(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip a připraví se pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní eurokomisařko, členové vlády, paní a pánové, zatraceně málokdy souhlasím s panem předsedou Fialou, ale tentokrát s ním souhlasit musím. Protože my si nepokládáme zásadní otázky, které se týkají toho dalšího vývoje v Evropě. Prosím vás, je jasné, že došlo k výměně hegemona ve světové politice. Bývalý hegemon chce řešit svou ztrátu hegemonie válečným konfliktem. A u čeho tedy budeme? Jaká integrace bude? Jakou zásadní otázku si položíme? Prosím vás, bavíme se tady - teď jsem dostal otázku, jak to bude s kvótami, že Evropa nám chce vnutit kvóty. Jaké kvóty? Copak Lisabonská smlouva po brexitu vůbec platí? Zeptal se na to někdo? Proč se nestarají europoslanci a eurokomisaři o to, kdy se začne nové jednání o Lisabonské smlouvě, tedy o samotné podstatě integrace? Tedy u toho, co říkal pan předseda Fiala, u jaké integrace bude Česká republika. A jestli si na to neodpovíme, promiňte mi, tak tady budeme řešit nějaké technikálie. My jsme slyšeli technicky dobře zpracovanou zprávu paní eurokomisařky, ale bohužel neodpovídá na žádnou zásadní otázku, kam to směřuje!

Děkuji vám. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Novotného, připraví se pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, není mým úmyslem faktickou poznámkou předbíhat řádně přihlášené. Reaguji na tu diskusi o symbolickém významu nepřítomnosti těch nejvýznamnějších zástupců vládu k tomuto tématu.

Co se děje paralelně, synchronně v posledních dnech. Je to vývoj po volbách ve Francii, silná prohlášení nově zvoleného francouzského prezidenta o potřebě prohloubit integraci, zejména v oblasti prohloubení integrace v oblasti eurozóny, a souznění s německou kancléřkou v této věci. Symbolicky krátce poté na to reaguje český premiér tím, že otevírá znovu bez diskuse v Poslanecké sněmovně otázku přijetí eura a stanovení termínu přijetí eura. Chci k tomu říct větu, která, doufám, že bude pochopena. Pevně věřím, že česká pozice ve vztahu k budoucnosti evropské integrace se nestane obchodovatelnou v rámci politické krize, kterou zažíváme v této Poslanecké sněmovně, tedy že za evropskou podporu určitým politickým silám na této politické scéně v tom souboji, který tady probíhá, neprodají tytéž síly ten názor na evropskou integraci a že budou hájit české národní zájmy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Novotnému. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou a další faktická poznámka pana kolegy Ivana Gabala. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vnímám, že tu zaznívají poměrně závažné otázky. Ty otázky zaznívají jak z úst poslanců našeho poslaneckého klubu tak samozřejmě i z jiných a bohužel se na ně tady nemůžeme dočkat odpovědi, tzn. nejsou tady ti kompetentní, kteří by se k tomu měli vyjádřit. Protože oni by měli říct, jaký bude postoj současné vlády. A opravdu nechápu, proč jsme v tuto chvíli nepřerušili toto jednání a necháme tady sedět pana ministra dopravy ještě s panem ministrem spravedlnosti. Toto je opravdu nedůstojné, toto je nedůstojná záležitost. Nejenom že je nedůstojná, ale my ty otázky, můžeme tady mluvit do zdi, tady na tu zeď si je můžeme dokonce i nalepit, a to je tak všechno, co s nimi můžeme udělat. Tady by se k nim měli vyjadřovat skutečně premiér, měli by se k nim vyjadřovat vicepremiéři a měl by se k nim vyjádřit ministr zahraničí. Bez nich, prosím vás, tohle povídání je skutečně jenom povídání. My tady kritizujeme Evropskou unii, že se tam, v uvozovkách, jenom tlachá, ale proboha, co tady teď děláme my? My se tady skutečně žádné odpovědi nedočkáme.

Tak znovu opakuji, abychom popřemýšleli o tom, jestli to nemá smysl opravdu přerušit do té doby, než tady bude premiér a ministr zahraničí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, máte to jako procedurální návrh, nebo jako úvahu? Zatím jako úvahu, dobře.

Budeme pokračovat, a to panem poslancem Gabalem, který se hlásí k faktické poznámce. Další faktická poznámka je pana poslance Roma Kostřici. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den. Já jsem si nemyslel, že dneska budu tahat Sněmovnu na nepříjemné věci, ale musím. Nepřítomnost ministrů a premiéra mi nevadí. Za prvé, oni vědí své z Rad, protože to zažívají v plném tempu, když tam jsou, a za druhé, tyto otázky bude zodpovídat koalice, která vzejde z voleb. To je ta klíčová věc. To už nebude řešit tahle vláda. Nebo bude připravovat, maximálně.

Druhá věc. Jestliže debata směřuje k tomu, aby český postoj byl: no řekněte nám napřed, jak to bude vypadat, a my se, prosím vás, potom podle toho rozhodneme. Málokdy zazní tak čistý český postoj jako v tomhle. A ještě potřebujeme supervelmoc, která by to za nás narýsovala? Nebo dalších 26 zemí? Rakousko? Jsme ochotni vzít riziko a jít do toho, kdy se bude teprve rozhodovat, a v té mlejnici se zorientovat a prosadit? Anebo budeme čekat opravdu, kdo tu laťku nasadí, pak ji podlezeme, narovnáme se dle klasického modelu. To je stanovisko malosti. Já u toho chci být. Kdo nechce? Kdo bude čekat, že mu to někdo předepíše? No tak čekejte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Gabal. Nyní pan poslanec Kostřica, připraví se pan poslanec Karel Fiedler, zase k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Jak jsem tak poslouchal tady tu diskusi, zejména pokud jde o faktické poznámky, tak jsem nabyl dojmu, myslím že správného, že v podstatě o tom všichni velmi málo víme. My v zahraničním výboru i ostatní poslanci.

Bylo zde zmíněno, že zde chybí celá řada, nebo ti hlavní naši ministři, kteří o tom mají rozhodovat. Mně to nevadí, protože jsem pevně přesvědčen, že oni o tom asi vědí opravdu všechno. Chtěl jsem se jen zeptat paní eurokomisařky, jestli to není tajné, jestli skutečně s nimi teď hovořila a jestli jsou skutečně dobře informováni, nebo informováni natolik, aby si mohli dovolit nezůstat na takovéto důležité jednání ve Sněmovně. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi. Konstatuji, že místopředseda vlády Pavel Bělobrádek zrušil svou omluvu do 13 hodin a bude se účastnit tohoto jednání.

Nyní tedy pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, pan poslanec Martin Novotný také s faktickou poznámkou, pak tady mám dvě přednostní práva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Reaguji na příspěvek poslance Gabala. Já si myslím, že bychom tedy měli vědět, o čem budeme jednat. Jsme svědky toho, že to, co bylo stanoveno na začátku rozšíření Evropské unie, dneska žijeme v jiné Evropské unii, než do jaké jsme chtěli vstoupit. Ty podmínky se mění. Jak správně řekl kolega Karel Rais i jiní tady, bavíme se o malichernostech, o hloupostech, o rumu a o jogurtech a o jiných nesmyslech, a o zásadních věcech se nebavíme.

Úvahu, kterou řekl kolega Michal Kučera, dávám jako faktický návrh. Přerušme tuto schůzi do přítomnosti premiéra, ministra zahraničí a dalších vicepremiérů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tento procedurální návrh nechám hlasovat bez rozpravy. Nejdříve samozřejmě zagonguji a odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na přerušení jednání o tomto bodu, a to do přítomnosti předsedy vlády České republiky, ministra zahraničních věcí, pokud jde o vicepremiéra, ten se dostavil, čili takto je to hlasovatelný návrh.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 73, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 73. Z přítomných 91 poslanců pro 45, proti 34. Ani tento návrh nebyl úspěšný.

 

Budeme pokračovat, a to přednostním právem pana zpravodaje Marka Černocha, který se hlásí. A po něm je přednostní právo ministra kultury Daniela Hermana. Dále je řádně přihlášen pan kolega Leo Luzar. Pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP