(14.20 hodin)
(pokračuje Havlová)

Problémem, a to zásadním, je možnost odvolat radní i za malé nedefinované přestupky. Člena rady může odvolat vláda v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností. Když pomineme, že toto je prostor pro obrovské korupční riziko, musíme si uvědomit, že časté odvolání radních, kteří nebudou ochotni plnit politické závazky, může úřad destabilizovat. Otázkou je, jak moc nezávislí tedy vlastně radní budou.

V čem je největší problém? Destabilizovaný případně politicky nebo lobbisticky závislý úřad je jednoznačným ohrožením ochrany spotřebitele, a to na skutečně elementární bázi, kterou jsou ceny energie, jak elektřiny, plynu, tak tepla. Vzhledem k nominacím, které okolo sebe slyšíme, je zjevné, že zájem o pozice radních mají přední manažeři regulovaných subjektů, to je těch, kteří chtějí co nejvyšší ceny na úkor spotřebitele. Těmto těžko půjde o blaho spotřebitele a důvodná obava je, že všechno ve finále zaplatí spotřebitel. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Bendla a připraví se pan poslanec Koubek.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážený zbytku vlády, dovolte mi, abych navrhl bod Informace vlády o stavu čerpání evropských fondů na finanční období 2214 až 2020. Pokusím se o stručné zdůvodnění tohoto bodu.

Já už jsem v loňském roce interpeloval ministra financí, někdy v říjnu loňského roku, abych se dozvěděl, jaký je stav. Pamatujeme si a často tady slýcháme kritiku jednotlivých členů vlády na období minulé, že bývalé vlády nebyly schopny vyčerpat evropské peníze. Jenomže situace České republiky, alespoň podle toho, jaká mám dnes k dispozici čísla, je opravdu tristní. Jsme čtvrtí nejhorší ze všech zemí Evropské unie, které tu schopnost čerpat evropské peníze bohužel nemají.

Česká republika má na období 2014 až 2020 k dispozici 585,6 mld. korun a vyčerpala - a to jsme v polovině toho finančního období - 0,84 %. 0,84 %! Nejsem zásadním příznivcem toho, aby šly dotace do všech možných odvětví a podobně, někde bych zcela určitě váhal, zda ty dotace použít či nikoliv, nicméně Česká republika si vydefinovala nějaké priority a ty hodlá podporovat, a není-li schopna využít takovéto množství peněz zejména na investice do dopravní infrastruktury, je to vážný důvod k debatě a vážný důvod k tomu, abychom my jako poslanci nebo jako Poslanecká sněmovna věděli, proč se tak děje.

Například v dopravě máme k dispozici skoro 125 mld. korun, vyčerpali jsme jednu miliardu. Zdůrazňuji - v polovině finančního období.

Ministerstvo zemědělství má čerpání z operačního programu, kde má dispozici 840 mil. korun, čistou nulu. Dokonce nejsou ani podány žádosti na Ministerstvo financí od řídícího orgánu. Mohl bych pokračovat. Jediné, na co umíme čerpat finanční prostředky, je operační program technická pomoc, tuším, že tak nějak se to jmenuje. Tam máme alespoň vyplacené zálohy ve výši 16,8 % ze zhruba jedné miliardy, ale to jsou finanční prostředky, které zjednodušeně řečeno jdou na úředníky, na administraci jednotlivých projektů, které Česká republika nebo jednotlivé operační programy dělají a připravují.

Takže nečerpáme a důvody je třeba slyšet a znát, abychom byli schopni se k nim případně nějak postavit. Proto navrhuji, aby Sněmovna zařadila tento bod buď jako první po dnes pevně zařazených bodech, nebo jako první zítra po pevně zařazených bodech, nebo jako první bod po třetích čteních v zítřejším jednání Sněmovny.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že i vás budou zajímat důvody, proč Česká republika je na tom tak tristně a je čtvrtá nejhorší v celé Evropské unii. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana poslance Koubka. Připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 249, což je jednoduchá novela zákona o obcích, která se dotýká nakládání majetku obcí, a to tak, že by obce mohly postupovat a mohly by sledovat jiný než jenom ekonomický zájem té obce.

My jsme tento návrh tady projednali v prvém čtení 13. července loňského roku, následně výbor pro veřejnou správu, který je jediným výborem, který tento zákon projednává, přijal naprosto konformní pozměňovací návrhy, které rozšiřují tuto novelu jak na zákon o hlavním městě Praze, tak i na zákon o krajských zřízeních, a od té doby nedošlo k projednávání této poměrně jednoduché a bezkonfliktní novely.

Proto mi dovolte, abych požádal o zařazení tohoto sněmovního tisku 249, tedy bodu číslo 19, na zítra, na středu, a to na poněkud nezvyklou hodinu, na 17.45, tedy patnáct minut před dalším pevně zařazeným bodem 281, neboť se domnívám, že ta novela je natolik bezkonfliktní, že stejně jako proběhlo v poklidu první čtení, tak proběhne i druhé čtení, a to velice rychle, a že těch patnáct minut, které bychom věnovali obcím, starostům, samosprávám, se nám bohatě vyplatí a že nám budou stačit.

Proto bych chtěl požádat o vaši podporu, abychom se znovu tímto sněmovním tiskem mohli zabývat na našem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a tedy abychom se zítra dostali přes to nezbytné druhé čtení. Věřím, že to bude velice rychlé a že tím zítra neztratíme více než patnáct minut. Věřím, že bezmála na konci našeho pracovního jednání budeme moci udělat něco velmi pozitivního pro 6 tisíc obcí, pro 6 tisíc starostů, pro 6 tisíc samospráv a vůbec 10 milionů občanů této země. Myslím si, že vy všichni, kteří jste byli nebo jsme starosty, byli jsme místostarosty, radními nebo zastupiteli, známe nejeden příklad, kdy bychom rádi měli v zákoně možnost legitimně uložit nějaké usnesení, kterým bychom sledovali nejen ekonomický zájem obce, ale mohli jsme řešit i věci takříkajíc po sousedsku. Touto novelou zákona dodáme legitimitu tomuto počínání jednotlivých obcí.

Děkuji. Takže zítra 17.45.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, mám to poznamenáno. Prosím paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Plíšek.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla předřazení bodu 245, sněmovního tisku 807, na středu 12. 4. jako druhý bod po pevně zařazeném bodu 234. Sněmovní tisk 807 je návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Týká se to zjednodušení vydávání řidičských průkazů. Znamená to, že občan s sebou nebude muset nosit dvě fotografie, bude možné se nechat vyfotit, popřípadě se využije fotografie z registru Ministerstva vnitra. Co je důležité, občan bude moci požádat o vydání řidičského průkazu na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Je to usnadnění života občanů, často jim to ušetří dva dny dovolené a finanční prostředky.

Dámy a pánové, žádám vás, abyste podpořili zařazení tohoto bodu ve třetím čtení, abychom konečně usnadnili život občanům. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Plíška a připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP