(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem přesvědčen, že to druhé není úplně hlasovatelné, protože samozřejmě přítomností paní ministryně je naplněna podmínka do doby, do které to bylo přerušeno, ale Sněmovna se mezitím rozhodla o tom, že bude projednávat jiné body, takže pokud nemáte námitek, tak bych to prohlásil za nehlasovatelné a budeme hlasovat pouze o tom prvním návrhu. Děkuji.

Paní poslankyně Chalánková byla poslední přihlášenou. Ještě než nechám hlasovat, tak dám přednostní právo panu předsedovi vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom jedna stručná věcná informace. Vzhledem k tomu, že tady zazněl v rámci návrhu na doplnění programu také návrh na to, abychom zařadili bod, kde bychom se zabývali tady v Poslanecké sněmovně platy pracovníků v sociálních službách, zejména v pečovatelských oborech, tak chci informovat Poslaneckou sněmovnu, že vláda se tímto problémem zabývá. Chci informovat Sněmovnu o tom, že jsme od 1. ledna letošního roku zvýšili tarify, tarifní platy v této oblasti o 4 %. Dohodli jsme se na konci loňského roku s odborovými organizacemi, že v polovině letošního roku přistoupíme k zjednodušení systému tabulek. Ministerstvo práce už má vypořádáno připomínkové řízení, které se týká příslušného nařízení vlády, kde Ministerstvo práce navrhuje, aby se od 1. července letošního roku zjednodušila tabulka, tzn. prakticky to zvýší tarifní platy v oblasti sociálních služeb. V té oblasti přímé péče dojde k navýšení o dalších 5 %. Čili k tomu navýšení o 4 % od 1. ledna dojde od 1. července letošního roku k navýšení o 5 %. Zlepšení platů se dotkne nejenom pracovníků v sociální sféře, ale dotkne se také lidí, kteří pracují v kultuře a v těch dalších oblastech, kde dneska jsou mimořádně nízké tarifní platy.

Takže změna je připravena, vláda projedná nařízení vlády v květnu, a není tedy nutné, aby se tímto tématem zabývala Poslanecká sněmovna, prostě proto, že ty věci se řeší, jsou v běhu a materiál míří na jednání vlády. Vláda v květnu schválí nařízení vlády a mým cílem je, aby se od 1. července tarifní platy, mj. v sociálních službách, zásadním způsobem zlepšily.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi vlády a budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve bychom hlasovali o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium, tzn. to bylo zařazení provozu na pozemních komunikacích na středu, a dva nové body na čtvrtek - finanční zprávy politických stran plus ještě v pátek bod 232, zákon o pohřebnictví. Pokud nejsou námitky, nechám o návrhu z grémia hlasovat najednou. Nevidím námitky.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem grémia? Kdo je proti?

Je to hlasování 378. Přihlášeno je 145, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jednotlivé návrhy.

 

Pan ministr Stropnický navrhuje, abychom bod 13, což je Vojenské zpravodajství, projednali ve středu 26. 4. po bodu 156. (Předsedající konzultuje mimo mikrofon s ministrem Stropnickým.) Takže platí to, že návrh zněl: po bodu 156.

 

Takže ještě jednou. Bod 13 bychom zařadili na středu 26. 4. po bodu 156.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 379. Přihlášeno je 147, pro 83, proti 33. Tento návrh byl přijat.

 

Návrh pana předsedy Kováčika hlasovatelný nebyl.

Kolega Sklenák navrhuje body 75, 71, 72 a 48 zařadit na dnešek po tisku 1022, tzn. v této fázi jako třetí a další bod dnešního jednání. Zeptám se, zda můžeme...? Nemůžeme, takže budeme hlasovat jednotlivě. Tím pádem vás všechny odhlásím, prosím o novou registraci. Budeme hlasovat jednotlivě.

 

Teď budeme hlasovat o tom, že bod 75 zařadíme na dnešek za bod 177.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 380, ve kterém je přihlášeno 142, pro 119, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu 71 na dnešek po bodu 75.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 381. Přihlášeno je 144, pro 115, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o zařazení bodu 72 na dnešek po bodu 71.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 382. Přihlášeno je 144, pro 116, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh z této sady je bod 48 na dnešek po bodu 72.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 383. Přihlášeno je 144, pro 118, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Potom pan předseda Sklenák navrhoval nový bod a to by bylo druhé čtení sněmovního tisku 1053, tj. elektronické komunikace, a to na 26. 4. po bodu 158.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 384. Přihlášeno je 144, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan místopředseda Kubíček rovněž několik bodů. Body 65, 66, 44, 74 a 67, a to na pátek po bloku třetích čtení. Předpokládám, že není souhlas s blokovým hlasováním, tzn. budeme hlasovat jednotlivě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP