(11.40 hodin)
(pokračuje Foldyna)

Já si myslím, že Evropa rezignovala na svoji globální úlohu. To je důsledek. My dneska řešíme důsledek světové krize, v níž jsme sehráli úlohu - promiňte, že to řeknu tak velmi nedůstojně pro parlamentní půdu - užitečného idiota jako Evropa. Promiňte, že se takto vyjadřuju, ale mě nic jiného nenapadá. My jsme rezignovali, my, Evropská unie, jsme rezignovali na úlohu globálního hráče a stali jsme se jenom takovým objektem té globální politiky a řešíme její důsledek. A její důsledek je ta migrační krize. (Předsedající upozorňuje na čas.) A to si myslím, že je strašně důležité pro tu budoucnost. Ztratili jsme partnera. (Předsedající znovu upozorňuje na čas.) Anglie, její odchod, je ztráta partnerství pro národní parlamenty v Evropské unii.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rom Kostřica, po něm paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já jsem velmi ocenil vystoupení paní eurokomisařky Jourové. Měl bych jednu poznámku. V této Sněmovně funguje celou řadu let pravidelně se scházející zahraniční výbor. Já jsem už druhé volební období člen zahraničního výboru a myslím si, že by bylo ideální - a chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího požádat paní eurokomisařku, aby si udělala čas. Já nejsem v pozici předsedy zahraničního výboru, abych vás mohl oficiálně zvát, ale abyste s námi tuto záležitost probrala, příp. nám připravila nějaká témata k tomu, abychom diskusi mohli vést ve velmi plodném duchu. Myslím si, že to bude rozhodně ku prospěchu. Tím spíše, že celá řada z nás, mě nevyjímaje, jsme členy Rady Evropy, já už druhé volební období. Čili si myslím, že by bylo velmi vhodné, abyste někdy při své příští návštěvě České republiky pamatovala na to a nabídla nám možnost setkat se s vámi na půdě zahraničního výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Hezký den, dámy a pánové. I já děkuji paní eurokomisařce, že za námi přišla.

Mě trochu znepokojuje to, co tady zaznívá. Asi se shodneme na tom, že Evropa selhává jako globální hráč. Asi se shodneme na tom, že musíme diskutovat o těch scénářích a že to nebude snadné rozhodnutí. Ale co mě znepokojuje, že v jedněch větách tady padá slovo, že Evropa selhává jako globální hráč, že zkrátka přestože jsme nejbohatší část světa, přestože pořád je tu půlmiliarda lidí, tak nehrajeme tu roli, jakou bychom mohli hrát a měli hrát v situaci, kdy opravdu jsou velcí globální hráči, jako je Indie, Čína, Amerika. A ani ty největší evropské země samy nezmohou na globálním poli nic.

Víme, že se chceme rozvíjet ekonomicky a ekonomicky spolupracovat, ale současně tady několikrát zaznělo - buďme opatrní na tu politickou spolupráci. Ale bez toho nikdy nebudeme globálním hráčem. Bez té spolupráce politické, bezpečnostní, zahraničněpolitické my nemůžeme být globálním hráčem. To je totiž protimluv. A tak jestli zkrátka nechceme, abychom jednou byli marginálním hráčem na tom světovém globálním poli, tak musíme hledat společné cesty i v té otázce bezpečnostní, zahraničněpolitické a dalších. Protože jinak opravdu bude Evropa marginální. I ta data, co tady zazněla z hlediska vývoje počtu obyvatel, jsou alarmující. Ale to všichni víme. Jsme ve velké i demografické krizi. Ale pokud nebudeme spolupracovat, pokud se neshodneme na těch základních věcech, pokud nebudeme prohlubovat integraci např. v oblasti bezpečnosti, tak opravdu sami sebe poškozujeme a poškozujeme naši budoucnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Zlatuška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní komisařko, já se na vás obracím možná s dotazem, námětem. My se nyní nacházíme vlastně už na začátku druhé poloviny stávajícího programového období a vy jste mluvila o obecných tezích budoucí politiky Evropské unie. Mě by zajímalo, zdali se Komise zabývá také konkrétními kroky při přípravě programového období, které začne v roce 2021, a zejména zdali v rámci těchto příprav také zvažujete nějaké nové impulsy, podněty, motivy pro budoucnost kohezní politiky, politiky soudržnosti. Faktorů soudržnosti podle mého názoru ubývá, těch tmelů, které by měly držet Evropskou unii pohromadě. Možná malinko ztrácejí na síle kohezní faktory ekonomické, možná najdete posílení pro kohezi v posílení přeshraniční spolupráce. V místech, kde dříve byly hranice, jsou regiony, které velmi volají pro posílení vzájemné spolupráce, spolupracují velmi těsně spolu, hledají cesty, jak spolupráci ještě více zlepšovat.

Mě by i nakonec zajímalo to, zdali se Evropská unie nějak zabývá posílením jazykových znalostí občanů v jednotlivých zemích, zdali zvažujete nějakou myšlenku jazyka, kterým by se mohli lidé žijící v Evropské unii dorozumívat, který by byl jakýmsi prioritním jazykem. Když teď Británie odchází, vyskytly se dokonce teze o tom, že by angličtina měla být snad úplně vynechaná jako jazyk dorozumívací na půdě Unie. Zdali i tyto věci řešíte a zdali se zabýváte těmito motivy, impulsy pro budoucnost kohezní politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška, připraví se pan poslanec Petr Fiala s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní eurokomisařko, vážený pane předsedající, domnívám se, že vystoupení paní eurokomisařky kolem alternativ pro další vývoj Evropské unie je velmi důležité z hlediska budoucnosti České republiky a z hlediska toho, co před sebou máme. Domnívám se, že možnosti, které jsou řešeny v uspořádání Evropské unie, jsou z hlediska reálných hrozeb, které nutně musí v průběhu času na nás zvenčí dopadat, mnohem důležitější než celá řada problémů, o kterých zde dlouhým způsobem diskutujeme na půdě Poslanecké sněmovny. Výmluvy na vnější vliv, na možné nedokonalosti každé legislativy zejména v introspekci na to, co se občas děje zde v této sněmovně - vzpomenu třeba jen dnešní dopoledne, kdy jsme nebyli usnášeníschopní, abychom poslouchali odpovědi na písemné interpelace ministrům - výmluvy na tyto vnější vlivy jsou pouze hraní na poněkud podivnou vnitrostátní politickou notu, která nás může z hlediska budoucnosti stát nesmírně mnoho.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Já budu krátce reagovat na poznámku paní poslankyně Langšádlové. Samozřejmě že se musíme bavit o politické integraci a netvářit se, že politická integrace může jít dál a může jít bez problémů. Protože právě ta politická integrace je zdrojem obrovských problémů a krizí, do kterých se Evropská unie dostala. Těch krizí je několik. A kdo si to nechce přiznat nebo si to nechce v plné míře uvědomit, tak ať si jen představí, co znamená odchod Velké Británie a to, že jsme vůbec dospěli k takovému stavu, že jedna z klíčových zemí Evropy odchází z Evropské unie. To není málo. A to pro nás musí být signál, že musíme reformu Evropské unie provést a jít jiným směrem. A musíme vidět, co jsou ty zdroje problémů. Zdroje problémů jsou právě nesmyslná politická integrace a integrace byrokratická, která jde v řadě směrů do takových detailů, které jsou zbytečné a které ani občané nechtějí a nebudou akceptovat.

A pokud jde o ekonomickou integraci, já myslím, že to není málo. Vždyť my jsme nedosáhli ještě ani takové úrovně spolupráce, jakou si představovali zakladatelé Evropských společenství. Máme tu opravdu volný pohyb čtyř svobod? Máme tu tak jako bezproblémový pohyb služeb a zboží? Vždyť si to všichni dokážete představit a máte s tím zkušenosti. Nemáme. Na tomhle třeba můžeme pracovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP