(12.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

ODS má zformulovánu jasnou představu, máme dokumenty, které jsme předložili veřejnosti, je o co se opřít a z čeho vycházet. A já jenom vyzývám k tomu, abychom se o tom bavili napříč politickým spektrem. Já tu debatu postrádám, já k ní opakovaně vyzývám. Myslím si, že je nutná, protože jedině když budeme vědět, co chceme, tak můžeme něčeho dosáhnout.

A nezlobte se na mě, já nejsem přesvědčen o tom, že je v pořádku, že tu nejsou klíčoví představitelé vlády. Není to v pořádku. Já si nemyslím jako někteří kolegové, že oni vědí, jak to je a co chtějí prosazovat. Nevědí to! Mluví ve frázích. A když se na výboru pro evropské záležitosti pana premiéra ptám, co vlastně tam bude hájit, když jede na summit, tak on to vlastně neví. On mně řekne, o čem se tam bude jednat. (Upozornění na čas.) Ale to mně nestačí. My musíme vědět, co jsou české zájmy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyčerpal jste svůj čas k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já se jen chci ohradit proti tomu, co zde řekla paní poslankyně Hnyková, že pan premiér si stejně vždy udělá, co bude chtít, bez ohledu na postoj Poslanecké sněmovny. Tady z toho mikrofonu, od tohoto místa to zaznělo už v minulosti opakovaně, ale skutečně nelžeme! Podívejme se na znění usnesení Poslanecké sněmovny a na datum, kdy bylo přijato, a podívejme se na postoj pana premiéra v konkrétní věci, a kdy se tak vyjadřoval. A zjistíte, že tam žádný rozpor není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi za dodržení času k faktické poznámce. A nyní máme přednostní právo pana ministra Daniela Hermana a poté pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek s přednostním právem. - Omlouvám se, pane ministře, ještě jsem zapomněl na faktickou poznámku zpravodaje. To bych nerad učinil. A nyní se s faktickou přihlásil pan předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Velmi rychlá vaším prostřednictvím na pana předsedu poslaneckého klubu Sklenáka. Zeptám se tedy, pane předsedo: Když zde Poslanecká sněmovna odhlasovala usnesení, že odmítá bezvízový styk s Tureckem, co vzkázal pan premiér? Že se nebude řídit usnesením Poslanecké sněmovny! To je realita. Neříkejte od tohoto pultu věci, které nejsou pravda. Tohle je lež, to, co jste tady před malou chvílí řekl! Je to pravda!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Roman Sklenák, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mluvil o tom pan předseda Petr Fiala. My jsme jako jediná politická strana zformulovali jasné a podrobné stanovisko ODS k EU. Mám to tady s sebou. Já to pak předám paní eurokomisařce, protože si myslím, že to je dobrý materiál. Nebudu vám ho číst, jenom vám přečtu názvy kapitol. A poprosím vás, kteří myslíte vážně debatu o budoucnosti EU, abyste se na to podívali a měli klidně i kritické připomínky. Je to jasný materiál, ke kterému se dá diskutovat.

Názvy těch kapitol: Evropská unie - šance, kterou musíme lépe uchopit. Čtyři krize EU jako příležitost. Flexibilní integrace. Obnovení rovnováhy. Co chceme zachovat? Co chceme změnit? A jsou tam samozřejmě také naše návrhy, náš plán reforem. Podle mě takhle má vypadat hledání národní pozice. Zodpovědná politická strana zformuluje podrobně svůj postoj a hledá v dialogu s ostatními politickými stranami národní pozici. Takže zopakuji, co tady říkáme minimálně rok, že budeme v Evropě jenom tak silní, jak budeme doma jednotní.

Takže já vás vyzývám, abyste zformovali pokud možno vlastní materiál. Pokud ne, tak veďme kritickou debatu nad tímto materiálem. Kromě toho, že je vytištěný, je na našich webových stránkách. Každý z poslankyň a poslanců, který se tím chce zabývat, si to může stáhnout. Říkám, přivítáme i kritickou, ale i podrobnou debatu, že jenom neříkáme, že je něco špatně. Říkáme, co chceme zachovat, co chceme změnit, a je tady jasný plán reforem EU.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen tolik, že trvám na svých slovech, a myslím si, že nemá cenu to řešit takto z tohoto místa. Já si to s panem kolegou Černochem vyjasním mimo tento sál. (Pobavení a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan ministr Daniel Herman. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já chci nejprve co nejostřeji odmítnout to, co zde zaznělo z úst předsedy Poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Kováčika o zbytečných ministrech. Nevím, kdo mu dal právo označovat ministry za zbytečné a nezbytečné. Mně to připomíná zkušenost, kterou jsem udělal někdy před 30 lety, kdy mě shodou okolností rovněž jeden z členů komunistické strany zařadil mezi takzvané bývalé lidi.

A co se týká evropské integrace, tak jsem přesvědčen, že například doprava, budování právního státu, věda a výzkum nebo kultura, to znamená ti, co zde byli v té době přítomni, že jsou témata, která jsou vysoce evropská a propojují náš kontinent.

A co se týká diskuze samé. Jsem velmi rád, že zde vedeme tuto diskuzi o Bílé knize, a děkuji paní eurokomisařce za to, že zde představila ty základní teze. Bílá kniha nastiňuje několik základních cest. Je tam pět principů a je třeba říci, že to není konec, ale naopak začátek diskuze. A když si představíme EU jako společný dům, tak o ní často hovoříme, jako veliký společný dům, tak tento dům má také střechu. Někdy se stává, a z oblasti památkové péče o tom mám dost zkušeností a informací, že i kvalitně postavená budova někdy potřebuje opravu, do střechy prostě někdy zatéká. A teď záleží na obyvatelích toho domu, jestli si řeknou: no, necháme to tak být, zaujmou pštrosí politiku a do střechy začne zatékat stále víc, anebo si řeknou: tak tu střechu odstraňme, demontujme ji - pak si asi dovedeme představit, co nastane. Anebo si řeknou: pojďme sčítat naše schopnosti a energii a tu střechu opravme. A já se hlásím k této tezi, k této politice, abychom dokázali skutečně jako jedni z odpovědných obyvatel tohoto společného domu se podílet na opravě střechy a aby byla stále pevnější a lepší. A to je jedině tehdy možné, budeme-li plnohodnotnými a aktivními členy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje Marka Černocha a potom faktická poznámka pana Zbyňka Stanjury. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Vaším prostřednictvím k panu předsedovi Sklenákovi. Přijímám výzvu a dávám mu možnost zvolit si zbraně. Ale já si myslím, že v této chvíli je trochu jiná tematika.

Tady zaznělo od pana kolegy Ženíška, že už je to vlastně všechno definováno. Je to definováno, a to definováno tím, že Francie se ústy svého nového prezidenta spojuje s Německem, které je vůdčím státem v Evropě ekonomicky a je to stát, který víceméně určuje politiku EU s tím, že my potřebujeme tahouny a bijce, tak abychom byli schopni prosadit zájmy ČR. Ono je to možná definováno, ale z mého pohledu je ta definice, jestli to má být opravdu definice toho, co říká Francie a Německo, tak si myslím, že to je definice špatná, protože to, co se událo v posledních letech, tak si myslím, že si ještě velmi dobře všichni pamatujeme, a je to bohužel i důsledek brexitu. Alespoň z mého pohledu. Takže jestli toto je ta definice, tak pojďme vytvořit trošku jinou definici. A musím říct, že evropský výbor, protože tady není pan předseda, tak evropský výbor v tomto volebním období pracoval na nejvyšší otáčky, což si myslím, že i paní eurokomisařka může potvrdit, a snažili jsme se - a opravdu, ono na to není čas. Jestliže se budeme bavit a pak se zase budeme bavit o tom, o čem jsme se bavili, a takhle to půjde dál a dál a dál, tak to všechno prostě uteče. Diskuze musí být velmi rychlá a myslím, že musí být vedena způsobem, kdy budeme prosazovat zájmy ČR a budeme se snažit, aby ČR na tom byla lépe, a ne aby na tom ČR byla hůře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem pan místopředseda vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP