(15.30 hodin)
(pokračuje Válková)

Končím svoji faktickou poznámku výzvou těm, kteří by pochybovali o tom, že nelze v České republice dobře zaplatit sociálního pracovníka. Lze. Zeptejte se probačních a mediačních úředníků, kteří jsou specializovaní sociální pracovníci. A zase na to pozitivní konto, když už tedy politizujeme, hnutí ANO, podařilo se resortu spravedlnosti výrazně, ale opravdu velmi výrazně navýšit stav z 200 na zhruba 450 těchto probačních úředníků. Mělo by jich být ještě více, pak by se nám ještě lépe řešila situace přeplněných věznic, protože oni se primárně starají jako sociální pracovníci o ty, kteří dostávají uloženy alternativní sankce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, také i vám vypršela lhůta k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Já když tak bych mohla dále pokračovat, ale bohužel...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jste stále přihlášena řádně do rozpravy, tak vám jistě dám slovo potom v rozpravě.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, děkuji. Ano. Děkuji za upozornění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Soukup, připraví se pan kolega Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Pane předsedající, dámy a pánové, ta diskuse, rozprava, se nám přesunula někam, kam vlastně vůbec neměla směřovat. Chtěl bych říci - pochopitelně chci reagovat na paní kolegyni Černochovou a další předřečníky. V regionech komunitní plánování a seznamy a představa o tom, jaké služby poskytovat, ta tam je. A s tou představou pracuje i ministerstvo. Největší problém v těch službách ovšem je to, že v regionech nejsou peníze. Ten problém správně pojmenovala paní Hnyková, že jsou špatně odměňovaní pracovníci v sociálních službách. Navíc převládá, byť bylo financování sociálních služeb převedeno na kraje, tak o těch financích pořád rozhoduje ministerstvo. A je to tak správné. Nicméně zpožďuje se výplata peněz. Zpožďují se paušály. Peníze přicházejí pozdě. Pozdě jsou vyhlašovaná dotační řízení. To jsou problémy, které pálí v podstatě rozvoj našich sociálních služeb. Netvařme se tady tak, nebo nenamlouvejme si, že v regionech nevědí, jaké sociální služby... Ty jsou mnohem dál v myšlení a v představě, než jsme my tady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Zareagoval bych na paní poslankyni Černochovou. Paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, já samozřejmě chápu vaše rozhořčení nad přítomností ministrů, resp. spíš nepřítomností. (V sále je pouze ministr Chvojka.) Chápal bych i to případné navržení přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně, která by zde být měla. Ale dovolím si říci, že možná já chodím častěji do kostela než paní ministryně sem do práce. Takže v tomhle tom případě bychom asi neprojednali nikdy nic. A snažme se pokračovat nějak v práci. Děkuji. (Pobavení, smích a potlesk v pravé i v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní další přihlášený k faktické poznámce, pan kolega Karel Fiedler. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec, František Laudát, kolegyně Černochová a Martin Novotný. To jsou zatím všechna faktická vystoupení. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Bohužel to opět nabírá úroveň, kterou jsme tady zažili včera večer.

Ke kolegovi Ondráčkovi řeknu pouze to stejné, že já si také myslím, že jestli tady paní ministryně přítomna je, nebo není, vůbec nemá na nic vliv a vůbec nebude mít žádný důsledek.

Chtěl bych říct ke kolegovi Bohuslavu Chalupovi, on tady řekl, že má zkušenosti z rodiny s péčí o matku, a také řekl, že se tady nic neudělalo. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste členem vládní strany, vy jste v podstatě de facto ta nejsilnější vládní strana, byť to tak podle mandátů úplně nevypadá. Máte Ministerstvo financí. Brečíte na vlastním písku, že jste nic neudělali. My z opozice to prosadit nemůžeme. Vy naše návrhy blokujete, neschvalujete. Proboha, co to tady předvádíte, pane kolego? Vy jste členem vládní strany. Vaše hnutí je tím jedním ze těch dvou lídrů toho hnutí a máte Ministerstvo financí. Je to na vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Ivan Adamec k faktické poznámce. Připraví se pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vyprovokovala mě tady některá vystoupení kolegů, kteří mluvili přede mnou.

Vaším prostřednictvím Zdeňkovi Ondráčkovi, kolegovi, bych chtěl vzkázat, že paní ministryně Marksová je tady asi častěji než vy v kostele. To zase buďme spravedliví. (Ohlas v sále.)

Ale chtěl jsem reagovat tady na pana kolegu Chalupu, když tady mluvil o domovech důchodců. Tak na to já jsem velmi citlivý, protože to není tak, že za to může vláda. Domovy důchodců dneska spadají většinově pod kraje, jsou zřizovány kraji, nebo v lepším případě, a říkám v lepším případě, jsou zřizovány obcemi. A můžu vám říct, že v tomto oboru, v tomto směru se domovy důchodců výrazně změnily a zlepšily, a bylo úplně jedno, jaká tady byla vláda, protože to byla starost konkrétních starostů nebo hejtmanů. A hlavně těch starostů, kteří na tom pracovali. Vím, o čem mluvím. Hovořím z vlastní praxe. Nechal jsem postavit dům pro seniory, kde máme asi 120 míst v naprosto moderním zařízení, které v Čechách v té době nemělo obdoby. Takže prosím, buďme spravedliví, říkejme věci, jak se mají, a neházejme všechno na jednu hromadu.

Možná když se tady bavíme o situaci v sociálních službách a nedostatku peněz, mě fascinuje, jaké tady sociální vylepšení tato vláda navrhuje, a většinou jí to tady schvalujeme, stojí to spoustu peněz. Ale já vám řeknu například, my už dva roky bojujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako město, protože nám krátí peníze vlastně na výkon OSPODu, který je velmi důležitý v rámci našeho regionu, a to takovým způsobem, že pravděpodobně dojde k soudu, protože už dál nemůžeme toto financovat z veřejných obecních peněz.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. (Poslanec Zavadil se hlásí v uličce a syčí u toho na předsedajícího, aby si ho předsedající všiml.) A ještě než dám slovo panu kolegovi Laudátovi, musím upozornit, že já si poznamenám tedy faktické poznámky i z místa, nikoliv elektronické, ale přijde na vás řada až po vyčerpání těch elektronických přihlášek. Takže jestli kolega Zavadil chce faktickou poznámku, tak prosím elektronickou přihlášku. (Poslanec Zavadil se posadil do lavice a ptá se: Jak?) Zmáčknutím na ten příslušný čudlík. (Poslanec Zavadil: Který?) Šedivý. Už je to tam, je to výborné. (Pobavení v sále.)

Tak nyní pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Prosím pro přihlášení zmáčknout čudlík. Šedivý. (Předsedající se směje.)

Dámy a pánové, omlouvám se, ale velmi tristní závěr volebního období vidíte na vlastní oči. Komunisti chodí do kostela a Marksová coby ministryně nechodí už ani do parlamentu, možná že si říká, kdo uteče, ten vyhraje. Nevím. Ale je velmi nedůstojné projednávat tuto záležitost, když tady není, když někteří už rezignovali a říkají, že už je to jedno.

K panu kolegovi Chalupovi. On tam říkal: Nic se neudělalo. Říkejte po těch čtyřech letech: Nic jsme neudělali. On je v tom docela zásadní rozdíl, jako kdysi v tom jednom filmu někdy ze 60. let, kdy je diskuse a jeden potrefený škůdce, když uznal, že někoho silně osolili, tak diktoval "připouští se" a ten oponent říká "připouští se tak jedině kráva". Takže já bych byl moc rád, podívejte se na to, jak tady vypadá například teď poslanecký klub hnutí ANO. To vypadá jak noty na buben, samá pauza. (Víc než polovina poslanců hnutí ANO v tuto chvíli nesedí ve svých lavicích.) Nevím, kde je makáč Komárek. Ten si to dokonce dával na billboardy: Nejsme jako politici, makáme. Zřejmě se stal politikem, takže v duchu tohoto, tak jak se dívá na politiku, už asi nemaká. Tohle je skutečně naprosto nedůstojné. Sociálních demokratů tady v mezidobí přeci jenom přibylo.

Nicméně já varuji. Když se podíváte na český venkov, tak vidíte. A pak se divíte, že jsou lidé frustrovaní. Ale na jedné straně rozkrádačky, účelové privatizace, já nevím kde co, a teď rozdávání často i nepotřebným, ale na druhé straně nedivte se těm lidem. Někde vidíte, že za komunistů byl venkov vyrabovaný, a teď se to změnilo možná jenom v tom, že tam přibylo třicet let. Běžte se podívat, jestli jste už ztratili absolutně vazbu, co se děje v téhle zemi, a pak se těm lidem nedivte. Já se jim nedivím. A docela se divím, že nás ještě odsud nevymlátili.

Takže prosím ruce do hrsti. A doporučoval bych také, aby paní ministryně velmi rychle naklusala. Anebo si má zařídit přes předsedu klubu tak, aby tady byla. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP