(12.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl ve faktické připomínce reagovat na vystoupení pana ministra kultury. Pokud bude postoj a vystoupení celé naší vlády stejné jako pana ministra kultury, tak se velmi obávám dalšího vývoje. To, co jsme slyšeli, byly jenom prázdné věty, fráze a floskule. Dům, střecha, zatéká, opravit. Na tom se shodneme, to je velmi jednoduché. Ale žádný recept nepřináší vláda - jak. A nehledá vláda společnou národní pozici na rozdíl od nás. Tak zkuste, pane ministře, i vy se podívat na ten materiál a pojďme hledat národní pozici. Ne že budeme čekat, a pak někdo přijede z Bruselu a řekne: Už je to vlastně domluvené, že jo? Už musíme být pro, protože...

A to jsou ty hrozné věty: Musíme být součástí tvrdého jádra! Máme dva pruhy dálnice a my musíme jezdit v tom rychlejším! Co to znamená? Co to znamená pro Českou republiku, pro její firmy a pro její občany? Dokud si neřekneme ty konkrétnosti, tak tady můžeme mluvit o domech, střechách, zatékání, mainstreamu, hlavním proudu, tvrdém jádru, dálnicích, ale neříkáme nic konkrétního. Jiné státy jednají a prosazují své národní zájmy! A neříkejte, že ne. A je to logické, je to přirozené. My musíme prosazovat svoje národní zájmy a hledat pro prosazování těchto našich cílů spojence v Evropě, tak jak to dělají mnohé členské země.

My jsme z mého pohledu mimořádně pasivní. Vždycky si chytneme nějakého detailu. Naše vláda bude řešit možnou žalobu na Německo kvůli mýtu. Já vím, že to neříká ministr dopravy, to je korektní říct. Úplně zbytečné. Včera jsme slyšeli, že Evropská komise řekla, že to je v pořádku. Ale my, kteří mýto vybíráme, jak můžeme spravedlivě kritizovat jiné? (Předsedající: Pane předsedo...) A to byl jenom příklad toho, že se vláda zabývá pouhými detaily -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, dokončím větu, já se omlouvám. Zabývá se detaily a podstatné věci jí unikají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní právo pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka, připraví se kolega Luzar. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl říct - mně by stačila i řádná přihláška, ale dobře. Já bych chtěl říct, že najít úplně společný názor na Evropskou unii a její priority asi v politickém spektru není možné. To znamená, národní pozice je zřejmě to, co by měla především dávat jako jednoznačné stanovisko vláda. A já myslím, že vláda je proevropská, domnívá se, že bychom měli zůstat součástí Evropské unie. A to, na čem není shoda, jsou některé parametry. Myslím si, že bude obtížné je najít v této politické situaci a rozložení politických sil.

Já za nás můžu říct, že se domníváme jako KDU-ČSL, že jak z politického hlediska, tak i z ekonomického hlediska je správné, abychom usilovali, abychom byli součástí eurozóny. Jsem přesvědčen, že bychom měli být aktivní. S tím souhlasím. A právě ta aktivita je velmi důležité i v té neformální rovině. Tady myslím, že v mnoha směrech nepředvádí naše vláda takový výkon, jaký by měla. A stejně tak se domnívám, že pro nás je pro všechny strategická záležitost, abychom se teď aktivně vložili do debat o tom, jakým způsobem bude Evropská unie reformovaná. To, co je zásadní, tak já se domnívám, že Česká republika je aktivní především ve V4, a stejně tak jsem přesvědčen, že musíme hledat další spojence, protože odchod Británie je pro nás nepříjemný z toho, že v mnoha hlediscích i v mnoha stanoviscích byla naším spojencem v hlasováních. Je velmi důležité, abychom dokázali oslovovat i další země z našeho prostoru, především Rakousko, ale třeba i Slovinsko, abychom dokázali najít třeba i blokační minoritu tam, kde je to potřeba.

To, co je velmi zásadní pro budoucnost Evropské unie, je určitě to, jak se budou dále dělit kompetence. Já jsem přesvědčen, a ono to tady zaznělo, že bychom třeba v té bezpečností, ale i fiskální oblasti měli daleko více kooperovat. Ideální by to bylo i v zahraniční politice, ale to nevidím úplně jako reálné, protože vidíme, že se názory velmi různí. Na druhé straně si myslím, že některé věci by se měly vrátit a vliv národních parlamentů by se měl zvýšit, a to je otázka především těch věcí, které se týkají hodnotových otázek a z nich vyplývajících potom i zákonných norem. Takže v tomhle směru, myslím si, bude vždycky obtížné definovat národní zájem, který bude mít obrovsky širokou, bezbřehou shodu napříč politickým spektrem. Ale měli bychom se dohodnout na některých základních principech. Ano, chceme být v Evropské unii, my jsme Evropská unie, máme vliv na její chod, musíme tam být aktivnější, musíme hledat spojence. A to, co je pro Českou republiku zásadní, abychom byli i nadále zemí, která je brána vážně. Protože dokud máme stejný hlas, jeden hlas v Radě, jako má Německo, tak je to pořád pro Českou republiku výhodné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě dvě faktické poznámky. Pan poslanec Martin Novotný a pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové. Nic pro mě neilustruje lépe to, že mám radši anglosaské parlamentní prostředí než to české, než bylo právě vystoupení pana kolegy Bělobrádka před chvílí. Protože nejsme schopni najít na půdě Poslanecké sněmovny pro různost názorů jednotnou pozici České republiky, tak je důležitá pozice vlády. Můžeme se o tom bavit, ústavně to tak asi nepochybně je.

Na druhé straně, zkuste si přestavit britský parlament a jeho zasedání, které by probíhalo v tom duchu, jako probíhá zasedání této naší Poslanecké sněmovny, kde by při otevření tématu naší pozice k budoucnosti evropské integrace byl nepřítomen premiér či premiérka. Je to vždycky ten britský parlamentarismus, kdy v takových chvílích ten premiér vášnivě obhajuje pozici své strany či své vlády, vášnivě se snaží získat pro tuto pozici podporu Poslanecké sněmovny, vášnivě se snaží najít tu jednotu a intenzivně se v tom angažuje. A je to právě tento model, který potom získává jakýsi vztah občanské veřejnosti, která k tomu může zaujmout pozitivní či negativní stanovisko, ale nemá dojem, že se to děje o ní bez ní.

Pro mě vystoupení pana kolegy Bělobrádka znamenalo pravý opak, to jest, že budeme pokračovat v tom, že budeme to stanovisko formulovat kabinetně. To je ta nejlepší cesta, jak loajalitu vůči Evropské unii u české veřejnosti ztratit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Stanjury. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl také zareagovat na vystoupení pana vicepremiéra, který podle mě správně říkal, že se máme snažit hledat spojence ve V4. A já s tím souhlasím. Na druhé straně v posledních měsících vidíme snahu Evropské komise, Evropského parlamentu velmi silným způsobem vstupovat do vnitropolitických poměrů v Maďarsku a Polsku. Co jsme udělali pro tyto naše potenciální spojence, nebo pro naše stávající spojence, jejichž podporu podle mě budeme hledat při prosazování našich národních zájmů? Nic! Mnohdy jsme se k tomu i přidávali ústy europoslanců konkrétních politických stran. A já to považuji za velkou zahraničněpolitickou chybu v této chvíli. A co je výsledkem?

Mnozí z vás určitě před pár minutami dostali stejnou zprávu z četky jako já, že Evropský parlament se bude 1. června zabývat na svém zasedání hrozbou politického zneužívání médií. Naše frakce byla proti. Já bych se chtěl zeptat křesťanských demokratů, sociálních demokratů a hnutí ANO, jak postupovaly jejich frakce. Zda hlas jejich poslanců... Já jsem už slyšel, že jejich poslanci nesouhlasí. Zda byli schopni tento názor prosadit? Nebyli schopni prosadit! A často tady říkáme, že hrozí zneužívání médií v politickém boji. Ale my tvrdíme, že si to máme vyřešit doma, v České republice, a nechodit žalovat do Bruselu, nenechat se zařadit na nějaký seznam podezřelých nedemokratických zemí. Co udělali vaši europoslanci? Jak to, že to připustili? A jste v těch frakcích, které mají většinu. Jak k tomu přistoupila frakce EPP nebo evropská socialistická strana nebo liberálové? Chtějí nás pranýřovat a budou nás pranýřovat 1. června! Naše frakce ne!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Schwarzenberga. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.




Přihlásit/registrovat se do ISP