(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Tomio Okamura má právo dodatečné otázky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Pane premiére, to je neuvěřitelné. Vy buď nevíte, nebo neříkáte pravdu. Teď nevím, co je horší. Ona totiž Bezpečnostní informační služba - a vy o tom nevíte - upozorňovala na ty finanční toky radikálních muslimů v České republice směrem do arabských zemí už ve zprávě v roce 2015. Takže výsledek té vaší činnosti, co jste říkal, je ten, že v roce 2016 konstatuje úplně to samé a ještě to tady říká úplně na rovinu. Takže výsledek vaší činnosti je nula. Stejný stav, nebo ještě horší. Takže to jenom abych vám připomněl, že to není jenom teď za rok 2016, ale že to bylo i v roce 2015, což možná nevíte, nebo to tady záměrně zamlčujete.

Jenom pro vaši informaci jaký právní stav vy, pane premiére, tolerujete. Soudy osvobodily předsedu českých muslimů Vladimíra Sáňku za to, že šířil knihu, ve které byly obhajovány základy tauhídu, že je možné mít sex s nezletilými dívkami, manželství s dívkami ve věku pod patnáct let, sekat nohy, ruce, sex s manželkou za pomoci fyzického násilí je pořádku, a tak dále. A tento zákon jsme chtěli změnit (upozornění na čas) a vy jste nám to zamítli. Proč?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan premiér má dvě minuty na odpověď. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, snažil jsem se využít čas k tomu, abych vysvětlil panu poslanci Okamurovi, jaká je podstata činnosti tajných služeb. Tajné služby mají poskytovat informace. A kdyby neposkytovaly informace, bylo by to špatně. Kdyby nevěděly o tom, že dochází eventuálně k takovýmto případům, které zmiňoval pan poslanec Okamura, tak by přece neplnily svoji činnost. Vždyť je to dobře, že máme tyto poznatky, protože na ně pak mohou reagovat orgány činné v trestním řízení v případě, že dochází k porušování zákonů naší země.

Takže role tajných služeb je v tom, aby měly informace, aby je měly včas. Proto jsem také říkal, že klíčovou zbraní v boji proti terorismu nejsou betonové zátarasy, ale informace. A musíme je mít v dostatečném předstihu a musíme být schopni na jejich základě reagovat a vyhodnotit situaci. A jak už jsem řekl, problém není náboženství, problém je v konkrétních lidech, kteří porušují zákony, ať už zákony České republiky, nebo zákony dalších zemí Evropské unie. Problém je v lidech, kteří porušují lidská práva, dopouštějí se nezákonných činností, například tím, že se účastní bojů v řadách Islámského státu a podobně.

Takže myslím, že je vždycky potřeba posuzovat konkrétní odpovědnost konkrétních lidí a starat se a zasadit se o to, aby zákony a Ústava České republiky byly striktně dodržovány, a o to se naše vláda v uplynulých letech snažila a snaží a snažit se také bude. A stejně se zabýváme i zpřísňováním legislativy všude tam, kde potřebujeme posílit bezpečnost. Mimo jiné i proto jsme první vláda, která realizovala audit národní bezpečnosti, a teď na základě toho auditu přijímáme další bezpečností opatření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k odpovědi, pane premiére. Budeme se zabývat další interpelací, a to paní poslankyně Dany Váhalové ve věci dvojí kvality potravin. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane premiére, v poslední době je velmi diskutovaným tématem rozdílná kvalita potravin prodávaných u nás a v okolních zemích. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu probíhala takzvaná rozprava o dvojí kvalitě, kterou iniciovalo 43 poslanců a poslankyň.

Vy jste se před časem v Bruselu zúčastnil jednání Evropské rady, kde se také tato problematika diskutovala. Mohl byste nás seznámit s výstupy z tohoto jednání a s případnými dalšími kroky vlády, které povedou ke zlepšení kvality potravin v České republice? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Váhalové za dotaz a dodržení času a slova se ujme předseda vlády. Prosím, pane premiére, vašich pět minut.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skutečně se v Evropské unii, na společném evropském trhu, potýkáme s tím, že máme rozdílné standardy kvality potravin. Na společný trh jsou uváděny pod stejnou obchodní značkou výrobky, které se svou kvalitou, složením nebo hmotností liší od stejného výrobku, jenž je uváděn na trh v ostatních členských státech. Nižší kvalitou výrobků jsou zpravidla dotčeny takzvané východní státy Evropské unie, což lze podle mého názoru považovat za určitou formu diskriminace části spotřebitelů na společném evropském trhu. Musím také říci, že otázka kvality výrobků, a to nejen kvality potravin, ale obecně výrobků, je jednou z priorit české vlády. A pokud jde o otázku dvojí kvality potravin, tak počínaje rokem 2015 uplatňujeme aktivity, které by měly směřovat k tomu, aby se Evropská komise tímto tématem začala jednoznačně zabývat.

Problém je v tom, že reakce ze strany evropských institucí, Evropské komise, dlouhou dobu nebyla dostatečná. Postupně se na Evropskou komisi začaly obracet i další členské státy. V červenci 2016 bylo celé řadě evropských institucí včetně celé řady evropských komisařů zasláno společné prohlášení ministrů zemědělství Česka, Slovenska, Bulharska, Chorvatska a Estonska a přílohou toho prohlášení byly také testy potravin v originálním znění, které byly provedeny v České republice a na Slovensku. Tyto testy dokládaly dvojí kvalitu potravin.

V lednu roku 2017 Evropská komise reagovala na tyto iniciativy. Bohužel z té odpovědi vyplývá, že Evropská komise schvaluje, že se zboží stejné značky s týmž nebo podobným balením může lišit mezi jednotlivými členskými státy, pokud splňuje právní požadavky Evropské unie. Musím říci, že jsme s touto reakcí Evropské komise nebyli spokojeni, takže jsme nerezignovali na naši snahu pokračovat v řešení tohoto tématu. V březnu letošního roku podpořil ministr zemědělství Jurečka na jednání Rady ministrů pro zemědělství materiál, který předložilo Slovensko a Maďarsko, jež informuje o nedávném průzkumu, který byl proveden na Slovensku.

V březnu letošního roku jsem také podpořil mimořádnou schůzku premiérů zemí V4, která se ve Varšavě speciálně zabývala problémem dvojí kvality potravin. Na základě silného tlaku i ze strany České republiky se dohodlo, že všichni čtyři premiéři V4 budou apelovat na Evropskou komisi, aby se této otázce věnovala. Vyzvali jsme Komisi, aby v návaznosti na související rezoluce Evropského parlamentu provedla srovnávací analýzu, aby navrhla legislativní změny a promptně reagovala na zjištění na úrovni členských států. Také jsme se dohodli, že v rámci V4 bude vytvořena pracovní skupina, tak aby koordinovala postup zejména našich ministrů zemědělství v této věci. Následně po tom summitu jsem také na jednání Evropské rady 9. března vystoupil na podporu této věci a musím říci, že České republice se ve spolupráci s dalšími zeměmi V4 podařilo do závěrů předsedy Evropské rady prosadit téma dvojí kvality potravin na vnitřním trhu. V této souvislosti Česká republika také přivítala následné prohlášení ze strany představitelů Evropské komise, že se Evropská komise bude touto problematikou zabývat. Čili podle mého názoru došlo k prvnímu průlomu ve stanovisku Evropské komise primárně na základě iniciativy, kterou jsme udělali v rámci zemí V4.

V současné době je v České republice připravován test dvojí kvality výrobků v gesci Ministerstva zemědělství. Počítá se s tím, že budou testovány potraviny, ale i několik nepotravinářských výrobků stejných obchodních značek prodávaných v České republice a okolních státech. Výsledky tohoto testu by měly být k dispozici v polovině letošního roku, a pokud najdeme další důkazy výskytu praktik dvojí kvality, poskytneme tyto výsledky institucím Evropské unie. Myslím si, že to tím pádem podpoří náš dlouhodobý apel na to, aby se Evropská komise tímto tématem zabývala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane premiére, za dodržení času. Ptám se paní kolegyně Váhalové, jestli má doplňující otázku? (Ano.) Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já možná jenom poděkování, protože moje další otázka se týkala právě toho summitu ve Varšavě, kde jste se jako premiéři visegrádské čtyřky dohodli na společném postupu a tlaku na Evropskou komisi, což velmi vítám. Toto téma považuji skutečně za velmi důležité a byla bych ráda, kdyby naše vláda pokračovala v tomto tlaku na Evropskou komisi a při sledování toho, jaký to bude mít vývoj dále do budoucna. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP