(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a současně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já hlasuji s kartou číslo 61.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Heger - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - pracovní důvody, pan poslanec Huml - zdravotní důvody, pan poslanec Chalupa do 21. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Kádner od 16. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek - pracovní důvody, pan poslanec Koskuba - bez udání důvodu, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová do 15. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Schwarz - zdravotní důvody, pan poslanec Tureček - bez udání důvodu, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek - zdravotní důvody, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, pan ministr Ludvík - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Paní poslankyně Kailová má kartu číslo 70.

Nyní bych vás chtěl seznámit se závěry dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci jednotlivých poslaneckých klubů. Navrhujeme tento postup. Bod 40, což je tisk 973, Vojenská policie, přeřadit na konec bloku prvních čtení. Za již pevně zařazené body na středu 26. 4. zařadit bod 9, což je tisk 958, vojáci z povolání ve druhém čtení, a bod 156, což je tisk 920, občanský zákoník v prvém čtení. Volební bod, a teď prosím o pozornost, volební bod 257 navrhujeme projednat ve středu 26. 4. ve 12.45 hodin, protože v té době již budou splněny veškeré lhůty.

To je z mé strany vše a prosím vás, abyste se vyjádřili se svými návrhy k pořadu schůze. Nejprve s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím. (Velký hluk v sále.) Kolegyně a kolegové, já prosím o klid!

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedo, dovolte, abych přednesl následující návrhy na změnu pořadu schůze, se kterými jsem neuspěl na jednání grémia.

Dovolte mi, abych na dnešek, na úterý 11. 4., po již pevně zařazených bodech navrhl zařadit bod číslo 48, insolvenční zákon, bod číslo 45, o znalcích, bod číslo 46, o soudních tlumočnících, a bod číslo 47 - související. Jedná se o první čtení těchto návrhů zákonů.

Dále mi dovolte na středu 12. 4. po již pevně zařazených bodech zařadit bod č. 10. Je to novela zákona o civilním letectví, sněmovní tisk 747, druhé čtení, pana ministra Ťoka.

Dále na úterý 25. dubna po již pevně zařazených bodech zařadit první čtení dvou zákonů. Jedná se o transpozici Evropské unie a jsou to body číslo 65 a 66 týkající se platebního styku. Bod 65, 66 - platební styk a platební styk související.

Dále mi dovolte na středu 26. 4. na konec pevně zařazených bodů zařadit bod číslo 13, Vojenské zpravodajství. Jedná se o sněmovní tisk 931.

A poslední, na pátek 28. 4. jako první bod jednacího dne bod číslo 232, novela zákona o pohřebnictví, třetí čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, mám poznamenáno. Prosím pana předsedu Miholu.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení dvou bodů. Jednak je to bod číslo 25, sněmovní tisk 935, a jedná se o návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Chtěl bych k tomu dodat, že novela přináší zlepšení přístupu zdravotně postižených k důležitým kompenzačním pomůckám. Dalším významným krokem je zvýšení příspěvku na mobilitu u zdravotně postižených a také tento zákon odstraňuje řadu negativních dopadů restriktivních opatření, ke kterým došlo přijetím zákona číslo 329/2011 Sb. směrem ke zdravotně hendikepovaným. Je zde také třeba zmínit, že dopad zákona je na 900 000 zdravotně postižených, a pokud do toho přičteme i jejich rodiny, jedná se zhruba o 2 miliony občanů této země. Takže prosím o jeho podporu a zařadit jako první bod odpoledne ve středu 12. dubna.

A ta druhá prosba -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, pane předsedo, já se omlouvám. Na kdy ten bod 25? (Poslanec Mihola: Středa 12. dubna jako první bod odpoledne.) Takže na 14.30 pevně.

 

Poslanec Jiří Mihola: Ano, ve 14.30. A v návaznosti na to ve stejný den bych prosil jako druhý bod odpoledne zařadit bod 194, což je sněmovní tisk 943 a jedná se o senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Prosím o podporu a děkuji. (V sále je neustále velký hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se na další přihlášky s přednostním právem - pokud nejsou, tak prosím paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, hezké odpoledne -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já se omlouvám. Prosím sněmovnu o klid jak vlevo, tak vpravo... Neúspěšně zatím, tak ještě jednou prosím sněmovnu o klid.. I předsedy koaličních poslaneckých klubů prosím o klid... Tak, děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já podala návrh na změnu schváleného programu, a to abychom přednostně zařadili bod číslo 164, návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon číslo 1/1993 Sb., je to Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk to je 956. Byli bychom v prvém čtení. Jedná se o vysílání našich vojáků do zahraničních operací.

Dále bych poprosila předřadit nově bod číslo 184, návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Petra Bendla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 1041, opět bychom byli v prvém čtení a tady jsme s kolegy z Občanské demokratické strany navrhovali režim podle tzv. § 90 odst. 2 tak, aby se to stihlo v tomto volebním období.***
Přihlásit/registrovat se do ISP