(11.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Já vím, že tato myšlenka u některých proevropských profederalistických politiků není příliš populární, že byla dlouho odmítána. I v české debatě jsem slyšel pana předsedu vlády, že vlastně do základních smluv se sahat nebude. Já jsem byl přesvědčen o tom, že se to musí udělat, že vlastně už odchod Velké Británie takovýto zásah vyžaduje. Teď slyším debaty předních evropských politiků, paní kancléřky Merkelové, nového francouzského prezidenta, jak vlastně už připouštějí zásah do základních smluv. To mně připadá jako cesta směrem zpátky, nebo návrat k jakési racionalitě. A jsem přesvědčen, že tady se vytváří šance pro to, abychom Evropskou unii změnili nějakým rozumným způsobem.

Když mluvím o tom, že reforma je nutná, že diskuse o reformě v Evropě běží, že se jim ani Česká republika nevyhne, tak bych chtěl na závěr tohoto svého krátkého komentáře znovu zdůraznit svůj opakovaný požadavek, abychom se setkali, reprezentanti klíčových politických sil v této zemi, a bavili se o tom, jaká je naše představa o Evropské unii, jaká je naše představa o reformě, čeho chceme dosáhnout, zda jsme schopni se shodnout na nějakém minimálním národním konsenzu, nějaké minimální národní shodě, zda jsme schopni si definovat národní zájmy, a potom na základě takovéto diskuse vybavili naši politickou reprezentaci, ať už tu současnou, nebo tu, která vzejde z příštích voleb, silným mandátem. Mandátem nikoliv založeným jenom na nějaké momentální většině, ale mandátem, který je založen na konsenzu klíčových politických sil v této zemi. Myslím si, že pak naše šance prosadit nějakou představu o reformě Evropy, prosadit naše představy o budoucím vývoji Evropské unie, že naše šance bude vzrůstat. Protože platí stará pravda, že navenek jsme natolik silní, nakolik jsme doma jednotní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Markové, připraví se pan poslanec Leo Luzar, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli, protože se jedná o Bílou knihu, což znamená, je to dokument, který vlastně je informativního charakteru a měl by být jakýmsi vstupem do diskuse o budoucnosti Evropy, k tomuto dokumentu zaujala vláda České republiky své stanovisko. Myslím si, že po vystoupení paní eurokomisařky by tady mělo především zaznít stanovisko vlády České republiky, především vlastně z úst pana premiéra, protože to si myslím, že od toho by se měla odvíjet i následující diskuse. Jelikož je tady představeno pět scénářů s možnou podobou Evropské unie v roce 2025, jsou vlastně v tom dokumentu vyjmenovány výhody a nevýhody. Bylo by dobré, aby se k tomu vyjádřil především premiér této země. Protože když se podíváme na ty jednotlivé scénáře, tak ani jeden v podstatě není přijatelný, alespoň pro KSČM, protože pokračování v dosavadní praxi, tak tam to znamená, to by to bylo tak jako dnes, to znamená, krajní pravice dosáhla výborných výsledků v evropských volbách a znamenalo to také odchod Velké Británie z Evropské unie. Druhý scénář znamená v podstatě stoprocentní trh a žádná sociální politika. Třetí scénář vlastně hrozí, že se v rámci vícerychlostní Evropy Česká republika dostane na okraj. Scénář číslo čtyři, ten zní docela rozumně, ale zase tam jsou věci, které jsou diskutabilní, o otázkách azylu, migrace atd. A scénář číslo pět znamená federalizaci.

Takže my bychom tady především měli trvat na tom, že tady vystoupí premiér této země se svým stanoviskem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Rais, po něm pan poslanec Foldyna. Prosím, nyní tedy faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já samozřejmě souhlasím s názorem kolegyně Markové, že prázdná lavice vlády, která je tady za mnou, by měla být zaplněna, když jednáme o tak zásadní věci,. Ale zamysleme se nad tím: stanovisko vlády, vláda nás zastupuje. Vláda se přece zodpovídá Poslanecké sněmovně a to, co tady se stává běžným zvykem, že vláda si koná bez ohledu na názor Poslanecké sněmovny, a já si myslím, že i my jako Poslanecká sněmovna bychom se k tomu měli vyjádřit, měli bychom říct svůj názor, a vláda by ho měla - a já zdůrazňuji ten podmiňovací způsob, protože vím, že praxe je jiná. Mně osobně tady, když jsem diskutoval s panem premiérem, když seděl za mnou, jasně zavrtěl hlavou, že nehodlá respektovat stanovisko Sněmovny. Ale mělo by to být přece tak, že vláda se zodpovídá Sněmovně a měla by respektovat stanovisko Sněmovny, když už jsme volení zástupci občanů, když už holt referendum na toto téma není připouštěno, a Poslanecká sněmovna by podle mého názoru měla říct svůj názor, kterým by se vláda měla řídit. Nemělo by to být v žádném případě naopak, protože jak častokrát zaznívá na půdě této Poslanecké sněmovny, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně. A to je trvale a dlouhodobě ignorováno a porušováno. My se tady bavíme o něčem, co vláda udělá, viz premiér podepíše nějakou dohodu, kterou my potom musíme ratifikovat, a toto je tak zásadní věc, kde minimálně na půdě Sněmovny by k tomu měla nejdříve proběhnout velmi podrobná debata a diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Rais, připraví se pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Jednou ze základních manažerských pouček je, že komunikace je základem úspěchu. Proto vítám, že eurokomisařky a eurokomisaři sem chodí, a myslím si, že je dost důležité slyšet jejich názor. Na předcházejícím projevu se mi líbí, že konečně vedení Evropské unie předložilo nějaké strategické varianty. Diskuse o tom, jestli lihovina z výrobny Božkov se má jmenovat tak, nebo onak, tak to si myslím, že toto by nemělo vedení Evropské unie řešit. To jsme bohužel zažili častěji než nějaké předložení strategických názorů. Čili to, že tady ty strategické varianty jsou na stole, to vítám. Je samozřejmé, že by se k těmto variantám měla vyjádřit vláda a také Sněmovna, patrně nějaké jednotlivé kluby asi by měly zaujmout svůj názor.

Já bych chtěl upozornit ještě na jednu věc a ta se týká jakési životní zkušenosti. Pokud politika předběhne ekonomiku, tak je průšvih. A to nemusí být jenom RVHP, to my vidíme tady v podstatě, kdy politika předběhla ekonomiku, třeba když Evropská unie vzala Řecko do své náruče. Do dneška jsou s tím problémy. Čili pokud ty politické přístupy, které vidíme, nedodržování smluv ze strany vedení Evropské unie, předběhnou situaci, tak je průšvih. Tím myslím prostě nedodržování Schengenských smluv, nedodržování Maastrichtu, o kterém jsem mluvil, nedodržování Dublinských smluv apod. Čili ono trochu také to vedení Evropské unie by si mělo také zamést před vlastním prahem, zejména když hovoří o tom, že my dodržujeme nebo nedodržujeme kvóty apod.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Foldyna a připraví se pan poslanec Rom Kostřica s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych zahájil také tím, že bych chtěl poděkovat paní eurokomisařce. Myslím si, že to je velice důležité, že v národním parlamentu můžeme diskutovat s představitelem Evropské unie, s evropským komisařem, a myslím si, že i pro evropského komisaře je velice důležité, aby znal názory, které tady v tom národním parlamentu my říkáme. Myslím si, že toto je velice důležitý moment.

Chtěl bych říci poznámku. Já se považuji za velmi levicového politika, ale musím i ocenit vystoupení pana předsedy občanských demokratů Fialy, kdy velice se sbližuji v pohledu na to, jak i konzervativní část politického spektra vidí Evropskou unii. Ano, i já si myslím, že je třeba prohloubit ekonomickou spolupráci a velmi bedlivě sledovat tu snahu o politickou integraci. Politická integrace je velmi citlivá otázka. Myslím si, že národní parlamenty musí sehrávat i nadále velmi významnou roli. To jsme svědky v těch procesech, v těch diskusích o tom tak významném tématu pro někoho, o té migrační otázce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP