(19.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Za páté, KSČM je přesvědčena, že v rámci debat o brexitu by neměla být upozaděna ani debata o nutné přeměně Evropské unie. Pokud ji nebudeme vést zároveň v Evropské radě, pokud ji nebudeme vést naším aktivním přístupem v Evropském parlamentu, tak nedojde ani ke změně současné podoby a rozpad, nikoliv vystoupení dalších členských států bude následovat. Jsme přesvědčeni jako KSČM, že je nutné provést zásadní politický posun směrem k politikám, které vytvářejí udržitelný hospodářský růst, plnou zaměstnanost a zaměří se na boj s chudobou, sociálním vyloučením, s příjmovou nerovností, a to ve všech členských státech, a tak i ve vztahu mezi nimi. Brexit vnímáme jako výzvu a závazek k budování jiné Evropy. Domníváme se, že s brexitem se projevila nutnost takové Evropy, v níž budou žít sobě rovní, kteří dosáhnou sociálního pokroku a míru, kteří budou schopni budovat a souhlasit s účastí obyvatel a občanů také na rovných právech mezi jednotlivými členskými státy.

Dovolím si vyzvat jménem KSČM k ukončení úsporných politik EU, a to mimo jiné i zrušením rozpočtového paktu. Namísto toho vyzýváme k veřejnému investování do reálného hospodářství, které se zaměřuje na vytváření důstojných a bezpečných pracovních míst prováděním aktivní politiky zaměřené na potírání nerovnosti a chudoby a k prosazování skutečné veřejné kontroly bankovního odvětví a jeho decentralizaci.

Jsem přesvědčen, že těch úkolů je víc. Jeden úkol je v současné době jasný. Shodli jsme se na něm všichni a potvrzuji, že slova premiéra platí, že celá politická scéna je nakloněna tomu, abychom vyjednávali společně s EU a dosáhli co nejlepších vztahů mezi jednotlivými členskými státy a Velkou Británií. Ale také musím říct, že i druhá cesta, to znamená připravit se na případný samostatný postup, je nutná, že by to bylo hazardování s naším postavením, kdybychom tak nečinili, a promiňte mi, náhradní program nepřipravovali.

Jsem přesvědčen, že teď nemá smysl formulovat nějaké usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě vlády. Navrhuji ale, aby Poslanecká sněmovna tento bod přerušila, požádala výbor pro evropské záležitosti o to, aby formuloval takové usnesení, a po jednání tohoto výboru jsme se k tomuto bodu vrátili a o konkrétním usnesení se poradili a rozhodli o něm hlasováním.

Pane předsedo, děkuji. A děkuji kolegům za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já to chápu jako procedurální návrh, to znamená, budeme hlasovat o tom, že přerušujeme tento bod do doby, než výbor pro evropské záležitosti zformuluje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ještě zazvoním na kolegy v předsálí. Je zde žádost o odhlášení, tak já vás všechny odhlásím, prosím o novou registraci a budeme hlasovat.

 

Návrh usnesení zazněl. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 376, přihlášeno je 86, pro 85, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Takže tento bod byl přerušen a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přeruším naše jednání do úterý 25. 4. Děkuji vám za účast a přeji hezké Velikonoce.

 

(Jednání skončilo v 19.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP