(10.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále hlasujeme o bodu A9, který se týká rozšíření okruhu státních pojištěnců pro zdravotní pojištění o prarodiče. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování o A9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 318. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodech B3a až B3d, který je totožný s J. Je to proti zrušení omezení horní hranice 11 500 korun. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování o B3a až B3d. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 319. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 39. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodech B5a, B5b, který je totožný s I1a a s I1b. Jedná se o ponechání současné podmínky sledování docházky u dětí mladších dvou let. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování o B5a a B5b. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 320. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože byl tento návrh přijat, je nehlasovatelné G1, G2a a G2b.

Dále tedy budeme hlasovat o znění návrhu pod písmenem C, mém pozměňovacím návrhu. Jedná se o změnu terminologie v § 5. Jedná se o promítnutí změny názvu příjmů vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, které se započítávají do rozhodných příjmů pro nárok na některé dávky státní sociální podpory. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 321. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 168, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodech D1 a D2, pozměňovací návrh kolegyně Golasowské - rozšíření nároku na pohřebné. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu D1 a D2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 322. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E kolegyně Bohdalové - rozšíření okruhu státních pojištěnců zdravotního pojištění o studenty doktorského studia. Garanční výbor doporučil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 323. Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 101, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodu F9 bod 1 paní poslankyně Kailové, o zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu F9 bod 1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 324. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodu F9 bod 2 taktéž kolegyně Kailové. Jedná se o zvýšení odměny pěstouna navázáním na minimální mzdu. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o bodu F9 bod 2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 325. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože tento návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o bodu I2 bod 2 a 3 poslankyně Chalánkové - zvýšení odměny pěstouna. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu I2 body 2 a 3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 326. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodu I bod 1 kolegyně Chalánkové. Jedná se o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu I2 bod 1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 327. Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 41, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodech H1 až H4 pana ministra Chvojky, nebo pana poslance Chvojky, pardon. Jedná se právě o zavedení vyšší celkové sumy rodičovského příspěvku pro rodiny s vícerčaty. Garanční výbor doporučil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o H1 až H4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 328. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Dále budeme hlasovat o K1. Všechny body pod K jsou od kolegy Sklenáka. K1 obsahuje to, aby se přídavek na dítě nezapočítával do rozhodných příjmů pro nárok na příspěvek na bydlení. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu K1 pana kolegy Sklenáka. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 329. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o K2. Jedná se o zvýšení koeficientu rozhodného příjmu na 2,7 životního minima pro nárok na přídavek na dítě. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu K2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 330. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o bodech K3 až K6. Jedná se o zvýšení částky přídavku na dítě o 300 korun pro pracující rodiče. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování o K3 až K6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 331. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o K7. Jedná se o zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě o 150 korun měsíčně, tedy to dělá 1 800 korun ročně. Garanční výbor doporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP