(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já hlasuji s kartou číslo 15.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan místopředseda Bartošek - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, paní poslankyně Benešová - pracovní důvody, pan poslanec Birke - pracovní důvody, pan poslanec Čihák do 12 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - pracovní důvody, pan poslanec Holík - pracovní důvody, pan poslanec Horáček - pracovní důvody, pan poslanec Jakubčík - pracovní důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, paní poslankyně Kailová - zahraniční cesta, pan poslanec Kasal do 12.30 - pracovní důvody, pan poslanec Kolovratník - pracovní důvody, pan poslanec Komárek do 11 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Kudela z dopoledního jednání - osobní důvody, paní poslankyně Maxová do 11 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová - pracovní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Ploc - zahraniční cesta, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Schwarz - zdravotní důvody, paní poslankyně Strnadlová - rodinné důvody, pan poslanec Šrámek - zahraniční cesta, pan poslanec Urban - bez udání důvodu, paní poslankyně Válková - pracovní důvody, pan poslanec Váňa - bez udání důvodu, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Votava - pracovní důvody, pan poslanec Vozka - pracovní důvody, pan poslanec Vyzula - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková - pracovní důvody, pan poslanec Zemánek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády do 13 hodin - pracovní důvody, pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek - pracovní důvody, pan ministr Brabec do 14.30 - pracovní důvody, pan ministr Havlíček - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka do 12 hodin - pracovní důvody, pan ministr Ludvík do 16 hodin - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - zahraniční cesta, pan ministr Ťok - zahraniční cesta, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Ještě se omlouvá pan poslanec Pleticha po celý den z pracovních důvodu a omlouvá se paní poslankyně Matušovská z celého jednacího dne z osobních důvodů.

Tolik tedy omluvy.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

342.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Já vás upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Měli bychom pokračovat interpelací pana poslance Fiedlera na pana premiéra ve věci národního plánu výuky cizích jazyků, tisk 1085, nicméně tento bod byl přerušen do doby přítomnosti pana premiéra a pan premiér je omluven, takže tuto interpelaci projednávat nemůžeme.

Pokročíme k další interpelaci, což je interpelace pana poslance Leo Luzara ve věci vyhlášky 280. (Radí se s pracovníkem Kanceláře PS.) Já se omlouvám. Byl jsem upozorněn, že u interpelace pana poslance Fiedlera na předsedu vlády Sobotku nebylo hlasováno o přerušení, že se jednalo o nedostatečné kvorum. V tom případě se omlouvám a vracím se k té první interpelaci.

Pan poslanec Fiedler má slovo. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já bych jen přítomným ve Sněmovně připomněl, v jakém stavu jsme končili. V podstatě tato interpelace byla projednána a já jsem podal návrh na usnesení s tím, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana premiéra, a přistoupili jsme k hlasování. Já jsem ten návrh podal, protože nebylo vysvětleno, proč nebyla dosud stanovena jazyková koncepce. Když se dívám na tabuli, vidím, že je přítomno 45 poslanců, tak si myslím, že ze stejného důvodu, pane předsedající a pane předsedo, asi nebudeme hlasovat ani nyní. Poslanecká sněmovna je jaksi neusnášeníschopná, prázdnost lavic zejména ze dvou stran vládní koalice vlevo i vpravo k tomu dává podnět, takže nevím, jak budeme postupovat dále. Přítomno je 46 poslanců, hlasovat nemůžeme, Poslanecká sněmovna je neusnášeníschopná. Je to jen ukázka toho, jak funguje tato Poslanecká sněmovna.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se ještě pokusím přivolat kolegy z předsálí a v případě, že by bylo dosaženo kvora, tak bych vás požádal o návrh usnesení, protože jinak se ani nemohu pokusit o hlasování. Takže možná jestli vás mohu poprosit o návrh usnesení?

 

Poslanec Karel Fiedler: Návrh usnesení je ten, že Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí premiéra. Jen bych připomněl, že když se posledně hlasovalo o tom usnesení, jak padalo kvorum na tabuli asi z 80 na podlimitní množství, protože někteří poslanci povytahovali karty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se pokusím přivolat kolegy.

Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan místopředseda Vondráček z pracovních důvodů od 9 do 12 hodin, paní poslankyně Berdychová celý den z pracovních důvodů a pan poslanec Pilný do 14 hodin z pracovních důvodů.

Návrh usnesení od pana poslance Fiedlera jsme slyšeli. Je to vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana předsedy vlády. Nicméně stále nemáme potřebné kvorum. V tom případě tuto interpelaci přeruším.

Budeme pokračovat již avizovanou interpelací pana poslance Luzara na paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. Zeptám se pana poslance, zda si přeje vystoupit. Jenom upozorňuji, že paní ministryně je omluvena. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, páni dva ministři, dámy a pánové, tuto interpelaci jsem dal již na minulé schůzi s tím, že bude zařazena na nejbližší schůzi, což je dnes. Paní ministryně Valachová měla moji interpelaci řádově dva měsíce k dispozici. Postupně její úředníci na ministerstvu vypracovali odpověď, se kterou nejsem spokojen, a proto jsem reagoval tímto veřejným vystoupením. Bohužel, paní Valachová tu není, nemám tedy ke komu hovořit, protože bych očekával její osobní reakci, a tudíž žádám, aby tato interpelace nebyla projednávána do příchodu do práce - nevím, jestli přijde paní ministryně ještě do práce, ale doufám, že ano -, abychom to mohli projednat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O tom bychom měli hlasovat, nicméně přes veškerou moji snahu a zvonění tady stále není 67 poslanců. V tom případě i tuto interpelaci přeruším.

Požádám pana poslance Valentu, který si přeje interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Ta omluvena není, nicméně ji v sále nevidím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedo. Mně nezbývá nic jiného, než se zachovat podobně, jako se zachoval můj předřečník, to znamená přerušit projednávání této interpelace až do účasti paní ministryně Valachové. Také jsem registroval, že není omluvena, ale nikde tady není.

Obsah mé interpelace je poměrně závažný. Jedná se o národní elektronický nástroj, kde může hrozit penále až ve výši několika stovek milionů korun, a paní ministryni Valachovou to nejspíše nezajímá -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryni Šlechtovou.

 

Poslanec Jiří Valenta: Pardon, paní ministryni Šlechtovou to nezajímá. Zopakuji, co jsem říkal. Prosím o přerušení této interpelace do přítomnosti paní Karly Šlechtové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP