(14.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

Navrhuji zařadit oba dva tyto body po pevně zařazených bodech Ministerstva obrany. Předpokládám, že to bude v tu středu ve variabilním týdnu, jak to tady říkal prostřednictvím vás, pane předsedo, pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek, tak aby to bylo tedy za zákonem 221, což je zákon o vojácích z povolání, tak navrhuji, aby další bod z toho armádního šuplíku byl zákon 222, neboli tedy ten bod 184 pod sněmovním tiskem číslo 1041, a jako další bod bod 164, je to sněmovní tisk 956, aby se zařadila tedy Ústava z hlediska vysílání našich vojáků do zahraničních operací ve středu příští týden, tedy v týdnu variabilním.

Prosím, aby se o těch mých dvou návrzích hlasovalo odděleně. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jestli dovolíte, paní poslankyně, za prvé, jenom pro informaci Sněmovny, tam došlo k přečíslování. To znamená, jsou to body 161 a 181, to je první informace.

A druhá, abych tomu správně rozuměl. My máme z grémia dohodu, že na středu 26. 4. bude bod 9, což jsou vojáci z povolání ve druhém čtení, zařazen za pevně zařazené body. A vy si přejete tyto dva body po bodu 9. Je to tak?

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, přesně, protože zákon 221, zákon o vojácích z povolání, je neméně důležitý jako zákon 222, o zajišťování obrany České republiky, nebo Ústava, ta změna na vysílání vojáků. Takže navrhuji pořadí: bod pana ministra 221, můj návrh zákona číslo 222 a vysílání vojáků, neboli Ústava, což je, pánové za mnou, náš společný návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, teď tomu rozumím a tak o tom budeme hlasovat.

Pan místopředseda Gazdík s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si navrhnout bod číslo 174, návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, jako první bod bloku prvních čtení zítra, ve středu 12. dubna. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru. Připraví se paní poslankyně Nohavová.

Ještě s dovolením, pane poslanče. Omlouvá se pan poslanec Zemánek z dnešního jednání po celý jednací den a omlouvá se pan poslanec Holeček z dnešního dne mezi 14. a 18. hodinou.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, znovu a znovu vás žádám stejně jako po celé volební období, abyste zařadili na program zákon o celostátním referendu. Před třemi lety jsem ho zde navrhl poprvé, zamítli jste mi ho hlasy poslanců ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Od té doby ho zde neustále navrhuji, a vy zákon o referendu odmítáte, aby občané nemohli sami vyjádřit svoji vůli. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL by už měla konečně přestat obelhávat občany a měla by se pustit do plnění vládního prohlášení, a to bodu, který se týká slibu vládní koalice a koaliční vlády, že vláda prosadí zákon o všeobecném referendu.

Žádám proto o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, tisk číslo 559, na pořad schůze, a to na dnes po již pevně zařazených bodech. Já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, navrhujeme takový zákon o referendu, aby občané mohli závazně rozhodnout například o vystoupení z Evropské unie, o odvolatelnosti politiků a jejich přímé hmotné odpovědnosti, o časově omezeném mandátu soudců a také o jejich hmotné odpovědnosti. Navrhujeme, aby občané mohli rozhodnout i o odmítnutí přijetí eura. Občané by měli mít právo hlasovat v referendu o jakýchkoliv otázkách, na které sesbírají dostatečné množství podpisů pod petici za vyvolání referenda. Podle mého názoru by měl být počet podpisů pro vyvolání celostátního referenda sto tisíc. Hlasovalo by se tak jenom skutečně celostátně v palčivých otázkách.

Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme celkově, tak je jich skutečně obrovská řada. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se mezinárodním srovnání zhoršují. A například ČSSD obelhala občany slibem, že vyřeší problematiku církevních restitucí.

Ano, nalijme si čistého vína - lidem nezbývá po třech letech vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS. Jsme jen svědky nákladného a líbivého marketingu, ale skutek utek'. Tato vláda je obrovským zklamáním.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je to bod číslo 59, pane poslanče? Myslím tisk 559 a v pořadu schůze je to bod 59. Takže pevné zařazení bodu 59, ano? (Souhlas.)

Prosím paní poslankyni Nohavovou, ta má dvě přihlášky nebo dva návrhy. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemné odpoledne.

Mám zde návrh na předřazení bodu, a to před bod 182, sněmovní tisk 1042, předřadit ho na dnešek před bod 6, sněmovní tisk 666. Protože se zde předpokládá rozsáhlá rozprava, tak bych to prosila předřadit před ten bod 6, a to z toho důvodu, že novela -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale kdybyste si mohla upravit mikrofon tak, aby vás bylo slyšet. Děkuji.

 

Poslankyně Alena Nohavová: A jedná se o očkování seniorů nad 65 let proti pneumokoku, aby obě vakcíny byly v podstatě bez poplatku. Na tomto návrhu je shoda napříč politickým spektrem. A protože je to podle § 90 odst. 2, tak si myslím, že by tento bod byl velice brzo schválen. Nebo druhá varianta, pokud toto neprojde, tak na úterý 25. 4. po bodu 177.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Prosím paní poslankyni Havlovou. Připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ráda bych zařadila na pořad schůze nový bod s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu k ohrožení nezávislosti Energetického regulačního úřadu. Tento bod navrhuji zařadit jako první bod ve středu odpoledne 26. dubna, event. po pevně zařazených bodech.

Regulační orgány jsou obecně zřizovány, aby jako nezávislé instituce vyvažovaly nerovnováhu mezi postavením silných monopolních či oligopolních společností, takzvaně regulovaných subjektů, na straně jedné a slabších subjektů, spotřebitelů, na straně druhé. Aby mohly regulační orgány zcela naplňovat svoji roli, musí být skutečně nezávislé. Nezávislost národních regulátorů přitom vyplývá z práva Evropské unie a příslušných směrnic, které jsou následně transponovány do národních právních řádů. V prostředí energetiky se však český energetický zákon dostává do střetu s touto evropskou garancí. Vládní strany s tím od počátku nic nedělají a ignorují rizika postihu České republiky ze strany Evropské unie.

Energetický zákon v novele z roku 2015 stanovil s účinností od 1. srpna 2017 nové uspořádání vedení Energetického regulačního úřadu. Pozici předsedy, v současnosti předsedkyně, má nahradit pětičlenná rada Energetického regulačního úřadu složená z předsedy a čtyř členů. Není problém v samotném zřízení rady ERÚ kromě toho, že podobný systém funguje například v Českém telekomunikačním úřadě, funguje i jinde v zahraničí. Problém však je, kdo a jak členy rady jmenuje. A na to navazuje ještě větší problém a tím je možnost odvolávání radních. Původní praxe byla taková, že na návrh premiéra jmenoval předsedu úřadu prezident České republiky. Současná úprava je navázána pouze na vládu. Ministr průmyslu a obchodu nominuje předsedu a členy rady, a ty posléze jmenuje vláda. Vláda si tedy jen interně odsouhlasí, kdo bude v radě sedět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP