(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedo vlády. Je čtvrtek odpoledne, budeme se tedy zabývat bodem ústní interpelace. Ještě než je zahájím, dovolte mi, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to tak, že nejdříve pozitivní zpráva pro vás: svou omluvu ruší pan ministr dopravy Ťok, který bude přítomen. Omlouvá se z pracovních důvodů pan poslanec Sedláček z dnešního odpoledního jednání. Dále se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek mezi 14.30 a 18. hodinou. Dále se omlouvá paní poslankyně Nytrová od 14.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Gabal také od 14.30 do konce jednacího dne. Omlouvá se i ministr životního prostředí Richard Brabec z odpolední části z pracovních důvodů. A dále se omlouvá pan ministr Daniel Herman, a to na celé odpoledne od 14.30 až do konce jednacího dne. Také se omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová na stejný termín, pan poslanec Havíř také na celé odpoledne a pan poslanec Martin Komárek.

 

Nyní tedy můžeme začít interpelace.

343.
Ústní interpelace

Za účasti ověřovatelů bylo vylosováno pořadí, když budou vystupovat jednotliví poslanci nejprve na předsedu vlády, a to nejvíce v čase od 14.30 do 16 hodin, a od 16 hodin pak na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle pořadí máte vylosovány.

První vylosovaným je pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svoji interpelaci na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Připraví se paní poslankyně Dana Váhalová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, česká Bezpečnostní informační služba, BIS, oficiálně oznámila další financování islamistů z České republiky. Vyplývá to ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Česku za rok 2016, kterou bude příští týden projednávat vaše vláda. Potvrzují se tak v plné míře fakta, na která osamoceně upozorňuji již dlouhou dobu. A není to první poznatek BIS. Naopak BIS mnohokrát varovala před vzájemnými toky peněz z České republiky a do České republiky ze strany extremistických a islamistických organizací.

Před námi jsou dvě řešení tohoto problému, který bude zatěžovat bezpečnost České republiky na příští dekády, pakliže ho ihned skutečně účinně a systémově nevyřešíme. První řešení je to, které od počátku navrhuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, a které mi tady ve Sněmovně již předloni vaše vláda hlasováním zamítla, tedy absolutní zákaz propagace práva šaría a džihádu na území České republiky, tedy ideologie, která je proti demokracii a lidským právům, a zákaz pobytu lidí, kteří inklinují k takové ideologii. Já i naše hnutí SPD trváme na to, že islám je bezpečnostní riziko pro naše občany. Anebo je tu druhá varianta, kterou předvádí vaše vláda. To znamená, že Česká republika přijme kvóty na migranty tak, jak odhlasovali čeští europoslanci. A jak víme, tak jste již první migranty na základě kvót přijali a zradili jste většinu občanů. A zároveň natrvalo přijímáte islámské migranty do České republiky mimo kvóty dobrovolně. O tom moc dobře vědí například občané Havířova, Předlic v Ústí nad Labem, Brna a tak dále, kde jsou vládní imigrační integrační zařízení. Ale ono se stačí podívat v mnoha lokalitách České republiky jen v okolí po ulici, a každému je jasné, že nejde o turisty. Vaše vláda svým jednáním toleruje růst a propagaci ideologie, tedy islámu, který popírá lidská práva a demokracii v České republice.

Pane premiére, mluvte konkrétně a řekněte, proč jste si vybral druhou volbu? Proč vaše vláda uděluje trvalé pobyty islámským migrantům? Proč jste vy a vaše vláda zamítli náš návrh na propagaci islámského práva šaría, džihád na území České republiky? A mluvte bez vytáček a jasně. Ty vaše neustálé nekonkrétní výmluvy a projevy nikoho opravdu nezajímají. A proč také jste zamítli náš návrh novely trestního zákona, který by poskytoval nejen propagaci konkrétního hnutí, ale také ideologii.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, už skončila doba pro vaši otázku a nyní je chvíle pro odpověď pana předsedy vlády. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne. Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil od tohoto pultíku. A nyní se chci věnovat interpelaci pana poslance Okamury.

Pan poslanec Okamura se zmínil o veřejné části zprávy Bezpečnostní informační služby, kterou budeme projednávat. Musím říci, že Bezpečnostní informační služba je tady právě od toho, aby monitorovala veškeré takovéto aktivity na území České republiky, které by nějakým způsobem mohly ohrozit bezpečnost našich občanů. Ale nejde jenom o bezpečnost našich občanů, protože my přirozeně spolupracujeme a naše tajné služby spolupracují se svými partnerskými službami v zahraničí. Dochází ke standardní výměně informací, a jistě neřeknu něco překvapivého a určitě nepřekvapím ani pana poslance Okamuru, když řeknu, že hlavní zbraní v boji s terorismem jsou informace. Informace. Potřebujeme mít včas co nejvíce informací. Musíme vědět, co se děje tady v České republice, ale musíme také vědět, co se děje v okolních státech, co se děje v evropských zemích, co se děje ve zdrojových zemích migrace, zdrojových zemích, ve kterých se pohybují bojovníci Islámského státu, a co se děje v zemích tranzitu.

Proto moje vláda více než tři roky klade velký důraz na to, abychom posílili kapacity našeho bezpečnostního aparátu. Neděláme to proto, že by prudce rostl počet muslimů v České republice. Ten roste skutečně jenom symbolicky. Tím důvodem není zvyšování počtu muslimů v České republice. To, proč zvyšujeme aparát našich bezpečnostních složek, tajných služeb, policie, armády, je zhoršení bezpečnostní situace ve světě. My nechceme nic podcenit.

Jedno z prvních rozhodnutí, které jsme udělali po zhoršení bezpečnostní situace, bylo zvýšení rozpočtu našich tajných služeb. Umožní jim to, aby posílily své personální kapacity. Umožní jim to, aby zlepšily své technické vybavení a mohly poskytovat informace, jako je třeba ta, kterou citoval pan poslanec Okamura v úvodu své interpelace. To znamená, naše vláda udělala velmi radikální krok a mohu vás ujistit, že to nebylo něco jednorázového. Všechny naše tajné služby mají schválený několikaletý výhled, ve kterém dochází k navyšování výdajů. To se týká i Bezpečnostní informační služby, která samozřejmě z hlediska České republiky a zajištění bezpečnosti občanů na území České republiky hraje klíčovou roli. Chci také ujistit pana poslance Okamuru, že vláda je pravidelně informována při příležitostech jednání Bezpečnostní rady státu nebo při příležitostech jednání výboru pro zpravodajské služby o tom, co se odehrává na území České republiky a co by mohlo souviset jakýmkoli způsobem s podporou jakýchkoliv teroristických aktivit.

Jsem velice rád, že muslimská komunita v České republice je umírněná. Když se podíváte například na hlasování Turků, kteří se zúčastnili v České republice hlasování o referendu v Turecku o posílení pravomocí prezidenta Erdogana, tak Turci, kteří žijí v České republice, hlasovali proti Erdoganovi. Hlasovali proti tomu, aby se posílily jeho pravomoci. V tom je docela velký rozdíl, když se podíváme třeba na hlasování Turků v Německu nebo v Rakousku. Takže naše muslimská komunita není radikalizována, ta komunita je relativně malá z pohledu i dalších zemí, které jsou ve střední a východní Evropě.

Chci ujistit jak pana poslance Okamuru, tak i všechny občany České republiky, že vláda i díky tomu, jak jsme posílili naše kapacity, dělá všechno pro to, abychom měli bezpečnostní situaci u nás pod kontrolou. Chci vás také ujistit, že adekvátně reagujeme i na teroristické útoky, pokud se odehrají ve Francii, pokud se odehrají v Německu, vláda okamžitě vyhodnocuje bezpečnostní situaci. Zavedli jsme nový systém hodnocení stupňů bezpečnostního rizika v naší zemi tak, aby to bylo pro občany jasné a transparentní. V těch posledních letech jsme také měnili a změnili celou řadu zákonů právě proto, abychom vytvořili co nejlepší předpoklady pro zajištění bezpečnosti lidí.

A jenom poslední poznámka. Problém není náboženství, problém jsou konkrétní lidé, kteří porušují... (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano, já to potom dokončím v té druhé části. Budu se chovat disciplinovaně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP