Pátek 19. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

340.
Informace předsedy vlády o opatřeních
proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou

Tímto bodem jsme se zabývali ve středu 17. května, kdy jsme také přerušili všeobecnou rozpravu. Místo u stolku zpravodajů už zaujal zpravodaj pan poslanec Martin Plíšek, pan předseda vlády je přítomen a budeme pokračovat v přerušené rozpravě, a to tak, že je faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného a pana poslance Hájka. Ptám se, jestli na těch faktických poznámkách kolegové trvají. Pan poslanec Pilný? (Poslanec Pilný vyjadřuje zájem až o vystoupení v rozpravě.) To jsem ještě neřešil, já teď mám faktické poznámky. Čili netrvá na faktické poznámce a v rozpravě je pan kolega Pilný řádně přihlášen. Tak v tom případě pan kolega Hájek tady není, takže jeho přihláška propadá, a mohu tedy udělit slovo k řádné přihlášce panu poslanci Ivanu Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já nebudu příliš protahovat, jenom jsem si nebyl jist, jestli to, co chci říct, stihnu během dvou minut. Ale určitě déle než tři nebo čtyři minuty to trvat nebude.

První věc. Bylo mi vytknuto, že nevím, že zajišťovací příkazy, ten institut už existuje od počátku 90. let. Samozřejmě, že to vím, a kdyby bylo možné se podívat, nebo ten, kdo mi to vytýkal, pan poslanec Stanjura, kdyby se podíval na stenozáznam, tak tam je jasně napsáno, že jsem mluvil o tom, že institut zajišťovacího příkazu byl do § 103 zákona o DPH vložen novelou, kterou připravilo v roce 2011 Ministerstvo financí. Lze si to ověřit ve stenozáznamu, jak jsem hovořil.

Druhou věc k té faktické poznámce, byl tady citován velmi nešťastný případ jedné firmy, který byl likvidační. Stalo se to v roce, kdy třeba pan ministr Babiš vůbec ještě nebyl ministrem financí.

Dál bych jenom zopakoval, že ta čísla, makročísla, která tady byla několikrát citována, to znamená, že u správního soudu bylo nalezeno sedm závadných návrhů, které správní soud tedy vrátil zpátky, možná že jich bylo víc, možná že je pravda i to, že současně v jednání je těch příkazů daleko víc, to podle mě není podstatné, protože ta makročísla, a s tím souhlasím, úplně nevypovídají o podstatě té věci, protože Finanční správy se celkem oprávněně každý bojí, takže možná těch stížností by mohlo být i víc.

To znamená, že já jsem se rozhodl, že pokud budu jmenován ministrem financí, tak udělám dvě věci. Za prvé požádám pana ředitele Finanční správy, aby byl opatrnější v kontaktu s médii, protože jeho některé výroky byly poměrně nešťastné.

A za druhé, přestože budu, a nemusí mě k tomu nikdo vyzývat, respektovat nezávislost Finanční správy a v žádném případě nebudu do jejích konání zasahovat žádným způsobem, to samozřejmě budu respektovat a je to zákon, nemusí mě k tomu nikdo vyzývat, ale zároveň také požádám pana generálního ředitele Finanční správy, ve kterého mám naprosto plnou důvěru a nehodlám ho v žádném případě odvolávat nebo s ním jakkoliv manipulovat, abych prověřil na základě i otevřených případů, do kterých nemá ani ministr, ani poslanci, nikdo přístup, aby se podíval na to, jestli by nebylo možné tu střelku toho zákona, která je naprosto oprávněná, to znamená zajišťovací příkazy, protože opravdu nelze čekat na skončení řízení, protože tam už se opravdu nic nenajde, jestli by tam nenašel podněty pro to, aby se případně mohla upravit nějaká metodika tak, aby skutečně to plnilo literu zákona a ducha zákona především, a nikoliv bylo likvidační. Takové případy mohou být. A byl jsem upozorňován na to, že jeden takový případ stačí a je nešťastný. Já to vím lépe než ti, kteří s tím argumentovali včera, v televizi pan poslanec Plíšek, protože já na rozdíl od něj jsem mnoho let podnikal a vím, co tyhlety věci znamenají. Takže nemusí mi nikdo připomínat, že to je zásadní problém pro tu firmu a že by to likvidace neměla být v žádném případě.

To je všechno, co udělám. A myslím si, že je úplně zbytečné, aby Poslanecká sněmovna přijímala jakékoliv usnesení, protože já v té věci, pokud budu jmenován ministrem financí, prostě budu konat, jak jsem právě předestřel.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery a řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já děkuji za slovo, jenom se vyjádřím lehce k svému předřečníkovi. Já si nemyslím, že pan ředitel Finanční správy měl pouze nešťastná mediální vystoupení. To ano, to skutečně měl. Ale hlavním problémem jsou skutečné činy ředitele Finanční správy a to je ten zásadní problém. Pokud se budoucí ministr financí chce zabývat pouze mediálními vystoupeními, tak neříká nic jiného, než že chce všechno zase jenom zamést pod koberec. Nic jiného to není. Řekne: pane řediteli, nevystupujte, ať to nezní špatně, dělejte tak, jak konáte do dneška. A to já se s tím zásadně nemohu ztotožnit.

A za druhé bych chtěl říct jenom to věčné připomínání, kdo jak dlouhou dobu podnikal. Prosím pěkně, my tady nejsme na nějakých odborových svazech ani nejsme tady žádní zástupci cechů. Tady to je Poslanecká sněmovna a někdo dlouhodobě operoval, někdo dlouhodobě řídil město, někdo dlouhodobě podnikal nebo někdo dlouhodobě nepracoval. Ale všichni jsme tady byli zvoleni jako poslanci a všichni jsme si tady rovni. Tak si tady prosím pěkně nepředhazujme, kdo jak dlouho tady podnikal a kdo má či nemá právo se k tomu vyjadřovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zdá se, že poslanci TOP 09 mají zvláštní problém se sluchem. Protože stejně tak jako jsem včera musel opakovat panu poslanci Plíškovi, co hodlám udělat, tak to znovu zopakuji. Já jsem přece nemluvil jenom o tom, že budu korigovat mediální prohlášení ředitele Finanční správy, ale mluvil jsem velmi konkrétně o tom, o co ho požádám, aby se na ty případy podíval atd., a jasně jsem načrtl tu strategii. Je mi líto, že v tomto sále - možná že do pravé strany, která by měla být pravicí, to nedoléhá. Ale já jsem přece říkal také něco jiného.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka. Už ne, tedy tak v tom případě můžeme pokračovat vystoupením pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem trošku překvapený. Pan předseda hospodářského výboru většinou nebývá tak malicherný, aby citoval ze stenozáznamu a dělal z kolegy hlupáka. Já to vím úplně přesně. Já jsem hned poté v té větě řekl: vím, že jste mluvil o novele DPH. Tak nevím, proč mě mlátíte po hlavě, když já jsem to v tom svém vystoupení řekl a přiznal jsem to. To je celé. Ale kvůli tomu jsem se samozřejmě nepřihlásil, tak malicherný nejsem, abych si hrál se stenozáznamem.

Mě trochu zaujala u pana předsedy hospodářského výboru ta slepá důvěra. Já po vás nechci slova, mluvím za občanské demokraty, že někoho odvoláte den poté, co nastoupíte. Ale tak vám dám dva konkrétní dotazy, na které budu chtít odpovědi, až budete tím ministrem. Dneska ne, protože nemyslím si, že to je důstojné. Sněmovna má kontrolovat vládu a ministry a ne jednotlivé členy Sněmovny. To si myslím, že je úplně jiný případ.

První dotaz. V klidu si projděte celý záznam jednání rozpočtového výboru o korunových dluhopisech a soustřeďte se prosím ne na mediální vyjádření, ale na vyjádření pana generálního ředitele Finanční správy na rozpočtovém výboru, kdy na naše dotazy a podněty, zda bude kontrolovat korunové dluhopisy, odpovídá zcela jednoznačně, že neví jak, nemá nástroj. Několikrát. Určitě k tomu stenozáznamu je zvukový záznam, předpokládám. Včera jsem viděl tedy mediální vystoupení šéfa Finanční správy, kdy říkal: kontrolujeme všech 1 500, nebo kolik říkal, emitentů. Teď za to číslo se omlouvám, asi není přesné. To je rozdíl dva měsíce, a před dvěma měsíci nevěděli jak a neměli žádné nástroje. Říkal: poraďte mi, řekněte mi jak, já to možná udělám. Někteří členové rozpočtového výboru se mu snažili poradit. Já ne, já jsem jenom kladl dotazy. To je velký rozpor.

Druhá věc, o kterou bych vás požádal, pokud budete jmenován ministrem financí. Pusťte si záznam tiskové konference, na které stávající ministr financí Andrej Babiš říká, že Finanční správa se chová nelidsky a v rozporu se zdravým selským rozumem. Byla to tisková konference k promíjení pokut za administrativní pochybení, a podotýkám administrativní pochybení při podávání kontrolních hlášení, zejména těch prvních. Podle zpráv z mého volebního kraje bohužel musím potvrdit to, že podnikatelé mi to popíšou celé, dají mi i doklady, ale nechtějí, aby se o tom říkalo, aby byli identifikováni na mikrofonu, že se bojí Finanční správy. To není zdravý stav.

Když jsem tady kritizoval konkrétní případ, který jste zmínil, já jsem věděl, že to bylo v jiném období, než byl pan ministr Babiš. Taky já jsem o panu ministrovi Babišovi vůbec nemluvil, tak nevím, proč ho hájíte. Přece na tom, že stát zlikvidoval tuto firmu, není úplně důležité, kdo v té době byl ministrem financí. Buď se bavíme o tom, že stát špatně postupoval, pochybil. Pokud se na tom shodujeme, a já vím, že to bylo v prosinci 2013, a vím, že vláda nastoupila v lednu 2014. Právě na tom vám chci ukázat, že to není politický útok na konkrétního politika, ale vážný problém.

Já jsem po tom svém úterním vystoupení, v úterý jsme o tom myslím debatovali, ve středu obdržel ve večerních hodinách mail člověka z takto postižené firmy, kde to reálně probíhá v těchto měsících. Nebudu říkat ani kraj, ani firmu, protože od něj nemám svolení, ale zjednodušeně. Z ničeho nic zajišťovací příkaz, ten samý den odvolání, ten samý den zamítnutí odvolání. Do dneška se nic nestalo, je to zhruba osm měsíců, všichni zaměstnanci byli propuštěni. Další konkrétní případ. Nevím podrobnosti. Jenom si říkám, že... Já jsem o tom mluvil, že jedním z podnětů by mělo být, aby například to zajištění prostředků bylo omezeno nějakou rozumnou dobou. Dneska to je na neomezenou dobu. Někdy to je rychleji. Podotýkám, že to není velká firma. Já mám jenom jeden údaj. Z toho jednoho údaje bych si tipl, že to je buď mikropodnik, nebo malý podnik. Ale samozřejmě jsem si toto neprohlížel. Takže ten problém je velmi závažný.

Ten druhý dotaz, k tomu se vrátím, pro pana poslance Pilného, až bude ve funkci. Jak implementuje mediální sdělení? A stál tam Andrej Babiš, jeho náměstkyně, stál tam pan generální ředitel Finanční správy a říkali: promineme dvě pokuty za rok 2016 a jednu pokutu za rok 2017. Už je to několik měsíců. Aspoň v našem kraji se nestalo nic kromě toho, že ti podnikatelé zaplatili další tisíc korun, protože museli znova podat žádost o oddlužení. Už je to opět několik týdnů. Tak se tady bavme o tom, že si někdo dělá PR. Normální by bylo, když už se to na tiskovce oznámí, aby se to vyřešilo v rámci jednotek dnů nebo jednotek týdnů. Myslím, že to bylo zkraje března, ta tisková konference, nedíval jsem se dneska. A to je přece velký problém.

Pokud tady mluvil pan poslanec Plíšek o tom, že Finanční správa nerespektuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a navržené usnesení, aspoň já jsem ho viděl, ono určitě bude načteno, není mé, říká, že vyzýváme premiéra, aby zajistil, aby Finanční správa respektovala rozhodnutí nezávislých soudů. Co je na tom špatně, pane předsedo hospodářského výboru prostřednictvím pana místopředsedy? To není žádný politický útok na nikoho. To není výzva, aby tento či příští ministr někoho odvolal. Mně to přijde neuvěřitelné. Tak já bych vás poprosil, až budete ministr, abyste prověřil, zda to tvrzení je pravdivé, a abyste nás informoval. Já nevím, jestli je pravdivé, že Finanční správa nerespektovala, ale zaznělo to tady, i konkrétní případ. Myslím, že není nic jednoduššího než říct ano, je to pravda, nebo ne, není to pravda. A pokud to není pravda, tam musíme někoho, nebo vy musíte někoho volat k odpovědnosti. Já neříkám k jaké. Já nevím kdy kdo a jak a zda je to pravda. Ale to jsou konkrétní věci, které se dají vyřešit v řádu hodin.

Kdyby stávající pan ministr financí ještě fungoval - já jsem ho tady neviděl tento týden. Někde snad napsal: proč bych vlastně chodil do Poslanecké sněmovny? A někdo mu odpověděl: no třeba proto, že jste poslanec. To je docela dobrý důvod chodit do Poslanecké sněmovny, když jste poslanec, aspoň pro většinu z nás. Pro některé ne. To už ji mohl řídit on. Od té středy jsme dneska mohli mít odpověď jak v tom konkrétním případě, zda respektovala nebo nerespektovala Finanční správa rozhodnutí soudu. Ne podání daňového subjektu nebo nějaký názor opozice. A to jsou vážné věci.

Když jsem vystupoval v tu středu, tak jsem reagoval na to vaše: gratuluji Finanční správě, pouze 1,44 (nesrozumitelné), ale bylo to přes 1,1 něco procenta, si pamatuji, došlo k pochybení. A já jsem kladl otázku, že i kdyby to byla jedna jediná firma, tak je to špatně a hledejme opatření, aby se to nestávalo. A pokud se ukáže, že to byl postup neprofesionální, tak přece v každém normálním zaměstnání, i v tom, jak jste říkal, jak jste podnikal, jak jste řídil zaměstnance, tak když někdo závažným způsobem chyboval, tak jste to určitě nějak řešil. Určitě ne vždycky vyhazovem z práce, ale nějak jste to řešil. Ale dneska jsme v situaci, že podnikatelé se bojí ozvat proti Finanční správě, protože se bojí mstivého přístupu.

Nám je upíráno právo kritizovat, že ohrožujeme nezávislost. A já jsem dneska říkal v nějakém rozhovoru s vaším stranickým kolegou, že to nezpochybňuje nikdo. Já volám po nestrannosti. Nezávislost a závislost znamená, že přijímá pokyny od někoho. Nestranný je, že ve výkonu svých pravomocí postupuje nestranně. Já tu nestrannost nevidím, to není tak důležité, ale nevidí to malí a střední podnikatelé. A to není jenom Finanční správa. Když malý nebo střední podnikatel zaplatí, já vím, že je to špatně, je to porušení zákona, zaplatí o tři, čtyři, pět dnů později pojištění, tak mu určitě přijde ten výměr, penále, že to je velmi jednoduché, to dělá software. Pokud dlužíte velké částky, tak s vámi začne stát vyjednávat. Když dlužíte malé částky, tak s vámi nikdo nevyjednává.

Já bych očekával, když toho času je skutečně málo, a zjistil jsem, že se vládní strany bojí dřívějšího termínu voleb, tak zkuste aspoň připravit a prosadit, a klidně v devadesátce, a my jsme připraveni na tu debatu o tom, že ty sankce budou například podle velikosti firmy. Když půjde o velkou firmu, sankce a kontrolní hlášení 30 tisíc je nic. Pro malého podnikatele, já vím, že někomu to připadá úsměvné, to může být likvidační. Není to spravedlivé. Říkám opakovaně, když se to dozvím, mluvím o případech, kdy nedošlo ke krácení daní, jenom například k tomu administrativnímu pochybení. To si myslím, že je věc, na které bychom se mohli rychle domluvit, to není žádná zásadní změna. Protože to je mnohem lepší než mít tiskovou konferenci a říkat: a teď už to budeme odpouštět. Tomu rozumím. To je za období, kdy už se to stalo. Ale pro budoucnost bychom mohli zmírnit nebo změnit ta pravidla. A známe prostě obraty těch firem a podobně. Nebo třeba podle té klasické definice, kterou máme už v českém právním řádu - mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik. To je například procentuální sankce. Anebo když tam budou částky, tak podle toho.

Takzvané protikorupční opatření, že nemůže být uložena pokuta do. Ale pak se ukládala ta nejvyšší, bez ohledu na to, tak jak já jsem tady citoval ten příklad. Já jsem pak ty materiály poskytl i panu premiérovi, který mi v řádném termínu odpověděl. Tam vlastně není prostor. I samotná Finanční správa napsala, je to pravda, co píše ten subjekt, řádně platil daně, nikdy problém nebyl, ale neshledali jsme žádné speciální důvody, proč bychom tu odpouštěli 30 tisíc.

Teď už speciální důvod máme - tisková konference ministra, náměstkyně a ředitele Finanční správy. A já to vítám, nekritizuji. Jenom od těch slov, od té tiskovky bych poprosil, pokud budete v té funkci, abyste zařídil, aby to fungovalo. Aby to odpuštění se (nesrozumitelné) velmi rychle. A abychom pak dostali i zprávu třeba jako členové rozpočtového výboru, ne o konkrétně daných subjektech, a říct: Za formální pochybení v kontrolním hlášení, například že do 5 dnů se nepodalo opravné kontrolní hlášení, jsme udělili celkem - teď si vymyslím - tisíc pokut v celkové výši 12 milionů korun, z toho 850 podnikatelů požádalo a všem jsme vyhověli. Anebo jsme vyhověli 90 procentům, protože to jsou ti, kteří nikdy daňový problém neměli. Těm recidivistům, když to řeknu takhle, kteří už nějaký daňový problém měli, těm jsme nevyhověli. A pak budu vědět, že ta líbivá slova z tiskové konference jsou v realitě, a myslím, že budeme spokojeni všichni, že ochráníme ty poctivé, na ty ostatní ten přísný přístup státu v tom případě je oprávněný. To je všechno.

Ale velmi se vám divím. Sám jste říkal, že se musíte s tím resortem seznámit, já tomu rozumím. Současně chci jasně říct obecný princip, obecný přístup ODS, že ministr je především politik. A má se posuzovat, zda politicky zvládne ten rozhovor. A má se to posuzovat pokud možno až po nějakém období, a ne dopředu. Takže ministrem zdravotnictví nemá být nejlepší lékař, nebo nemusí. Může, ale nemusí, není to ten předpoklad. A ministrem zemědělství nemusí být největší zemědělec, a tak dále. Ale měl by to být politik, který politicky zodpovídá za to, co se v tom resortu děje.

Vy jste tu odpovědnost připraven přijmout, tak zkusme i v tom krátkém čase udělat malé věci, které by mohly skutečně těm malým a drobným pomoci a které by mohly zvýšit důvěru malých a drobných podnikatelů ve Finanční správu. Aby se nebáli, aby řekli vám, mně, kterémukoliv členu Sněmovny: vidím tento problém, klidně o tom mluvte veřejně, použijte to v debatě. A ne máte pravdu prosím vás, potvrzuji vám to, ale bohužel, buďte tak laskav, ale neuvádějte naše IČO, jméno, a podobně, protože se obáváme následných kroků Finanční správy. O to bychom měli usilovat všichni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňkovi Stanjurovi. Ještě mi dovolte jednu omluvu, a to omluvu pana ministra obrany Martina Stropnického.

Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Václav Votava, potom pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, už nebudu rozebírat, co to v podstatě znamená pro firmy, pokud se plošně, rutinně a neodůvodněně v některých případech používají ty zajišťovací příkazy. V podstatě to víme i z médií a koneckonců tady někteří kolegové i některé firmy jmenovali.

Já si myslím, že je to opravdu tak vážná věc, a když jsem tady říkal, že to hodlám vzít na pořad jednání rozpočtového výboru pravděpodobně v polovině června, také jsem navrhoval přerušení, aby tady byla účast pana ministra, tak to už ztrácí asi dneska smysl. Pan ministr tady stejně není. Je tady budoucí ministr, ale ten zase nemá ještě ty kompetence, které by měl mít, takže se může vyjadřovat pouze jako poslanec nebo předseda hospodářského výboru. Nicméně je třeba, aby řadu otázek zodpověděl sám pan generální ředitel Janeček. A k tomu je právě příslušný rozpočtový výbor.

Já jsem včera odeslal také dopis jako reakci na jeho informaci, kterou jsme si v podstatě vyžádali ohledně kontrol těch korunových dluhopisů. Ten můj dopis dostali i členové rozpočtového výboru, protože to, co jsme od něho obdrželi, to si myslím, že je opravdu zase nedostatečné. To prostě není hodno rozpočtového výboru, ty jeho odpovědi, a budu tedy chtít, aby i na půdě rozpočtového výboru znovu odpovídal na otázky, na které by samozřejmě odpovídat měl. Nechceme samozřejmě nějaké prolamování mlčenlivosti, ale myslím si, že řadu věcí sdělit může. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych nevystupoval, ale protože jsem byl adresován několika věcmi, tak bych chtěl říct za prvé, že si uvědomuji, že funkce ministra je samozřejmě funkce politická. Z odbornosti mě zkoušejí jenom dvě politické strany. Jedna z nich se jmenuje ODS a druhá TOP 09. Nezkoušel mě z ní ani premiér. Já jsem nikdy svoji odbornost nemusel před nikým hájit a nehodlám to dělat ani před zástupci těchto politických stran.

Pokud se týká mého podnikání, tak jsem tady nehauzíroval s tím, že jsem podnikal, ale protože ty problémy opravdu chápu.

Pokud se týká potenciálních legislativních opatření, tak jsem trochu skeptik, protože my nemáme v ruce ani žádná data, abychom mohli něco takového udělat a nešlápli takříkajíc vedle. Bylo by to velmi nerozumné. A jsem trošku skeptický v tom, že i v devadesátce nebo jakkoliv bychom mohli něco přijmout, ale to neznamená, že se nic neudělá.

Musím říct, že velice vítám návrh rozpočtového výboru, abych si tedy pohovořil s panem generálním ředitelem. A pokud budu jmenován ministrem, a dokonce ani když jím jmenován nebudu, tak bych se rád toho jednání zúčastnil a odpovědi pana generálního ředitele slyšel. Já s ním samozřejmě budu mluvit, pokud budu jmenován ministrem, protože zatím k tomu nemám žádný důvod.

Na adresu Finanční správy bych mohl pronést, protože jsem opravdu podnikal, řadu dalších připomínek, kde se mi nezdá, že je všechno úplně v pořádku, z vlastní zkušenosti. A je potřeba o tom tedy hovořit. Ale jestli mě k tomu Poslanecká sněmovna jako potenciálního budoucího ministra vyzve a vyzve i pana premiéra, je to zbytečné. Protože já jsem hovořil i s panem premiérem a jasně jsme se dohodli na tom, jak budeme postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. A ještě než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Zbyňku Stanjurovi, konstatuji došlou omluvu pana poslance Milana Šarapatky do konce jednacího dne. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná se mi to zdá, ale pan poslanec je dneska fakt malicherný. Já jsem řekl, že chápu funkci ministra jako politickou, protože si to myslím, a to samozřejmě platí i pro vás a nijak nezpochybňuji, že jste politik, předseda hospodářského výboru. Takže mi to přijde logické. To není žádné zkoušení odbornosti. Současně jsem říkal, že každý má prokázat, jak tu funkci zvládne, a to se nedá dělat dopředu. Alespoň já to nikdy dopředu neříkám, jestli ten člověk uspěje, nebo neuspěje. To se prostě nedá.

Chtěl bych jenom zmínit ten problém, na který by se mohl pan poslanec Pilný, pokud bude jmenován, zaměřit. My tady mluvíme o tom, že Finanční správa ignoruje údajně, pravděpodobně, možná, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ale Ministerstvo financí ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu. Už v únoru se rozhodlo, že je málo času do října. Podívejte se na rozhodnutí Ústavního soudu ohledně kontrolního hlášení.

Možná je to takové - a to já bych byl rád - přiznání viny a počítáte s tím, že od 1. ledna 2018 se nebudou podávat kontrolní hlášení. To by byla dobrá zpráva. Ale obávám se, že zase budete vymýšlet nějaké legislativní paskvily, abyste jako na oko vyhověli Ústavnímu soudu a přitom jste honili podnikatele kvůli kontrolnímu hlášení. Dodneška to nebyla věc předsedy hospodářského výboru, ani nikoho z nás.

Mně to ignorování rozhodnutí Ústavního soudu Ministerstvem financí připadá neskutečné. Ale vy, pane předsedo, jak jsem dneska četl, vlastně žádné chyby, které udělal Andrej Babiš, nevidíte. Tak to je podle mě jedna z velkých chyb. A poprosím vás, až budete ve funkci na rozpočtovém výboru, abychom o tom debatovali, co s tím hodlá Ministerstvo financí dělat. Nebo Ústavní soud něco rozhodne a my řekneme v lednu nebo v únoru: už máme málo času? Tak proč máme dneska první čtení? A příští a tento týden máme první čtení některých zákonů.

A vy už jste v únoru - vy ne, Ministerstvo financí, omlouvám se - říkali, že je málo času. To je velký problém. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano. Pan zpravodaj Martin Plíšek má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chci nejprve poděkovat za zařazení tohoto bodu a za rozpravu, která tady byla. Pan premiér ve svém vystoupení jasně zmínil statistiku enormního nárůstu zajišťovacích příkazů během zejména tohoto volebního období. Já i někteří kolegové jsme tady jasně prezentovali příslušné judikáty některých soudů. To nebyly skutečně žádné politické výroky nebo nějaká politická kritika. Byly to jasné judikáty a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na základě kterých buď byly rušeny ty zajišťovací příkazy, nebo byla vydávána předběžná opatření o tom, že Finanční správa nesmí zpeněžit, prodat majetek podnikatelů.

Musím říci, že ta čísla, o kterých tady hovořil například pan poslanec Pilný, jako že to je malý počet, tak bych ho chtěl také upozornit, že celá řada těch podání k Nejvyššímu správnímu soudu ještě spěje, že to jsou probíhající záležitosti. Že to není tak, že jsme v nějakém konečném stavu. Hovořil jsem pouze o těch případech, kdy se Nejvyšší správní soud vyjádřil. Ty judikáty jsou na internetu, takže na ně odkazuji. A také chci připomenout panu poslanci, že firma, která se dostane do této likvidace a musí propustit své zaměstnance, tak její vlastník pak často možná potom řeší jiné problémy, než aby se soudil za nákladné prostředky pro právní zastoupení se státem o to, jestli má právo na přežití. Ten podnikatel pak často i se svými zaměstnanci musí odejít třeba na úřad práce. Takže chci jenom upozornit, že to není tak jednoduché, že to číslo je údajně málo. Musíme se také ptát, proč to tak je a jaké jsou příčiny. Ale jak jsem zmínil, nám by neměl být jedno ani jeden případ, kdy na základě rozhodnutí výkonné moci dochází ke zneužívání tohoto institutu.

Takže ta rozprava, myslím, proběhla poměrně věcně. Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím k načtení usnesení, které je, myslím, velmi jednoduché. A zároveň tady nebudu souhlasit s tím, co má a nemá dělat Poslanecká sněmovna. Nám jako Poslanecké sněmovně se vláda odpovídá. Poslanecká sněmovna vykonává vůči vládě kontrolní funkci. Finanční správa je součástí výkonné moci, a proto máme právo se k tomu přihlásit a nějakým způsobem se k tomu vyjádřit i v přijatém usnesení. Takže já bych velmi poprosil, abychom tady skutečně neříkali, že někdo chce ovlivňovat něčí nezávislost nebo nestrannost.

Mimochodem to usnesení je adresováno panu předsedovi vlády, není adresováno tedy Finanční správě apod. Takže na to jenom upozorňuji a ještě jednou děkuji za tu proběhlou diskusi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a ptám se pana předsedy vlády, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a znovu vyvolám zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Martin Plíšek: Ještě jednou děkuji za slovo. Já jsem i na základě rozpravy, která probíhala, připravil jednoduchý návrh usnesení k tomuto bodu, které by znělo: "Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády k takovým opatřením, aby Finanční správa dodržovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a institut zajišťovacího příkazu používala jen v odůvodněných případech."

Jak jsem tady už zmínil v obecné rozpravě, myslím si, že toto usnesení je poměrně jednoduché a směřuje k tomu, aby nebyl zneužíván institut zajišťovacího příkazu. Prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím.

Máme tady jenom jeden návrh na usnesení k tomuto bodu a můžeme tedy hlasovat o tomto návrhu na usnesení. Já vás ale nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji a přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

Konstatuji další omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny a to je paní poslankyně Golasowská, která se omlouvá od 13.30 z dnešního jednání.

Počet přihlášených se pomalu stabilizuje. O návrhu na usnesení, které přednesl pan zpravodaj, rozhodneme v hlasování číslo devadesát.

Paní kolegyně má náhradní kartu 75. Paní kolegyně Langšádlová, já se omlouvám, pro stenozáznam, protože ji pravděpodobně zapisovatelky neviděly, když mi to přišla ukázat. Takže paní kolegyně Langšádlová 75 náhradní karta.

 

A nyní máme tedy rozhodnout o návrhu na usnesení.

Zahájil jsem hlasování číslo 90 a ptám se, kdo je pro návrh na usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 90, z přítomných 98 pro 71, proti 19. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy děkuji panu premiérovi, panu zpravodaji. Končím tento bod.

 

A jenom mimo body tedy pan předseda rozpočtového výboru?

 

Poslanec Václav Votava: Jenom pro steno. Mám křížek na hlasování, ale moje vůle byla hlasovat ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže pro stenozáznam.

Mám informaci od předsedů poslaneckých klubů, že nemají zájem o zahájení dalšího bodu. (Veselo v sále.) Ne, tak bod číslo 340 je přerušen. Nemohli jsme říct dokdy, protože jsme neznali termín, a hlasování o zařazení bodů znamená dvě hlasování, tzn. že nastala situace, která je důvodná pro to, abychom znovu hlasovali, a procedurálně nás vede do poměrně velké pasti. Rozumím tedy tomu postupu - myslím 54 odst. 9 zákona o jednacím řádu, nechci se mýlit.

A proto tedy ještě jednou připomínám, že v pondělí 22. května se v prostorách Poslanecké sněmovny uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů třetího ročníku Srdce s láskou darované. Je to akce pořádaná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Účastní se jí přibližně 250 dětí a součástí vyhlášení bude samozřejmě návštěva jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Proto vás žádám, abyste si veškeré materiály ze svých lavic, příp. zásuvek uklidili a umožnili důstojné ukázání našich jednacích prostor.

Vzhledem k dohodě přerušuji jednání Poslanecké sněmovny, a to do úterý 23. května s tím, že začínáme ve 14 hodin a zatím je samozřejmě na programu pevně zařazený bod číslo 27, veřejné zdravotní pojištění, zákon ve druhém čtení, tisk 1017, bod 28, pojistné na zdravotní pojištění, tisk 1018 a zákoník práce, bod 22, tisk 903, a další. Jistě se o tom ještě poradíme v úterý dopoledne a odpoledne rozhodneme o pokračování této schůze.

Ještě než úplně ukončím jednací den, omlouvá se od 13.30 pan poslanec Vít Kaňkovský.

Přeji vám hezké odpoledne a těším se na setkání s vámi 23. května.

 

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP