Pátek 19. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

266.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan premiér Bohuslav Sobotka a zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Petr Kudela. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu velmi stručný. Protože k tomu návrhu nebyly podány žádné pozměňující návrhy, tak se domnívám, že nás čeká tuto chvíli už jenom velmi jednoduchá procedura týkající se závěrečného schválení.

Chci jenom připomenout, že smyslem této novely je, abychom změnili pravidla pro nakládání s biologickými a toxinovými prvky směrem k vyšší bezpečnosti, což se týká také obchodování s biologickými zbraněmi nebo jejich likvidace. Reagujeme na doporučení Organizace spojených národů pro tuto oblast. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jenom chci zrekapitulovat, že tento sněmovní tisk jsme projednávali v prvním čtení 5. dubna na 56. schůzi. Byla zkrácena lhůta pro jeho projednávání na 30 dnů. Garanční výbor projednal tuto normu 19. dubna, doporučil schválit tento materiál dle vládního návrhu. Druhé čtení proběhlo 16. května, tedy nedávno, na 57. schůzi, to je tato, bez navržených pozměňovacích návrhů. Proto už garanční výbor návrh znovu neprojednával a nemám informaci, že by byly navrženy legislativně technické úpravy. Nezbývá tedy než návrh doporučit ke schválení.

Jenom závěrem chci informovat, že jde o velmi specifickou normu. Orgánem dohledu je Státní úřad pro jadernou bezpečnost a tato norma se týká velmi úzkého okruhu subjektů, které jsou s touto normou srozuměny, a podle mých informací k ní nejsou výhrady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak rozpravu ukončím. Není zájem o závěrečná slova. Prosím nyní pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Pane zpravodaji, moc prosím, proceduru hlasování. Pojďme do toho.

 

Poslanec Petr Kudela: Vzhledem k tomu, že nejsou žádné návrhy, pozměňovací návrhy ani legislativně technické úpravy, tak nezbývá než hlasovat pouze o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1055."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování s číslem 89, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP