(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nicméně i v tomto případě platí to, co se stalo v minulé interpelaci, stále tady máme pouze 63 poslanců. Takže já i tuto interpelaci přeruším a zeptám se pana místopředsedy Filipa, který je posledním interpelujícím a přeje si interpelovat pana ministra obrany, který je tedy omluven. Takže slovo má pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. No, mně nezbývá nic jiného než návrh na přerušení projednávání této interpelace - protože pan ministr obrany věděl nejpozději od úterního poledne, respektive 14 hodin, že tato interpelace bude projednávána dnešní den, a mohl si tedy vytvořit svůj plán tak, aby tady mohl být. To, že tady není, mě udivuje. A jenom to svědčí o jeho vztahu k Poslanecké sněmovně a je to jeho hanba. Takže navrhuji přerušení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: O tomto návrhu bychom také měli hlasovat, ale stále platí to, že není dostatečné kvorum. Já v tom případě přeruším i čtvrtou interpelaci a tím jsme... I když ještě chvilku počkám, protože někteří kolegové dorazili do sálu... (Někteří poslanci vcházejí do sálu, řada poslanců zejména v levé části sálu stojí, hluk v sále.)

Já přeruším jednání Poslanecké sněmovny a budeme pokračovat v 11 hodin pevně zařazenými body, což je vystoupení paní eurokomisařky Věry Jourové. (Hluk v sále.) Budeme pokračovat v 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)***




Přihlásit/registrovat se do ISP