších letech.

Myslím si také jednoznačně, že neplatí takové to dogma, nebo poučka, která zde byla uplatňována ze strany pravice, že zvyšování minimální mzdy zvyšuje nezaměstnanost. Myslím si, že v takové situaci rozhodně Česká republika nebyla a není, protože my jsme minimální mzdu výrazně zvýšili za poslední čtyři roky a jsme země, která má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. A i poté, co jsme zvedli minimální mzdu od 1. ledna na 11 tisíc hrubého, tak se dále nezaměstnanost v České republice letos na jaře snížila.

Poslední poznámka. Řada lidí říká, že se tady vlastně staráme jenom o nějakých 100 tisíc lidí, kteří mají nejnižší minimální mzdu. To máte pravdu, těch lidí, kteří jsou čistě jenom na minimální mzdě, je něco přes 100 tisíc, ale každé zvýšení minimální mzdy znamená také posun u těch ostatních. Jednoznačně z debaty, kterou vedu při návštěvách firem, z debaty, kterou vedu s odbory tam, kde odbory fungují, lidé potvrzují, že tím, že zvyšujeme minimální mzdu, tak i v soukromých firmách vytváříme tlak na to, aby se platy zvyšovaly. To znamená, že zvýšení minimální mzdy má pozitivní vliv i na zlepšování ostatních zaměstnanců. Člověk si možná řekne, že je to někdy paradoxní, ale když jsem dokonce jednal s odbory, které fungují v automobilovém průmyslu, s odbory Kovo, tak oni velmi plédovali za to, abychom pokračovali ve zvyšování minimální mzdy, protože i v jejich firmách, kde jsou třeba slušné platy, zvýšení minimální mzdy pomáhá tomu, aby se platy ještě dále zvyšovaly.

Takže ano, chci, abychom pokračovali, a chci, abychom využili té možnosti, že naše vláda může rozhodnout o zvýšení minimální mzdy, abychom to udělali ještě k 1. lednu příštího roku a šli nad 40 % průměrného platu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Pan kolega Šincl položí doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane premiére. Je dobře, že jste tady připomněl tu skutečnost, že zvyšování minimální mzdy vlastně tlačí na to, aby se zvyšovala i průměrná mzda v České republice. To je potřeba, aby si spousta lidí uvědomila, abychom věděli, proč se tady snažíme o zvyšování minimální mzdy.

Zvyšování minimální mzdy kritizuje obvykle pravicová opozice. Jak jste tady řekl, pravicová opozice tvrdí, že takto dojde ke zvyšování nezaměstnanosti. Můžete nás opravdu ubezpečit, že tyto obavy nejsou namístě? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šinclovi. Pan premiér má dvě minuty na doplnění odpovědi.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, já myslím, že jedna z věcí, která je velmi zajímavá - já bohužel ten graf mám tady jenom malý, ale pokusím se ho alespoň slovně popsat. Když se podíváte, tak je to velmi zajímavé, protože vlastně zvyšování minimální mzdy většinou koreluje s tím, že klesala nezaměstnanost. A je to velmi zajímavé, protože v letech 2001 až 2006, kdy vlastně vládla koaliční vláda, která byla vedena sociální demokracií, tak minimální mzda rostla z 34 % průměrného platu až skoro na 39 % průměrného platu, čili to bylo období, kdy minimální mzda rostla. Potom tady byly pravicové vlády a ten podíl minimální mzdy na průměrném platu se snížil z těch 39 % v roce 2006 až na 31 % v roce 2012. A teprve tady v současné době vidíte (ukazuje graf), že vlastně ten podíl minimální mzdy na průměrné mzdě zase roste.***
Přihlásit/registrovat se do ISP